Požadovaný text nenalezen. Speakeři ReliantGroup
  • SpeedChaneCZ
    Mezinárodní logistická konference
    18. 9. 2024 | BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER
Marek Botka

Botka Marek | strategický ředitel, LogEx Logistics

Marek Botka je strategickým ředitelem společnosti LogEx Logistics, vystudoval několik škol a manažerské vzdělání si doplnil na univerzitě v Praze dosažením titulu MBA. Jeho vášní je marketing a rozvojová strategie. Po dokončení studia se věnoval obchodu, farmacii a následně dopravě na nejrůznějších manažerských pozicích. V LogEx Logistics působí od roku 2010 a již na počátku své práce dával myšlenku originálnímu softwarovému řešení, na kterém v současné době společnost pracuje. Svoje znalosti získané v obchodě, stavebnictví a dopravě nyní implementuje do prorůstové politiky značky díky, které se z lokální firmy LogEx Logistics stal významným českým hráčem, který svým zákazníkům nabízí komplexní logistický servis a řešení.

 

Cihlářová Pavla

Cihlářová Pavla | ředitelka, GS1 Czech Republic

Ing. Pavla Cihlářová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Po jejím absolvování pracovala 10 let jako matematik analytik a IT specialista ve společnosti PORS Praha. Na počátku 90. let byla jedním z prvních odborníků, kteří měli v rámci česko-německé spolupráce možnost získat teoretické i praktické zkušenosti s elektronickou výměnou dat (EDI). Tyto znalosti později uplatnila na pozici EDI manažerky ve sdružení EAN Česká republika, kam v roce 1995 nastoupila. Sdružení EAN Česká republika se později přejmenovalo na GS1 Czech Republic a Pavla Cihlářová je od roku 2006 jeho ředitelkou. Z titulu své funkce pomáhá již řadu let vést dialog mezi obchodními partnery zejména v maloobchodu, FMCG a logistice. Patří mezi přední propagátory standardizace, elektronizace a digitalizace. Je členkou Regionálního výboru a Výkonné rady GS1 in Europe. 

Devečka Pavel

Devečka Pavel | technický konzultant, PYRONOVA

Pavel Devečka je vystudovaný stavební inženýr s praxí 20 let v oboru aktivní požární ochrany. Začínal jako projektant stabilních hasících zařízení a v průběhu let se vypracoval na pozici technického ředitele mezinárodní společnosti. Tři roky působil jako ředitel rozvoje a vzdělávání. Nyní aplikuje získané teoretické a praktické zkušenosti v oboru požární ochrany jako technický konzultant a pomáhá zákazníkům vytvářet sofistikovaná technická řešení na míru. 

Doboš Vladimír

Doboš Vladimír | Reprezentance Praha, Hafen Hamburg Marketing e.V.

Po ukončení VŠE v Praze v roce 1982 nastoupil do námořního referátu v Čechofrachtu. Poté působil na různých pozicích v Čechofrachtu. V letech 1990 – 1992 pracoval v námořním oddělení první privátní spediční firmy v Československu - LEP International, v letech 1992 – 2000 byl jednatele společnosti zaměřené na  poskytování komplexních spedičních a logistických služeb DM Express. Od roku 2001 je zástupcem pražské reprezentace Hafen Hamburg Marketing s působností na území České a Slovenské republiky.

André Dravecký

Dravecký André | zakladatel firmy Ringil

Ringil je modulární řešení pro výrobní firmy na řízení jejich logistiky. Kromě Ringilu v minulosti založil startup Shipvio, který se stal důležitým hráčem na logistickém poli v CEE. V logistice se pohybuje od útlého věku, díky své rodině. André je také poradcem ministra dopravy.

Hladík Tomáš

Hladík Tomáš | Project manager, LOGIO

Jako projektový manažer v poradenské společnosti Logio řídil projekty logistických investix především v oblasti petrochemického průmyslu, farmaceutické výroby, v sektoru automotive (OEMs i Tier 1-3), a v oblasti FMCG, především výroby a distribuce nápojů. Pracoval a pracuje pro klienty jako VW, Škoda Auto, BMW, Valeo, ŠKODA Transportation, SKF, Laufen, Asahi, Pilsner Urquell, SOTIO, SKANSKA a řadu dalších. Specializuje se na problematiku údržby a řízení náhradních dílů, asset management, automatizaci v logistice, simulaci výrobních a logistických systémů, štíhlé principy a řízení kvality. Je členem předsednictva České společnosti pro údržbu (ČSPÚ) a jejím zástupcem v Evropské federaci národních společností pro údržbu (EFNMS).

 

 

Hynková Naděžda

Hynková Naděžda | Business Development Manager CZ&SK, ZF Group Commercial Vehicle Solutions, Transics International BV

Naďa se připojila ke společnosti ZF Group na podzim 2021 a je zodpovědná za prodej produktů a služeb značky ZF/Transics v Čechách a na Slovensku. Téměř 20 let pracovala u společnosti CCS Česká společnost pro platební karty, s. r. o. (divize Fleetcor) kde působila na několika obchodních pozicích, včetně manažerských, a získala tak bohaté zkušenosti v oblasti palivových karet, telematiky, mýtného i vedení oddělení KAM a Akvice. Podílela se na rozšiřování služeb a produktů, i partnerské spolupráce v oblasti dobíjecích karet a zaměstnaneckých programů.

 

Chládek Jiří

Chládek Jiří | Managing Director Czech Republic and Slovakia at ROHLIG SUUS Logistics CZ

 

 

Zuzana Janatová

Janatová Zuzana | Business Development Manager Hydrogen for Mobility ve společnosti AIR PRODUCTS

Zuzana je zapálenou profesionálkou se zkušenostmi v oblasti prodeje a marketingu a se zájmem o široké spektrum témat spojených s udržitelností. Je nedílnou součástí komunity odborníků, kteří své úsilí věnují budování národní vodíkové infrastruktury využívající inovativní řešení společnosti Air Products pro vodíkovou mobilitu a energetickou tranzici. „Vodík je jedním z nejrychleji rostoucích segmentů a má jako čistá energie obrovský význam v procesu přechodu nejen průmyslové výroby směrem k udržitelnosti“.
Vít Janeček

Janeček Vít | obchodní ředitel pro střední a východní Evropu Inotec Barcode Security

2001–2007 Worldmark International – nadnárodní společnost, výrobce produktů pro identifikaci. Pozice: Key Account manager – odpovědný za stávající a nové zákazníky, prodej a technickou podporu. Region – Česká republika a Slovensko.
2007–2009 Nedelko CZ – součást nizozemské společnosti – distributora značky Brady. Produkty pro identifikaci a zabezpečení. Pozice: obchodní manažer.
2009–současnost Inotec Barcode Security, evropská společnost/výrobce řešení pro identifikaci – RFID, samolepící etikety pro různé druhy použití. Pozice ve společnosti: obchodní ředitel pro střední a východní Evropu. Plně odpovědný za vstup nové společnosti na trhu, včetně prodejní strategie, marketingových aktivity a prodeje.

Petr Jirásek

Jirásek Petr | Electromobility Key Account Manager, Volvo Group Czech Republic

Petr Jirásek působí ve společnosti Volvo Group Czech Republic na pozici Electromobility Key Account. 10 let zkušeností v nákladních vozidlech - specialista na elektromobilitu ve Volvo Trucks od roku 2021.

 

Jirsák Petr

Jirsák Petr | Vysoká škola ekonomická v Praze

Ing. Petr Jirsák, Ph.D. vystudoval Fakultu podnikohospodářskou na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor Podniková ekonomika a management a vedlejší specializací Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství. Je spoluautorem několika knižních publikací a řady odborných článků v odborně-populárních i vědeckých časopisech. Kromě toho přednáší na mezinárodních konferencích. Dále se věnuje pedagogické činnosti na VŠE a ve Švédsku na Jönköping International Business School. Svoji vědecko-výzkumnou a pedagogickou činnost kombinuje s poradenstvím v oblasti Supply Chain Managementu. Zaměřuje se především na oblast predikce poptávky, materiálového plánování, warehousingu, distribuční strategie a v neposlední řadě také automatizaci a digitalizaci v Supply Chain Managementu.

 

Jakub Jonáš

Jonáš Jakub | Business Development Director pro oblast CEE, aeqoom technologies s.r.o.

Jakub Jonáš působí od února 2024 jako nový Business Development Director pro oblast CEE do společnosti aeqoom technologies s.r.o. Jeho úkolem je zvýšit podíl firmy v oblasti intralogistiky ve střední Evropě a rozvíjení nových trhů. Logistice se věnuje již přes 12 let, zkušenosti má z intralogistiky, 3PL logistiky a průmyslové automatizace. Tuto problematiku studoval na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice. Jak sám říká, logistika pro něj není jen práce ale i zábava. Ve volném čase se samozřejmě věnuje rodině a dále také cestování nebo letectví.

Kačírková Kateřina

Kačírková Kateřina | obchodní manažerka, MD logistika

Kateřina Kačírková pracuje ve společnosti MD logistika na pozici obchodního manažera. Věnuje se především komunikaci se stávajícími a potencionálními zákazníky, zodpovídá za uzavírání smluv na dopravu, skladování a služby přidané hodnoty. Do společnosti nastoupila v roce 2009, předtím působila v oblasti logistiky a obchodu v několika firmách zabývajících se prodejem a distribucí potravin (Findus CR a.s., Teekanne s.r.o., Transkam spol.s.r.o.).
 

Kamola Marcin

Kamola Marcin | obchodní ředitel, Baltic Hub

Marcin Kamola je obchodní ředitel ve společnosti Baltic Hub (dříve DCT Gdańsk). Zde působí od roku 2012 a je zodpovědný za vztahy společnosti se všemi stávajícími nebo potenciálními zákazníky, včetně prodejních kanálů a rozvoje prodeje nových produktů. Během své kariéry v Baltic Hub byl také aktivní v rozvoji intermodálních služeb, marketingu, zákaznických služeb a komunikace. Před nástupem do Baltic Hub pracoval Marcin v železničním průmyslu. Je absolventem Univerzity v Gdaňsku a Varšavské univerzity.

Kodada Jan

Kodada Jan | ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss ČR

V roce 2007 absolvoval magisterské studium na ČVUT v Praze na Fakultě dopravní. O šest let později úspěšně dokončil doktorské studium na stejné univerzitě i fakultě. V oboru logistiky se pohybuje více než 25 let. Působil na různých manažerských pozicích u MTC a Lagermax. Aktuálně již 15 let pracuje ve společnosti Gebrüder Weiss, v současné době jako prokurista, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss ČR. 

Petr Kosmák

Kosmák Petr | CSO Sixt CZ

Ludvik Milan

Ludvik Milan | Country Manager ZETES Czech Republic

Ing. Milan LUDVIK vystudoval ČVUT FSI a více než dvacet dva let se věnuje oboru Automatické Identifikace. Pracuje na pozici Country Manager pro Českou republiku ve společnosti ZETES, která je součástí globální firmy Panasonic a poskytuje ucelená řešení pro optimalizaci procesů v rámci dodavatelského řetězce. Tato řešení zahrnují Packaging Execution, Logistic Execution, Proof Of Delivery a Direct Store Delivery, Field Service, In-Store Management a Track&Trace řešení pro zajištění úplné sledovatelnosti a dohledatelnosti.

Motan Pavel

Motan Pavel | jednatel společnosti K2 atmitec a spolumajitel skupiny K2

Pavel Motan již přes 25 let pomáhá s digitální transformací středních a velkých podniků v České republice a na Slovensku. Během své dosavadní kariéry se podílel na analýzách, implementacích a následném rozvoji ERP systému K2 v mnoha firmách, například ve skupinách GIENGER, KOH-I-NOOR HOLDING, Stoklasa textilní galanterie či organizaci PILANA.
Je jednatelem společnosti K2 atmitec s.r.o. a spolumajitelem skupiny K2, která stojí za vývojem a distribucí podnikového softwaru – především pak systému K2 ERP a K2 e-shopu.

 

Osička Pavel

Osička Pavel | obchodní ředitel Linde Material Handling Česká republika

Ing. Pavel Osička je úspěšný a kreativní obchodní ředitel Linde MH ČR, který se více jak 19 let intenzivně podílel na rozvoji obchodního oddělení, nastavení obchodních procesů, vybudování úspěšného týmu a vytvoření jedinečné komplexní nabídky produktů a služeb této společnosti. Jeho přístup k řešení pro zákazníky vychází z premisy, že moderní doba podporuje rozvoj individuality, což se promítá i do přání dnešních náročných zákazníků mít co nejoriginálněji a nejúčinnější řešení. Je členem organizací jako je např. Česká logistická asociace, Svaz moderní energetiky a Aliance pro energetickou soběstačnost. Za své největší úspěchy považuje: MALL.CZ – první největší e-commerce sklad v ČR a EEU; MAKRO – pilotní evropský projekt skladování Makra v rámci EU; KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY – e-mobilita u manipulační techniky v rámci EU; DEK a.s. – podíl na expanzi největšího dodavatele stavebních materiálů pro ČR a SR; ABB – optimalizace manipulace a skladování v rámci ČR.

Viktor Petráš

Petráš Viktor | Sales & Marketing Director CZ/SK ve společnosti EDITEL CZ

Ing. Viktor Petráš úspěšně absolvoval obor Informatiky na České zemědělské univerzitě v Praze. První pracovní zkušenosti získával od roku 2002 v oblasti maloobchodu v obchodním řetězci SPAR. Zde si osvojil řadu technických i manažerských dovedností v oblastech IT i organizace maloobchodních procesů též přímo spojených s problematikou EDI. Od roku 2007 působil ve společnosti EDITEL CZ, po její akvizici rakouskou GS1. Později Viktor Petráš převzal odpovědnost za vedení oddělení obchodu a marketingu. Po svém působení v Diebold Nixdorf mezi lety 2014–2019 se s nově nabytými zkušenostmi z globálního prostředí, vrátil zpět do EDITELu. Aktuálně se věnuje rozvoji obchodních aktivit v oblastech B2B komunikace a integrace nejen na trzích v Čechách a na Slovensku, ale též synergickým mezinárodním aktivitám v rámci široké evropské skupiny společností EDITEL.

Jan Pihar

Pihar Jan | generální ředitel DACHSER pro Českou Republiku

Ing. Jan Pihar vystudoval fakultu managementu a ekonomiky Vysokého učení technického v Brně. Po absolvování vysoké školy se zúčastnil studijního výměnného programu v USA. Do společnosti DACHSER nastoupil v roce 2004, kdy stál u zakládání společnosti DACHSER v Břeclavi. Zde poté čtyři roky působil jako jednatel a vedoucí pobočky. V roce 2008 byl jmenován General Managerem pobočky DACHSER Kladno, největší pobočky společnosti v České republice. Od ledna 2019 působí Jan Pihar na pozici generálního ředitele společnosti DACHSER v České republice.

Přib Michal

Přib Michal | Senior Business Developer, Czech Republic - CTP

Michal Přib působí v oboru komerčních nemovitostí již více než 11 let, během kterých nasbíral bohaté zkušenosti nejen v oblasti nemovitostního poradenství i industriálního developmentu. Nedávno se připojil jako Senior Business Developer do českého týmu CTP, kde jsou jeho hlavním zaměřením stávající i nové projekty v Praze a středních a severních Čechách. V současné době se věnuje především prémiovému projektu CTPark Prague North, který je nejmodernějším průmyslovým parkem v České republice s unikátním zaměřením na udržitelnost.

Rázlová Kateřina

Rázlová Kateřina | Viceprezidentka transportu pro střední a východní Evropu, DHL Supply Chain

Kateřina pracuje v DHL od roku 2001. Ředitelkou automobilové divize byla od roku 2009, v letech 2004–2008 vedla oddělení transportu pro zákazníky z automobilového průmyslu. Ve firmě začínala jako manažerka pro dopravu a logistiku. Vystudovala VŠE v Praze a úspěšně absolvovala MBA na University of Pittsburgh.

Rindt Jan

Rindt Jan | Aberle GmbH – Körber Logistics

Jan Rindt je absolventem Strojní fakulty ČVUT v Praze. Po ukončení studií pracuje více než 17 let v různých společnostech zabývajících se automatizací pro logistiku. Nejprve to byla firma NDC Praha, která byla později začleněna do společnosti E&K Automation, kde postupně působil na různých pozicích nejdříve jako vedoucí mechanické konstrukce, poté také jako vedoucí projektů a obchodní zástupce. Hlavním úkolem na těchto pozicích byla realizace automatizovaných vozíkových systémů AGV. Mezi lety 2007 a 2018 byl obchodním manažerem ve společnosti SSI Schäfer, zodpovědným za oddělení prodeje automatizovaných systémů.
Od června 2018 Jan pracuje pro společnost Aberle GmbH, patřící do skupiny Körber Logistics mezinárodního technologického koncernu Körber jako vedoucí prodeje automatizovaných systémů pro Českou republiku a Slovensko a dále jako manažer pobočky v Praze.

Rumler Miroslav

Rumler Miroslav | Vice-President European Logistics Association & Partner Reliant

Ing. Miroslav Rumler vystudoval fakultu zahraničního obchodu VŠE v Praze. Nejprve pracoval v podniku zahraničního obchodu INSPEKTA a.s. V letech 1991-1992 absolvoval postgraduální studium na State University of Illinois in Champaign-Urbana ve Spojených státech amerických, kde následně pracoval jako externí konzultant pro společnost The Limited Distribution Services Ltd. ve městě Columbus, Ohio. Po návratu ze zámoří nastoupil jako Country Operations Manager u britské finanční společnosti Maccorp Holdings Ltd. se sídlem v Londýně a sítí obchodních zastoupení po celé Evropě. Od roku 1994 pracuje pro vzdělávací a poradenskou společnost Reliant s.r.o. působící v oblasti dopravy, spedice a logistiky. Ve společnosti Reliant s.r.o. zastává pozici vedoucího partnera.

Sovička Pavel

Sovička Pavel | Managing Director, Panattoni CZ & SK

Pavel Sovička zahájil svou profesionální kariéru v Cushman & Wakefield, kde strávil celkem deset let. Od roku 2008 stojí v čele Panattoni jako Managing Director pro Českou republiku a Slovensko. Panattoni Development Company je jednou z největších světových developerských společností v soukromých rukách a má v Severní Americe, Evropě a Asii 53 poboček. Od zahájení činnosti ve střední Evropě v roce 2005 společnost dokončila dohromady přes 20 milionů m2 moderních průmyslových prostor. Pavel Sovička má za sebou 25 let zkušeností v průmyslu v České republice, Slovensku a Maďarsku. Podílel se na transakcích, které reprezentují celkem vice než 1 700 000 m2 pronajatých a prodaných ploch. Mezi nejvýznamnější projekty pod jeho vedením patří např. robotické distribuční centrum pro Amazon, jako první plnohodnotně vícepatrová průmyslová budova v České republice v Panattoni Parku Kojetín (největší nájemní budova v ČR, 187 000 m2), distribuční centrum společnosti Amazon v Panattoni Parku Prague Airport I (druhá největší nájemní budova v ČR, 120 000 m2) a Panattoni Park Cheb, jehož nejvýznamnějším nájemcem je společnost Tchibo (třetí největší nájemní budova v ČR, 105 000 m2).

 

 

Adam Suda

Suda Adam | Strategic & Key Account Manager CZ&SK, TIMOCOM

Adam ve společnosti TIMOCOM zastává pozici Strategic & Key Account Manager CZ&SK a náplní jeho práce je především optimalizace a digitalizace logistických procesů zákazníků. Od počátku své pracovní kariéry se zaměřuje na téma optimalizace a zeštíhlování procesů napříč odvětvími, projektové řízení a manažerskou činnost.
 

Svrčková Michaela

Svrčková Michaela | generální ředitelka pro Českou republiku a Slovensko společnosti MSC Mediterranean Shipping Company

Michaela Svrcková je generální ředitelkou pro Českou republiku a Slovensko společnosti MSC Mediterranean Shipping Company, největší kontejnerové přepravní společnosti na světě. Kromě toho vede místní rozvoj společnosti MEDLOG, součásti skupiny MSC, která v posledních dvou letech rychle roste v rámci České republiky a Slovenska. Medlog se zaměřuje na vnitrozemskou logistiku se zvláštním zaměřením na železniční a nákladní dopravu. V roce 2002 se Michaela pustila do tohoto dobrodružství a otevřela cestu různým příležitostem napříč odděleními a odpovědnostmi. Tato cesta jí poskytla hluboké globální porozumění tomuto odvětví a odborné znalosti pro řešení složitých výzev a posílení místní organizace. Rozhodující pro doprovod a strukturování místního růstu je její úspěšné nastavení pro rozvoj multimodálních služeb v České republice a na Slovensku. Michaelinými charakteristickými rysy jsou dynamika, vášeň pro svou práci a příkladné vůdčí schopnosti. Klade velký důraz na rozvoj členů svého týmu, neustálou podporu jejich růstu a rozvíjení jejich potenciálu.“

Tollarová Tereza

Tollarová Tereza | vedoucí pobočky Hranice na Moravě, FEE Transport s.r.o.

Tereza Tollarová studovala obor Německá filologie a v minulosti pracovala na manažerské pozici ve firmě zajištující ochrany osob a majetku, což ji naučilo strategickému smýšlení a vedení týmu lidí. Ve společnosti FEE Transport s.r.o. pracuje od roku 2022, kdy nejprve nastoupila na pozici dispečera. Vzhledem k tomu, že projevila schopnost efektivního řízení týmu, rostla ve společnosti až na pozici vedení pobočky FEE Transport v Hranicích. Na stávající pozici je zodpovědná za celkový chod pobočky, zákaznickou i zaměstnaneckou spokojenost. Na základě získaných zkušeností ve společnosti FEE Transport s.r.o., rozhoduje efektivně a pracuje na dlouhodobém rozvoji depa Hranice, což přispívá k jeho udržitelnému úspěchu.

 

Tomková Pavlína

Tomková Pavlína | Vedoucí oddělení rozvoje železniční a kombinované dopravy, Ministerstvo dopravy ČR

Ing. Pavlína Tomková působí jako vedoucí oddělení rozvoje železniční a kombinované dopravy na Ministerstvu dopravy České republiky, vystudovala Dopravní fakultu Jana Pernera Univerzity Pardubice.

Pracovní zkušenosti
2004 – 2006    Drážní úřad, referent státní správy - Sekce technická – Odbor přeprav nebezpečných věcí
2006 – doposud     Ministerstvo dopravy, Referent státní správy, Odbor drážní a vodní dopravy
2006 – 2014    Ministerstvo dopravy, referent státní správy, Odbor drah, železniční a kombinované dopravy
2014 - doposud    Ministerstvo dopravy, vedoucí oddělení rozvoje železniční a kombinované dopravy, Odbor drážní a vodní dopravy

Willert Aleš

Willert Aleš | Místopředseda představenstva a generální ředitel skupiny C.S.CARGO | Viceprezident a předseda sekce nákladní dopravy Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA

Aleš Willert působí v C.S.CARGO od roku 2010. Nejprve zastával pozici provozního ředitele (2010–2012) a následně generálního ředitele a předsedy představenstva (2012–2018) společnosti C.S.CARGO a.s. Poslední čtyři roky je místopředsedou představenstva a generálním ředitelem celé skupiny C.S.CARGO. Dopravě a logistice se ale věnuje celý svůj pracovní život. Zkušenosti získával mimo jiné jako provozní ředitel logistické společnosti ESA s.r.o., či v pozici ředitele a předsedy představenstva firmy Milktrans a.s. Aleš Willert je absolventem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V ČESMAD BOHEMIA působí Aleš Willert již od roku 2012, kdy se stal členem předsednictva za Královéhradecký kraj. V současné době je viceprezidentem a předsedou sekce nákladní dopravy.

 

Zajíček LIbor

Zajíček Libor | Manažer a investiční specialista, FINEST Invest

Libor má 25 roků zkušeností s řízením obchodu i výroby. Obchod v průmyslových oblastech, jako je strojírenství, stavebnictví, logistice a mezinárodních dodavatelských řetězcích. Působil v pozicích COO, CSO, CEO ve výrobních a obchodních společnostech, má zkušenosti v lokálním, tak i v korporátním prostředí. Zaměřuje se v prvé řadě na komunikaci s klienty, ale i v rámci interních týmů, na efektivitu, dokončování procesů a pracovních produktů; v poslední době s akcentem na business development, řízení a koordinaci obchodního týmu ve společnosti Finest Invest, kde se zabývají správou kapitálu pro investiční skupiny v České republice, které působí zejména v oboru nemovitostí a telekomunikací.

Zima Filip

Zima Filip | Partner & COO Yottabe l CEO X-Care l Člen představenstva Asociace Úklidu a Čištění (CAC)

Filip je partnerem v investiční skupině Yottabe, kde zastává pozici COO a strategicky řídí technologickou část podnikového portfolia. Současně působí jako generální ředitel divize X-Care. Pomocí autonomních zametacích robotů pod jeho vedením firma X-Care dosahuje u klientů  zvýšení kvality úklidu a snížení všech použitých zdrojů na úklid hal a skladů o dvě třetiny. Filip studoval vysoké školy v Londýně, Kanadě a České republice, získal tři magisterské tituly a působil v mezinárodních firmách jako Gartner, Ataccama a přechodně i britský Google. V současné době se zabývá udržitelností, robotizací a efektivitou práce.

 

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies