Požadovaný text nenalezen. Speakeři ReliantGroup
  • SpeedChaneCZ
    Mezinárodní logistická konference
    7. 9. 2021 | BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER
Aldorf Leoš

Aldorf Leoš | generální ředitel a předseda představenstva SSI Energy

Absolvent Energetického ústavu FSI na VUT v Brně. Od roku 1999 pracoval ve společnosti ABB DIZ v divizi Building Systems jako projektový manažer energetických systémů. Po prodeji této divize společnosti Genesis Capital (2003) přešel do nově vzniklé společnosti AB Facility, kde byl od roku 2007 z pozice ředitele energetické divize odpovědný za kompletní přípravu a realizaci energeticky úsporných projektů. Aktivně se podílel na vzniku Asociace poskytovatelů energetických služeb v České republice i na Slovensku (APES) a jeho dosavadní profesní kariéra je zásadním způsobem spojena s rozvojem energeticky úsporných projektů EPC (Energy Performance Contracting). V současnosti působí v akciové společnosti SSI Energy, která se zabývá komplexním řešením energetických služeb.

Bača Radomír

Bača Radomír | obchodní manažer Divize TSL OLTIS Group a.s.

Vystudoval obor Ekonomika-Podnikání. V minulosti působil jako obchodní zástupce v České spořitelně. Od roku 2008 zastává pozici obchodního zástupce společnosti CID International, a.s., která v rámci svých IT řešení úzce spolupracuje se skupinou OLTIS Group. Zabezpečuje český a slovenský trh. Zaměřuje se hlavně na oblast dopravy, spedice a skladování.

Baláž Martin | Prologis

Baláž Martin | Viceprezident a country manager pro Českou republiku a Slovensko

Martin Baláž je jako viceprezident a country manager Prologis pro Českou republiku a Slovensko zodpovědný za celé české a slovenské portfolio společnosti.  Řídí její investiční projekty a zastřešuje nájemní činnost v jednotlivých parcích. Dohlíží na veškeré leasingové a stavební aktivity Prologis v obou zemích, stejně tak jako na činnost společnosti v oblastech správy nemovitostí a projektového managementu. Do Prologis nastoupil v roce 2014 na post senior manažera pro leasing a development pro Českou republiku a Slovensko. Předtím působil jako associate partner ve společnosti Cushman & Wakefield, kde vedl oddělení průmyslových a maloobchodních prostor na Slovensku a oddělení průmyslových nemovitostí v České republice.

Cihlářová Pavla

Cihlářová Pavla | ředitelka, GS1 Czech Republic

Ing. Pavla Cihlářová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Po jejím absolvování pracovala 10 let jako matematik analytik a IT specialista ve společnosti PORS Praha. Na počátku 90. let byla jedním z prvních odborníků, kteří měli v rámci česko-německé spolupráce možnost získat teoretické i praktické zkušenosti s elektronickou výměnou dat (EDI). Tyto znalosti později uplatnila na pozici EDI manažerky ve sdružení EAN Česká republika, kam v roce 1995 nastoupila. Sdružení EAN Česká republika se později přejmenovalo na GS1 Czech Republic a Pavla Cihlářová je od roku 2006 jeho ředitelkou. Z titulu své funkce pomáhá již řadu let vést dialog mezi obchodními partnery zejména v maloobchodu, FMCG a logistice. Patří mezi přední propagátory standardizace, elektronizace a digitalizace. Je členkou Regionálního výboru a Výkonné rady GS1 in Europe. 

RNDr. Josef Černý

Černý Josef | Senior WMS konzultant a projektový manažer, ICZ a.s.

Absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, obor Informatika. K logistice se dostal přes programování integrovaných výrobních systémů včetně jejich materiálového zásobování. V letech 1993 až 1999 byl jednatelem společnosti, která se zabývala dodávkami informačních systémů pro řízení skladových a výrobních provozů. Od roku 2000 pracuje ve společnosti ICZ a.s., kde zastával pozici konzultanta a vedoucího oddělení logistických aplikací. V současné době se věnuje logistické konzultační činnosti a rozvoji produktových a projektových příležitostí. Je členem Komory logistických auditorů a dlouholetým členem prezídia České logistické asociace.


 

Drábek Dušan

Drábek Dušan | Head of Industrial & Logistics Agency BNP Paribas Real Estate

Dušan Drábek je odborník s více než patnáctiletými zkušenostmi v oblasti logistiky. Ve společnosti BNP Paribas Real Estate pracuje na pozici ředitele pro Českou republiku  a Slovensko v týmu Industrial & Logistics. Jeho hlavní odpovědností je zajišťování řešení na míru pro klienty v České republice a na Slovensku, a to s využitím všech jeho odborných zkušeností z oblasti logistiky. Mimo jiné se zaměřuje také na další obchodní rozvoj v oblasti průmyslových nemovitostí, a to v úzké spolupráci s centrálou pro střední a východní Evropu ve Varšavě.

JAKUB HOLEC

Holec Jakub | majitel a CEO 108 AGENCY

Ing. Jakub Holec, SIOR, MRICS – Jakub je majitelem a CEO 108 AGENCY. Firmu založil v roce 2009, protože mu zde chyběla společnost s perfektní znalostí českého trhu. Jakub se stará hlavně o rozvoj celé “stoosmičky”, budování vztahů s partnery a osobně se podílí na řadě významných transakcí. Věří v individuální přístup ke klientům a myšlení „out of the box“, které dlouhodobě zajišťuje 108 AGENCY konkurenční výhodu.

Hubeňák Martin

Hubeňák Martin | zástupce pro střední a východní Evropu Port of Antwerp

Přístav Antverpy (Antwerp Port Authority) rozšířil síť svých zástupců v zahraničí o nového zástupce pro střední a východní Evropu. Martin Hubeňák od 1. března 2017 zastupuje antverpský přístav na místních trzích v České republice, na Slovensku a v Polsku. Jedním z jeho mnoha úkolů je zlepšit známost značky antverpského přístavu a rozšířit síť železničních spojení mezi přístavem Antverpy a uvedenými zeměmi střední a východní Evropy. Budou mu přitom velmi nápomocny jeho zkušenosti ve funkci projektového manažera, kterou zastával ve společnosti DB Schenker, a ředitele pro logistiku, kterou vykonával pro společnost Vítkovice Steel. Dále mezi jeho povinnosti patří udržování pravidelných kontaktů s místními subjekty působícími v dotčených oborech a zajišťování výměny informací mezi nimi a přístavem v Antverpách.

Kačírková Kateřina

Kačírková Kateřina | obchodní manažerka, MD logistika

Kateřina Kačírková pracuje ve společnosti MD logistika na pozici obchodního manažera. Věnuje se především komunikaci se stávajícími a potencionálními zákazníky, zodpovídá za uzavírání smluv na dopravu, skladování a služby přidané hodnoty. Do společnosti nastoupila v roce 2009, předtím působila v oblasti logistiky a obchodu v několika firmách zabývajících se prodejem a distribucí potravin (Findus CR a.s., Teekanne s.r.o., Transkam spol.s.r.o.).
 

Kopeček Karel

Kopeček Karel | obchodní zástupce společnosti Transics pro ČR a SR

Karel Kopeček je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty zahraničního obchodu. V minulosti pracoval na pozici Sales Manager ve společnosti BP ČR a poté jako obchodní a marketingový ředitel ve společnosti Berendsen ČR. V současnosti vykonává funkci zástupce společnosti Transics pro ČR a SR.

Kovařík Jan

Kovařík Jan | majitel společnosti Data Software Brno

Kovařík Milan

Kovařík Milan | výkonný ředitel Zemského výboru EPAL pro ČR a SR

Ing. Milan Kovařík, MBA vystudoval vysokou školu se zaměřením na silniční a městskou automobilovou dopravu, na kterou navázal studiem mezinárodního marketingu na Czech Management Institute ESMA. Značnou část svého profesního života se pohyboval v oblasti finančnictví, kdy působil na vedoucích pozicích například ve společnosti  Credit Suisse nebo Allianz. Od roku 2012 se profesně věnuje managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001. Zemský výbor EPAL pro ČR a SR zastupuje od roku 2016. Zde odpovídá za kompletní chod výboru, komunikaci s centrálou v Düsseldorfu, spolupráci s držiteli licence EPAL pro výrobu nebo opravu palet EPAL a v neposlední řadě za komunikaci a spolupráci se státní správou České i Slovenské republiky.

Ondřej Krutílek

Krutílek Ondřej | analytik legislativy EU

Mgr. Ondřej Krutílek absolvoval Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity, obory politologie a mezinárodní vztahy a evropská studia. Bakalářskou práci (2002) i diplomovou práci (2004) věnoval problematice Evropského parlamentu. V roce 2004 začal působit jako analytik legislativy EU v think-tanku Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) a jako asistent v Evropském parlamentu.
Specializuje se na monitoring a analýzu legislativy EU, především v oblasti politiky životního prostředí. Věnuje se i otázkám vnitřního trhu EU a hospodářské a měnové unie. Během své dosavadní praxe připravil řadu tematicky zaměřených analýz, jež fungovaly jako podklady pro další strategické rozhodování.

Dominik Landa

Landa Dominik | obchodní ředitel, DCT Gdansk

Dominik Landa zastává pozici obchodního ředitele v DCT Gdansk, největším kontejnerovém terminálu v Polsku a Baltském moři. Před nástupem do DCT počátkem roku 2011 působil 5 let na různých pozicích v provozním oddělení společnosti Maersk Polska, které je součástí skupiny APMM. Svou kariéru ukončil v Maersku jako generální ředitel operací pro střední a východní Evropu. Dominik hrál významnou roli při rozšiřování první týdenní služby hlubinných kontejnerových lodí z Dálného východu do Baltského moře, přesněji DCT Gdaňsk, což se ukázalo jako průlomový bod pro lodní průmysl v Polsku. Jako obchodní ředitel ve společnosti DCT Gdansk také úspěšně dokončil jednání s aliancí 2M (dohoda o sdílení lodí mezi společnostmi Maersk Line a Mediterranean Shipping Company). Kromě toho vedl k dokončení aliancí OCEAN (COSCO SHIPPING, CMA-CGM Group, EVERGREEN a OOCL) do Gdaňsku. Dominik vystudoval Gdaňskou univerzitu s magisterským titulem v oboru řízení dopravy a logistiky a bakalářským titulem v oboru IT. V roce 2014 absolvoval Executive MBA program na Rotterdam School of Management.

Christopher LaRue

LaRue Christopher | ředitel oddělení pronájmu průmyslových nemovitostí, Savills ČR a SR

Christopher LaRue má 15 let zkušeností v oblasti nemovitostí a průmyslového sektoru, včetně více než deseti let působení na straně agenta a téměř pěti let v odvětví výroby a e-commerce. Do Savills Christopher nastoupil z pozice operačního manažera a manažera odpovědného za mezinárodní prodej americké spol. StayOnline, která se specializuje na technické řešení elektrického napájení. Mimo jiné zodpovídal za evropské distribuční centrum v Praze a za prodejní aktivity společnosti v Asijsko-pacifickém regionu, v Evropě, na Středním východě a v Africe. Dříve Christopher působil v pražské kanceláři spol. Cushman & Wakefield na pozici Associate Partner týmu pro průmyslové nemovitosti se zaměřením na střední a východní Evropu.

Ludvik Milan

Ludvik Milan | Country Manager ZETES Czech Republic

Ing. Milan LUDVIK vystudoval ČVUT FSI a více než dvacet dva let se věnuje oboru Automatické Identifikace.

Pracuje na pozici Country Manager pro Českou republiku ve společnosti ZETES, která je součástí globální firmy Panasonic a poskytuje ucelená řešení pro optimalizaci procesů v rámci dodavatelského řetězce. Tato řešení zahrnují Packaging Execution, Logistic Execution, Proof Of Delivery a Direct Store Delivery, Field Service, In-Store Management a Track&Trace řešení pro zajištění úplné sledovatelnosti a dohledatelnosti.

Ondráček Lukáš

Ondráček Lukáš | ředitel české a slovenské pobočky DKV Euro Service

Lukáš Ondráček se stal ředitelem české a slovenské pobočky DKV Euro Service koncem roku 2018. Předtím působil od roku 2004 ve společnosti Trost Auto Service Technik, kde byl v roce 2011 jmenován výkonným ředitelem a odpovídal za úspěšný rozvoj velkoobchodu náhradních dílů pro nákladní a osobní vozy u více než 2 000 zákazníků v ČR. Ve společnosti začínal na pozici specialisty na diagnostiku a vybavení autoservisů. Ve vedení pobočky DKV je zodpovědný za další navyšování tržního podílu a úspěšný vstup mezi fleetové zákazníky. Je absolventem České zemědělské univerzity v Praze, obor silniční doprava.

Osička Pavelk

Osička Pavel | obchodní ředitel Linde Material Handling Česká republika s.r.o.

Martin Peleška

Peleška Martin | Country Director Toyota a Lexus v České republice

Působí jako Country Director pro značky Toyota a Lexus v České republice. Automobilovou kariéru začal v roce 1999 ve Ford Motor Company, kde působil na mnoha různých pozicích v oblasti poprodejních služeb, prodeje, fleetu a rozvoje dealerské sítě. Od roku 2006 působí v zastoupení značky Toyota a Lexus, kde začal jako prodejní manažer. V letech 2009-2012 pracoval v evropské centrále Toyota Motor Europe v Bruselu, kde měl na starosti plánování prodeje a výroby a následně také cenotvorbu vybraných modelů. Po návratu v roce 2012 se stal prodejním a marketingovým ředitelem Toyota Motor Czech s. r. o. a s přechodem na Toyota Central Europe byl jmenován Country Directorem pro obě značky (Toyota a Lexus) na českém trhu.

 

Jan Pihar

Pihar Jan | generální ředitel DACHSER pro Českou Republiku

Jan Pihar vystudoval fakultu managementu a ekonomiky Vysokého učení technického v Brně. Po absolvování vysoké školy se zúčastnil studijního výměnného programu v USA. Do společnosti DACHSER nastoupil v roce 2004, kdy stál u zakládání společnosti DACHSER v Břeclavi. Zde poté čtyři roky působil jako jednatel a vedoucí pobočky. V roce 2008 byl jmenován General Managerem pobočky DACHSER Kladno, největší pobočky společnosti v České republice. Od ledna 2019 působí Jan Pihar na pozici generálního ředitele společnosti DACHSER v České republice.

Popek Damian

Popek Damian | Manager of Special Transport Department at ESA Logistika Poland

Vystudoval na University of Economics v Katowicích a následně pokračoval v postgraduálním studiu na Warsaw School of Economics. Od roku 2013 působí na pozici vedoucího obchodní jednotky oddělení speciální dopravy ve společnosti ESA Logistika Poland, kde zodpovídá za rozvoj obchodu na trhu těžkého průmyslu, plánování a plnění rozpočtu, řízení projektu a politiku kvality projektové logistiky.

Rožek Petr

Rožek Petr | výkonný ředitel SSL ČR

Ing. Petr Rožek, Ph.D. od začátku roku 2017 zastává funkci výkonného ředitele SSL.Vystudoval VŠE v Praze, doktorské studium absolvoval na Univerzitě Pardubice. Zaměřuje se především na námořní přepravu. Působil na vedoucích pozicích řady logistických firem. Naposledy vedl tuzemskou pobočku Eurogate Logistics.

Rumler Miroslav

Rumler Miroslav | Partner Reliant, Viceprezident ČLA, Board Member ELA

Jednatel společnosti Reliant a vicepresident České logistické asociace.
Ing. Miroslav Rumler vystudoval fakultu zahraničního obchodu VŠE v Praze. Nejprve pracoval v podniku zahraničního obchodu INSPEKTA a.s. V letech 1991-1992 absolvoval postgraduální studium na State University of Illinois in Champaign-Urbana ve Spojených státech amerických, kde následně pracoval jako externí konzultant pro společnost The Limited Distribution Services Ltd. ve městě Columbus, Ohio. Po návratu ze zámoří nastoupil jako Country Operations Manager u britské finanční společnosti Maccorp Holdings Ltd. se sídlem v Londýně a sítí obchodních zastoupení po celé Evropě. Od roku 1994 pracuje pro vzdělávací a poradenskou společnost Reliant s.r.o. působící v oblasti dopravy, spedice a logistiky. Ve společnosti Reliant s.r.o. zastává pozici vedoucího partnera.

Řehořek Lubomír

Řehořek Lubomír | Specialty & Construction Line and Logistics & Transportation Line Director, Aon Central and Eastern Europe

Lubomír Řehořek vystudoval ČVUT, FEL v Praze. Má odbornou způsobilost k činnosti dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. Aktivně působí na vedoucích pozicích v pojišťovnictví od roku 1997 tj. 23 let, a to jak pro pojišťovny, tak pro makléře. Dále má zkušenosti:

- v oblasti zprostředkování a správy flotil s počtem vozidel nad 1000,
- s řízením rizik a strategií,
- z různých průmyslových oblastí,
- v oblasti řízení projektů a procesů, vytváření globálních pojistných programů.

 

Slečka Martin

Slečka Martin | Analytik a likvidátor PU, SATUM CZECH

Po absolutoriu na VOŠ AHOL v Ostravě v roce 1998 zahájil svou profesní dráhu v SATUM CZECH s.r.o. jako makléř v divizi dopravních rizik, kde pracoval do roku 2002. V roce 2002 a 2003 pobýval opakovaně v zahraničí. Po návratu ze zahraničí se vrátil ke spolupráci se SATUM CZECH s.r.o., kde se věnuje školení, poradenství a likvidaci škod souvisejících s nákladní dopravou.

Sluka Roman

Sluka Roman | Logistics & Transportation Senior Broke, Aon Central and Eastern Europe

Roman Sluka vystudoval ČVUT, FEL v Praze. Má odbornou způsobilost k činnosti dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. Kariéra: Česká Pojišťovna a.s. – 7 let v likvidaci PU dopravního pojištění; Generali a.s. + Česká Pojišťovna a.s. – 3 roky Head of LOB pro dopravní pojištění; Aon – 1,5 let senior broker pro oddělení Logistics & Transportation.

Sovička Pavel

Sovička Pavel | generální ředitel Panattoni Europe pro Českou republiku a Slovensko

Byznysovou kariéru zahájil v Cushman & Wakefield, kde strávil celkem deset let. Od roku 2008 stojí v čele developerské společnosti Panattoni Europe jako Managing Director pro Českou republiku a Slovensko. Pavel Sovička má za sebou 20 let zkušeností v průmyslu v České republice, Slovensku a Maďarsku. Podílel se na transakcích, které reprezentují celkem 1 500 000 m2 pronajatých a prodaných ploch. Mezi nejvýznamnější projekty pod jeho vedením patří např. Panattoni Park Prague Airport I a II, distribuční centrum společnosti Amazon v Dobrovízi (největší nájemní budova v ČR, 120 000 m2), Panattoni Park D5 / Stříbro a Panattoni Park Cheb, jehož nejvýznamnějším nájemcem je společnost Tchibo (druhá největší nájemní budova v ČR, 75 000 m2).

Strnad David | vedoucí logistiky značky ŠKODA

Strnad David | vedoucí logistiky značky ŠKODA

Ing. David Strnad pracuje pro značku ŠKODA AUTO již 20 let. Manažerské pozice v oblasti výroby a logistiky zastává od roku 2008. Své první zahraniční zkušenosti v koncernu Volkswagen začal sbírat v roce 2010, kdy měl možnost prostřednictvím rozvojového programu pro mladé manažery působit v provozu koncernové značky Audi v Neckarsulmu. Od roku 2014 se stal ve Škoda Auto vedoucím plánování logistiky se zodpovědností za plánování ve všech závodech firmy v Česku i zahraničí. V této pozici stojí za takovými projekty, jako jsou například plně automatické sklady malých dílů v závodech Kvasiny a Mladá Boleslav. V letech 2018-2019 vedl logistiku Volkswagen Group v ruské Kaluze. Od července roku 2020 nově převzal pozici vedoucího logistiky značky ŠKODA AUTO, a to po Ing. Jiřím Cee, který v této pozici působil 20 let.

Tejnický Bohumil

Tejnický Bohumil | managing partner VertiFlex s.r.o.

Bohumil Tejnický má za sebou více než 15 let celosvětových zkušeností v oblasti automatizované intralogistiky. Podílel se na zavádění skladové automatizace ve více než 100 společnostech po celém světě i na samotném vývoji skladových automatů a software. Po letech působení v korporátu se spolu se svým společníkem Pavlem Krausem rozhodli razit vlastní cestu a založili VertiFlex. VertiFlex je výhradním dodavatelem švédského výrobce výtahových zakladačů Weland Solutions na trzích střední a východní Evropy a také vyvíjí vlastní ryze český software pro automatizovanou logistiku na bázi umělé inteligence - Vertinode AI. Jeho cílem je udávat směr vývoje skladové automatizace z Česka.

 

Včela Pavel

Včela Pavel | Division Manager, GLS CZ

Již více než 12 let stojí v čele české pobočky společnosti GLS. Před tím působil 15 let v managementu firem dodávajících díly pro světové automobilky. "Zajištění vysoké kvality služeb při extrémních nárůstech přepravovaných objemů jsou manažerskou výzvou srovnatelnou s boomem českého automobilového průmyslu v 90. letech a logistika e-shopů se stává vysoce sofistikovaným oborem.“

 

Vohanka Marian

Vohanka Marian | obchodní ředitel Balíkobot

Marian Vohanka je odborníkem s více než 20 letými zkušenostmi v oblasti obchodu. Zakládal oddělení Major ve společnosti Bisnode a zaváděl nové produkty na trh. V současnosti pracuje ve společnosti Balíkobot na pozici obchodního ředitele, kde propojuje letité zkušenosti z prodeje dat s technologiemi a logistikou.

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.