• SpeedChaneCZ
    Mezinárodní logistická konference
    18. 9. 2024 | BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER
Rooke Andy

Rooke Andy | Vice President of British APCO

Andy Rooke je celosvětově jedním z nejvýznamnějších odborníků na systém eCall. Byl součástí původního koncepčního týmu eCall v Evropě a projektovým koordinátorem pro evropské eCall projekty, které pomáhaly členským státům EU se zaváděním eCall. V současnosti pracuje na technické implementaci projektu I_HeERO pro zavádění eCall v Evropě. Rovněž se zabývá systémy eCall pro nákladní vozidla a dálkové autobusy, aplikací Powered 2 Wheel eCall, datovou integrací pro eCall a příští generací eCall založenou na LTE a dalších technologiích. Poskytuje odborné vedení při zavádění eCall v Japonsku, Rusku a na Středním i Dálném východě. Andy Rooke je rovněž členem pracovní skupiny CEN 278 Working Group 15, která se zabývá technickými standardy pro eCall. V současné době je Andy Rooke viceprezidentem v British-APCO, působí ve styčném výboru 999 britské vlády a je předsedou schvalovací skupiny styčného výboru 999. V letošním roce se připojil ke Globálnímu poradnímu výboru pro zprávu o vnitřní bezpečnosti v oblasti systému eCall a záchranných služeb. Andy Rooke má bohaté zkušenosti s inteligentními dopravními systémy a službami, které získal v posledních sedmi letech prací pro ERTICO ITS-Europe v Nizozemsku a Belgii. Jako britský policista specializující se na bezpečnost v dopravě má Andy Rooke zkušenosti v oblasti vynucování zákona. Byl také vrchním vyšetřovatelem pro úmrtí na silnicích. V rámci své specializace na telematiku a inteligentní dopravní systémy vykonával funkci technického poradce pro všechny složky britské policie a pro úřady dopravní bezpečnosti v celé Evropě. Po celou dobu své služby ve vedoucích funkcích v policejním sboru se zabýval nápravou problémových policejních týmů.

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies