• SpeedChaneCZ
    Mezinárodní logistická konference
    18. 9. 2024 | BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER
Antič Marko

Antič Marko | ředitel oddělení pojištění finančních rizik, Colonnade Insurance S.A.

Marko Antič vystudoval Evropská studia se zaměřením na evropské právo na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2013 byl ředitelem oddělení Pojištění finančních rizik v pojišťovně AIG. Stejnou pozici zastává i v kanadské pojišťovně  Colonnade Insurance S.A., která na jaře letošního roku převzala aktivity AIG ve střední a východní Evropě. Marko se specializuje na problematiku pojištění kybernetických rizik, profesní odpovědnost a pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů D&O.

Bača Radomír

Bača Radomír | obchodní zástupce CID International

Vystudoval obor Ekonomika-Podnikání. V minulosti působil jako obchodní zástupce v České spořitelně. Od roku 2008 zastává pozici obchodního zástupce společnosti CID International, a.s., která je součásti skupiny OLTIS GROUP. Zabezpečuje český a slovenský trh. Zaměřuje se hlavně na oblast dopravy, spedice a skladování.

Bártková Alice

Bártková Alice | advokátka u společnosti Rödl & Partner / ČSDP

JUDr. Alice Kubová Bártková působí od roku 2016 jako advokátka u společnosti Rödl & Partner, předtím od roku 2003 působila jako samostatná advokátka. Specializuje se od počátku své profesní dráhy od roku 2003 na problematiku přepravního práva v rámci vnitrostátních a mezinárodních přeprav nákladu. Po absolvování právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a následně praxe advokátního koncipienta a složení advokátních zkoušek  v letech 2003 až 2004 absolvovala roční studijní postgraduální program evropských studií na Europa Kolleg, Hamburg. Je zakladatelkou a tajemnicí České společnosti pro dopravní právo (ČSDP), dále je za Českou republiku zapsána v síti právní pomoci IRU, je členkou Německé společnosti pro dopravní právo (Deutsche Gesellschaft für Transportrecht - DGTR) a pravidelně se účastní jejích odborných akcí. Za společnost Rödl & Partner se účastní také akcí Svazu spedice a logistiky ČR (SSL), včetně aktivní účasti v rámci právních klubů SSL. V oboru přepravního práva také již od roku 2006 publikuje a věnuje se přednáškové činnosti jak v České republice, tak v zahraničí.

Bílý Michal

Bílý Michal | obchodní ředitel, GS1 CZECH REPUBLIC

Ing. Michal Bílý započal svou pracovní dráhu v roce 1977. Po ukončení řádného studia na Vysoké škole chemicko-technologické (specializace makromolekulární chemie) působil v oblasti zajišťování a vývoje obalových materiálů v jednom ze státních potravinářských podniků. Jeho hlavní pracovní zaměření se i v dalších letech těsně dotýkala balicí techniky, obalů, obalových materiálů, designu a souvisejících marketingových aktivit. Postupně získal příslušné zkušenosti a celkový přehled vyplývající z pozice řízení nákupu či obchodního ředitele českých subjektů. Čtyřletá pozice obchodního ředitele ve významné belgické firmě potvrdila nabyté zkušenosti v evropském kontextu. Od roku 2006 působí v rámci neziskové organizace GS1 Czech Republic, kde též navázal na dlouholeté zkušenosti člena Výboru GS1 Czech Republic (dříve EAN Česká republika).

Černý Bohuslav

Černý Bohuslav | Business Development Manager Automotive CEE, Schoeller Allibert

Od roku 1999 pracuje u společnosti Schoeller Allibert nejprve jako prodejce, později jako Key Account Manager. Od roku 2013 na pozici Sales Manager pro CZ a SK. Od roku 2016 na pozici Business Development Manager Atomotive CEE.

 

RNDr. Josef Černý

Černý Josef | ICZ a.s. konzultant a vedoucí oddělení aplikací pro logistiku a výrobu

RNDr. Josef Černý vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, obor informatika. Od roku 1978 se na Českém vysokém učení technickém zabýval teoretickými i praktickými aspekty tvorby softwarových systémů a podílel se rovněž na realizaci integrovaných výrobních úseků. V letech 1993 až 1999 byl jednatelem společnosti ICOS Praha, spol.s r.o., která se zabývala dodávkami informačních systémů pro řízení skladových a výrobních provozů. Od roku 2000 pracuje ve společnosti ICZ a.s. jako konzultant a vedoucí oddělení aplikací pro logistiku a výrobu. Působí rovněž jako externí lektor ve společnostech Gradua-Cegos a Reliant a od roku 2004 je členem Pracovní skupiny RFID-EPC při GS1 Czech Republic.

 

 

 

IVANA ČÍZKOVÁ

Čížková Ivana | Senior Key Account a Projekt Manažer, Randstad

V oblasti personalistiky působí 5 rokem, jako Senior Key Account a Projekt Manažer. Její hlavní činností kromě rozvoje obchodu napříč Českou republikou u stávajících zákazníků, je právě příprava business analýz pro nové investory vstupující na trh a také návrh řešení, včetně kroků - co podniknout, a jak lidský potenciál oslovit.

 

Doboš Vladimír

Doboš Vladimír | Reprezentance Praha, Hafen Hamburg Marketing e.V.

Po ukončení VŠE v Praze v roce 1982 nastoupil do námořního referátu v Čechofrachtu. Poté působil na různých pozicích v Čechofrachtu. V letech 1990 – 1992 pracoval v námořním oddělení první privátní spediční firmy v Československu - LEP International, v letech 1992 – 2000 byl jednatele společnosti zaměřené na  poskytování komplexních spedičních a logistických služeb DM Express. Od roku 2001 je zástupcem pražské reprezentace Hafen Hamburg Marketing s působností na území České a Slovenské republiky.

Dobrynský Věnceslav

Dobrynský Věnceslav | Contract Logistics Manager Raben pro Českou republiku a Slovensko

Absolvent Fakulty podnikohospodářské při VŠE v Praze, obor logistika a zasílatelství s více než desetiletými zkušenostmi z logistiky a projektového managementu z tuzemska i zahraničí. V Raben je expertem na smluvní logistiku pro Českou republiku a Slovensko.

Doležal Luboš

Doležal Luboš | Vedoucí obchodního oddělení Kodys

Ing. Luboš Doležal je absolventem Technické fakulty  ČZU v Praze, se specializací na obchod a podnikání s technikou. Automatickou identifikací se zabývá od roku 2003. Do společnosti KODYS, spol. s r.o. nastoupil jako obchodní konzultant a v roce 2009 se stal jejím obchodním ředitelem. Od roku 2004 je členem Pracovní skupiny RFID-EPC při GS1 Czech Republic.

Elman Pavel

Elman Václav | obchodní a marketingový ředitel SSI Group

Václav Elman se pohybuje v oblasti bezpečnostního managementu bezmála dvě desítky let. Má bohaté zkušenosti s potíráním organizovaného zločinu, prevencí bezpečnostních rizik i s řízením mezinárodním projektů. Poslední roky vedl aktivity v boji proti kriminálním jevům vedle České republiky a zemí střední Evropy rovněž v Turecku, na Ukrajině nebo v Rusku. Zasazuje se o to, aby byla bezpečnost vnímána jako nedílná součást integrovaného facility managementu. Výhodou je Václavova dokonalá znalost provozu nemovitostí, včetně výrobních i skladových areálů. Za SSI Group, kde od letošního roku působí jako obchodní a marketingový ředitel, realizuje řadu projektů implementace nových technologií do provozu údržby, úklidu i bezpečnosti.

Fajfr Robert

Fajfr Robert | Manažer pro ČR a SR, GEORG UTZ GROUP

Jens André Friedrich

Friedrich Jens André | Manažer logistiky pro rozvoj klíčového trhu Geutebrück GmbH / Scanlock CZ

Jens André Friedrich vystudoval ekonomiku a logistiku. V logistice pracuje dvacet let a získal zkušenosti se silniční dopravou, mezinárodní spedicí, automobilovým průmyslem a distribucí. Pracoval také jako manažer rozvoje obchodu pro střední Evropu a měl na starosti strategické zákazníky z oblasti průmyslu. Ve své předešlé pozici vedoucího prodeje a péče o klíčové zákazníky pro celoevropského 3PL poskytovatele logistických služeb zodpovídal na evropské úrovni za řízení vztahů s německým automobilovým výrobcem. Jens André má několikaleté odborné zkušenosti v oblasti prodeje.

Hartmann Jiří

Hartmann Jiří | ředitel SANTA-TRANS s.r.o. (Kofola a.s.)

Jiří Hartmann je ředitelem firmy Santa-Trans s. r. o., která byla založena roku 1997 jako dceřiná společnost Kofola a.s. V současné době je firma jedním z největších dopravců v Moravskoslezském kraji.

Hlosta Rostislav

Hlosta Rostislav | Business Development, Vítkovice IT Solutions

 

JAKUB HOLEC

Holec Jakub | majitel a jednatel 108 AGENCY

Jakub vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu stavební. První zkušenosti z realitní branže získal již během studia (2002-2007), kdy spolupracoval na několika developerských projektech v rámci Česka a absolvoval pracovní stáže v obchodních společnostech ve Francii a Číně. Po studiích působil dva roky na pozici průmyslového konzultanta pražské pobočky společnosti King Sturge. Následně v roce 2009 založil společnost 108 AGENCY. Ta v počátcích působila výhradně v sektoru průmyslových nemovitostí, přičemž v současné době již poskytuje komplexní poradenství zaměřené na komerční nemovitosti nejen v České republice, ale také na Slovensku.  Mezi klienty společnosti patří významné české i nadnárodní společnosti z odvětví e-commerce, velkoobchodu, logistiky, automotive či realitního developmentu. Jmenovat lze například Alza.cz, Mall.cz, Košík.cz, dále Yusen, Nagel, SGL či v nedávné době společnost 4PX Express, pro kterou ve středočeské Jenči buduje developer VGP nové distribuční centrum o rozloze 68 000 m2.

Horváth Roman

Horváth Roman | jednatel společnosti SATUM CZECH

Hubeňák Martin

Hubeňák Martin | zástupce pro střední a východní Evropu Port of Antwerp

Přístav Antverpy (Antwerp Port Authority) rozšířil síť svých zástupců v zahraničí o nového zástupce pro střední a východní Evropu. Martin Hubeňák od 1. března zastupuje antverpský přístav na místních trzích v České republice, na Slovensku a v Polsku. Jedním z jeho mnoha úkolů bude zlepšit známost značky antverpského přístavu a rozšířit síť železničních spojení mezi přístavem Antverpy a uvedenými zeměmi střední a východní Evropy. Budou mu přitom velmi nápomocny jeho zkušenosti ve funkci projektového manažera, kterou zastával ve společnosti DB Schenker, a ředitele pro logistiku, kterou vykonával pro společnost Vítkovice Steel. Dále bude mezi jeho povinnosti patřit udržování pravidelných kontaktů s místními subjekty působícími v dotčených oborech a zajišťování výměny informací mezi nimi a přístavem v Antverpách.

Hynčica Martin

Hynčica Martin | BITO skladovací technika CZ

VÍT JANEČEK

Janeček Vít | obchodní ředitel pro střední a východní Evropu Inotec Barcode Security

Profesní historie:
20012007 Worldmark International – nadnárodní společnost, výrobce produktů pro identifikaci. Pozice: Key Account manager – odpovědný za stávající a nové zákazníky, prodej a technickou podporu. Region – Česká republika a Slovensko.
2007–2009 Nedelko CZ – součást nizozemské společnosti – distributora značky Brady. Produkty pro identifikaci a zabezpečení. Pozice: obchodní manažer.
2009–současnost Inotec Barcode Security, evropská společnost/výrobce řešení pro identifikaci – RFID, samolepící etikety pro různé druhy použití. Pozice ve společnosti: obchodní ředitel pro střední a východní Evropu. Plně odpovědný za vstup nové společnosti na trhu, včetně prodejní strategie, marketingových aktivity a prodeje.

Kahounová Gabriela

Kahounová Gabriela | ředitelka personálního oddělení DHL Supply Chain Česká republika

Narodila se a vyrůstala v Plzni. Zabývala se závodně atletikou. Do Prahy odešla v 18 letech díky nabídce Sparty Praha a již zde zůstala. Do funkce vedoucí personálního oddělení ve společnosti DHL Supply Chain byla jmenována v červnu 2014. Je zodpovědná za veškeré činnosti v oblasti lidských zdrojů a rozvoj firemní kultury. Do funkce postoupila z pozice personální manažerky, kterou zastávala od roku 2008. Do DHL nastoupila v roce 2007. V průběhu působení v DHL úspěšné absolvovala Talent Program, jehož cílem je podpora perspektivních zaměstnanců, rozvoj jejich potenciálu a příprava na kariérní růst. Absolvovala manažerské studium na vysoké škole The Free Swiss University of St. George´s, kde dosáhla titulu MBA.Mezi její záliby patří rodina, sport, psychologie a cestování.

Klíma Petr

Klíma Petr | Ministerstvo vnitra ČR

Vrchní ministerský rada, odbor bezpečnostního výzkumu a vzdělávání, ministerstvo vnitra, před tím ministerstvo obrany, odbor péče o válečné veterány. Na ministerstvu vnitra působí na odboru bezpečnostního výzkumu a vzdělávání, mimo jiné je členem stálého poradního sboru ministerstva vnitra na ochranu měkkých cílů. Tento poradní sbor má za úkol, na základě „Koncepce ochrany měkkých cílů pro roky 2017 – 2020“, přijaté ministerstvem vnitra, vytvořit série vzdělávacích kurzů a materiálů k ochraně měkkých cílů před terorismem a jejich poskytování veřejnosti. Dále je pověřen, ve vztahu ke středním a vyšším policejním školám ministerstva vnitra, výkonem funkce inspekčního pracovníka. Proaktivně vystupuje na seminářích a konferencích zaměřených na problematiku prevence terorismu.

KAREL KOPEČEK

Kopeček Karel | obchodní zástupce společnosti Transics pro ČR a SR.

Karel Kopeček je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulty zahraničního obchodu. V minulosti pracoval na pozici Sales Manager ve společnosti BP ČR a potom jako obchodní a marketingový ředitel ve společnosti Berendsen ČR.
V současnosti zastává funkci obchodního zástupce společnosti Transics pro ČR a SR.

Kotyza Jindřich

Kotyza Jindřich | jednatel Linde Material Handling Česká republika

Ing. Jindřich Kotyza působí ve společnosti Linde Material Handling Česká republika s.r.o. již 25 let. Od roku 2008 je jednatelem společnosti, předtím působil delší dobu jako obchodní ředitel. Pod jeho vedením společnost Linde Material Handling Česká republika úspěšně rozvinula portfolio svých služeb, například v oblasti dodávek regálových systémů a technologie pohonu vysokozdvižných vozíků na CNG. Ve volném čase se Jindřich Kotyza aktivně sportuje, hraje golf, lyžuje, věnuje se cyklistice. Hovoří plynně anglicky a německy.   

Kubíková Denisa

Kubíková Denisa | Regional Indirect Purchasing Segment Leader, Valeo

Landa Dominik

Landa Dominik | obchodní ředitel DCT Gdansk SA

Dominik Landa je obchodním ředitelem v DCT Gdansk. Před nástupem do DCT Gdansk na začátku roku 2011 pracoval pět let na několika různých pozicích v provozním oddělení společnosti Maersk Polska Sp z o.o., která je součástí APMM Group. Před odchodem zastával v této společnosti funkci generálního ředitele zodpovědného za operace ve východní a střední Evropě. Hrál významnou roli při vyjednáváních o prodloužení prvního týdenního spojení zajišťovaného hlubokomořskou kontejnerovou lodí z Dálného východu do Baltské oblasti, konkrétně do Gdaňsku, což se stalo průlomovou událostí pro polskou námořní dopravu. Dominik Landa má magisterský titul v oboru management dopravy a logistiky a bakalářský titul v IT.

Linhart Jaromír

Linhart Jaromír | Obchod logistiky, JIPOCAR Logistic

Ludvik Milan

Ludvik Milan | Country Manager ZETES Czech Republic

Vystudoval ČVUT FSI, a posledních osmnáct let se věnuje oboru Automatické Identifikace. Od roku 1996 pracuje ve společnosti ZETES Solutions CZ s.r.o, která poskytuje ucelená řešení pro tzv. Collaborative Supply Chain, pro optimalizaci procesů v rámci dodavatelského řetězce. Tato řešení zahrnují Packaging Execution, Logistic Execution, Proof Of Delivery a Direct Store Delivery, Field Service, In-Store Management a Track&Trace řešení pro zajištění úplné sledovatelnosti a dohledatelnosti. Ve firmě zastává pozici Managing Director. Mezi zákazníky firmy ZETES patří Škoda Auto, Visteon, Coca-Cola, Baxter, GSK nebo SAB Miller - Plzeňský Prazdroj.

Mikeska Petr

Mikeska Petr | Ředitel personálně správního úseku ZVU STROJÍRNY

 

Nodžák Pavel

Nodžák Pavel | Warehouse & Customer Service Manager FM Logistic

Pavel Nodžák má 21 let zkušeností v oboru logistiky, konkrétně na pozicích vedoucí skladu a manažer logistiky.  V FM Logistic působí na pozici vedoucího skladového a zákaznického servisu na centrální pobočce firmy v Tuchoměřicích. Do jeho kompetence spadá vedení veškerých činností souvisejících s řízením skladu a manipulací se zbožím, vztahy se zákazníky, projektový management, zdokonalování skladových procesů, kvality a produktivity. Nedílnou součástí jeho práce je vedení a rozvoj téměř 200 zaměstnanců tuchoměřických skladů. Ve volné chvíli se věnuje zejména své rodině a rybaření.

Polter Jan

Polter Jan | obchodní a marketingový ředitel DACHSER Czech Republic a.s.

Ing. Jan Polter, MBA - obchodní a marketingový ředitel DACHSER Czech Republic a.s. Vystudoval provozně-ekonomickou fakultu ČZU s rozšířeným jazykovým studiem angličtiny. Již během svých studií pracoval jako vedoucí servisu u cateringové společnosti Zátiší Catering, Praha. Po studiu absolvoval roční pracovní pobyt v Austrálii, kde působil jako beverage manager společnosti Chianti on Collins v Perthu. V roce 2003 nastoupil do společnosti E.S.T. a.s. na pozici disponent mezinárodních přeprav a pracovník zákaznického servisu. O rok později již zastával funkci projektového manažera. V letech 2005–2007 byl ředitelem divize Food Logistics a vedoucím pobočky v Hradci Králové. V roce 2007 se stal prokuristou společnosti a od roku 2008 je ředitelem obchodu a marketingu pro Českou republiku. Jan Polter absolvoval studium MBA na University of Applied Sciences v Kemptenu v Německu - obor Track Logistics. Jan Polter je ženatý a má syna. Mluví plynně anglicky a německy. Volný čas věnuje rodině a svým sportovním koníčkům, jako je volejbal, squash nebo lyžování.

Rooke Andy

Rooke Andy | Vice President of British APCO

Andy Rooke je celosvětově jedním z nejvýznamnějších odborníků na systém eCall. Byl součástí původního koncepčního týmu eCall v Evropě a projektovým koordinátorem pro evropské eCall projekty, které pomáhaly členským státům EU se zaváděním eCall. V současnosti pracuje na technické implementaci projektu I_HeERO pro zavádění eCall v Evropě. Rovněž se zabývá systémy eCall pro nákladní vozidla a dálkové autobusy, aplikací Powered 2 Wheel eCall, datovou integrací pro eCall a příští generací eCall založenou na LTE a dalších technologiích. Poskytuje odborné vedení při zavádění eCall v Japonsku, Rusku a na Středním i Dálném východě. Andy Rooke je rovněž členem pracovní skupiny CEN 278 Working Group 15, která se zabývá technickými standardy pro eCall. V současné době je Andy Rooke viceprezidentem v British-APCO, působí ve styčném výboru 999 britské vlády a je předsedou schvalovací skupiny styčného výboru 999. V letošním roce se připojil ke Globálnímu poradnímu výboru pro zprávu o vnitřní bezpečnosti v oblasti systému eCall a záchranných služeb. Andy Rooke má bohaté zkušenosti s inteligentními dopravními systémy a službami, které získal v posledních sedmi letech prací pro ERTICO ITS-Europe v Nizozemsku a Belgii. Jako britský policista specializující se na bezpečnost v dopravě má Andy Rooke zkušenosti v oblasti vynucování zákona. Byl také vrchním vyšetřovatelem pro úmrtí na silnicích. V rámci své specializace na telematiku a inteligentní dopravní systémy vykonával funkci technického poradce pro všechny složky britské policie a pro úřady dopravní bezpečnosti v celé Evropě. Po celou dobu své služby ve vedoucích funkcích v policejním sboru se zabýval nápravou problémových policejních týmů.

Rudlovčák Petr

Rudlovčák Petr | Šafra a partneři s.r.o.

Mgr. Petr Rudlovčák je českým právníkem a advokátem. Vystudoval Právnickou fakultu University Karlovy v Praze a studoval taktéž na Stockholmské Universitě, Právnické fakultě v Moskvě a Právnické Fakultě Columbijské University v New Yorku. Během své kariéry působil v několika nadnárodních advokátních kancelářích. Několik let působil též v privátní bance, kde si rozšířil ekonomicko-finanční náhled klientů při řešení jejich právních případů. Od roku 2008 se spolupodílel na vytvoření advokátní kanceláře Šafra a partneři s.r.o., kde působí dosud. Ve své praxi se soustřeďuje na problematiku optimalizace vztahů dopravy a průmyslu. V tomto směru úzce spolupracuje s několika předními českými dopravci a Českým svazem automobilových dopravců (ČESMAD).

Rumler Miroslav

Rumler Miroslav | Reliant

Jednatel společnosti Reliant a vicepresident České logistické asociace.
Ing. Miroslav Rumler vystudoval fakultu zahraničního obchodu VŠE v Praze. Nejprve pracoval v podniku zahraničního obchodu INSPEKTA a.s. V letech 1991-1992 absolvoval postgraduální studium na State University of Illinois in Champaign-Urbana ve Spojených státech amerických, kde následně pracoval jako externí konzultant pro společnost The Limited Distribution Services Ltd. ve městě Columbus, Ohio. Po návratu ze zámoří nastoupil jako Country Operations Manager u britské finanční společnosti Maccorp Holdings Ltd. se sídlem v Londýně a sítí obchodních zastoupení po celé Evropě. Od roku 1994 pracuje pro vzdělávací a poradenskou společnost Reliant s.r.o. působící v oblasti dopravy, spedice a logistiky. Ve společnosti Reliant s.r.o. zastává pozici vedoucího partnera.

 

 

Slečka Martin

Slečka Martin | Analytik a likvidátor PU, SATUM CZECH

Po absolutoriu na VOŠ AHOL v Ostravě v roce 1998 zahájil svou profesní dráhu v SATUM CZECH s.r.o. jako makléř v divizi dopravních rizik, kde pracoval do roku 2002. V roce 2002 a 2003 pobýval opakovaně v zahraničí. Po návratu ze zahraničí se vrátil ke spolupráci se SATUM CZECH s.r.o., kde se věnuje školení, poradenství a likvidaci škod souvisejících s nákladní dopravou.

Sovička Pavel

Sovička Pavel | generální ředitel Czech republic & Slovakia, Panattoni

Přes 19 let zkušeností v průmyslu CZ, SVK, HU. Transakční účast v 1,500,000 m2 pronajatých / předaných ploch. Přes 3,000,000 m2 akvizicí / likvidací. Největší developerské projekty. Prague Airport I a II o celkové ploše 310 000 m2 (Amazon 120k). Panattoni Park D5 / Stříbro o celkové ploše 192 000 m2. Panattoni Park Cheb o celkové ploše 100 000 m2 (Tchibo 75k). Generální ředitel společnosti Panattoni Europe pro Czech republic and Slovakia. Společnost zabývající se přípravou a realizací logistických a průmyslových projektů a developmentu v obou krajinách. Vedení samostatné obchodní jednotky po dobu 9 let s formováním lokálního byznysu a překonáváním překážek na komplikovaném trhu. Předchozí 10-ti leté zkušenosti v týmu průmyslových specialistů společnosti Cushman & Wakefield.

Staněk Martin

Staněk Martin | RAALTRANS

Martin Staněk vystudoval VŠE Praha podniková ekonomika se zaměřením logistika – mezinárodní přeprava a zasilatelství. V roce 2006 nastoupil do společnosti RaalTrans na oddělení péče o zahraniční zákazníky. Od roku 2009 zodpovídá za marketing a vztahy se zákazníky společnosti RaalTrans. V současné době se intenzivně věnuje problematice prevence odcizování nákladů v silniční dopravě na straně přepravních databází a na straně přepravců.

Strnad David

Strnad David | vedoucí plánování logistiky, ŠKODA AUTO

Szreder-Piernicka Aneta

Szreder-Piernicka Aneta | Úřad námořních přístavů Štětín a Svinoústí

Aneta Szreder-Piernicka je absolventkou námořní akademie ve Štětíně a University Štětín. Již 16 let působí v přístavech Štětín-Svinoústí. V letech 2000 až 2009 byla předsedkyní představenstva ve společnosti Polské terminály (Polskie Terminale SA). Od roku 2009 pracuje v Úřadu námořních přístavů Štětín a Svinoústí (Zarząd Morskich Portów Szczecin i  Świnoujście SA), zpočátku jako obchodní a marketingová ředitelka a v současné době jako obchodní ředitelka Úřadu námořních přístavů Štětín a Svinoústí.

Šramko Marian

Šramko Marian | Sales Director Central Europe, Southeaster Europe, Central Asia & Israel Zebra Technologies

Marian Šramko je absolventem hospodářské informatiky, který se dvacet let věnuje oblasti retailu, transportu a logistice. Působením ve společnostech Siemens Nixdorf (dnes Diebold Nixdorf), Symbol Technologies, Motorola Solutions a Zebra Technologies, měl možnost pomáhat zákazníkům v osvojení si nejnovějších technologických trendů, které přinášejí prudký vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií v posledních letech.

Šťastný Jiří

Šťastný Jiří | Předseda Námořního klubu Svazu spedice a logistiky ČR

Tejnický Bohumil

Tejnický Bohumil | Design & Engineering Manager - North East Europe, KARDEX

Téměř celou svou profesní kariéru spojuje se společností Kardex REMSTAR, a to již od roku 2005. Působil jako konzultant softwarových řešení Kardex ve východní Evropě, potom jako člen týmu on-site řešení komplikací klíčových instalací celosvětově a také se podílel na vývoji nového skladovacího systému Kardex LR35 ve výrobním závodě Kardex REMSTAR v Německu. V současnosti je zodpovědný za speciální řešení a klíčové projekty v regionu North East, který zastřešuje východní Evropu a Rusko, severské země a Velkou Británii.

Ukropec Michal

Ukropec Michal | jednatel společnosti INFOTECH

Založil INFOTECH již v roce 1999. Od té doby vytvořil úspěšnou a stabilní softwarovou firmu. Dnes se v ní zaměřuje především na lokalizační RTLS služby a optimalizaci logistických procesů ve výrobních závodech.

Ungerman Petr

Ungerman Petr | koordinátor logistické strategie a inovací v logistice značky ŠKODA AUTO

Vystudoval 2014 Technickou univerzitu v Liberci – Ekonomická fakulta, obor Ekonomie a management. Od roku 2014 působí ve společnosti ŠKODA AUTO. Vede skupinu, která má na starosti inovační management, logistickou strategie, Zelenou logistiku a PR logistiky ŠKODA AUTO a spolupráci se vzdělávacími instituty. Aktuální projekty, na kterých spolupracuje: implementace prvků Industrie 4.0 do logistiky – rozšířená realita, autonomní logistika. V rámci strategie Zelené logistiky ŠKODA AUTO implementuje řešení, která přinášejí úsporu emisí CO2 v logistice ŠKODA AUTO. V koncernové logistice VW zastává pozici zástupce vedoucího pro pracovní tým Zelené logistiky. Aktivity v PR logistiky ŠKODA AUTO zahrnují reprezentování a prezentování logistiky ŠKODA AUTO v rámci koncernu VW i mimo něj, např. přednášky, konference organizování návštěv.

Van Rossenberg Pim

Van Rossenberg Pim | advokát

Po studiu práva na Leidenské univerzitě v roce 1983 nastoupil advokátní praxi v Rotterdamu. Od samého začátku právnické kariéry působil v oboru dopravy a dopravního práva. Po několika letech spolupráce s jinou advokátní kanceláří v polovině roku 2001 založil advokátní kancelář Van Rossenberg Advocaten. Člen Nizozemského sdružení dopravních právníků, Mezinárodní asociace pro zastupování společných zájmů vnitrozemské plavby a pojištění a pro vedení registru vnitrozemských plavidel v Evropě (IVR), Německé asociace dopravního práva (DGT) a Holandské asociace dopravního práva. Pravidelně přednáší o dopravním právu a je spoluautorem německé publikace Kommentar zur CMR (Komentář k CMR). Rovněž je členem výboru Rotterdam Beurs Transport Society (RBTS) a generálním tajemníkem Organizace přístavních speditérů a poskytovatelů mezinárodních logistických služeb (BZE).

Vasella Juana

Vasella Juana | místopředsedkyně Centra pro logistiku a dopravní právo (KOLT)

Dr. Juana Vasella, RA přednáší na právnické fakultě University of Lucerne soukromé, srovnávací právo, mezinárodní soukromé a evropské právo. Spolupracuje se společností MME zaměřenou na právní a daňové poradenství. Jako místopředseda Centra pro logistiku a dopravní právo (KOLT) je specialistou na logistické a dopravní právo nejenom ve Švýcarsku, ale i v mezinárodním měřítku. Právnické vzdělání získala na univerzitách v Augsburgu, Leónu a na TU Dresden.

Zatkalikova Martina

Zatkalikova Martina | Team Leader for Bratislava Branch, Trans.eu System

Živec Václav

Živec Václav | LC Sokotrans s.r.o / SCHP ČR

Absolvent právnických studií na Karlově Univerzitě, od roku 2004 působí jako ředitel marketingu nadnárodní skupiny LC net a jednatel dopravní firmy LC Sokotrans s.r.o. Od roku 1984 pracuje nepřetržitě v oblasti logistiky, zejména přeprav chemického zboží - ředitel dopravního odboru Chemapolu a.s., ředitel odboru metodiky obchodu a logistiky Aliachemu a.s. a od roku 2001 logistik Agrofert Holding a.s. Absolvoval odborné stáže v Hamburku a Rotterdamu, je zakladatelem komise logistiky SCHP ČR a zakládajícím členem expertní skupiny pro nebezpečné zboží ADR Česmadu Bohemia.

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies