• SpeedChaneCZ
    Mezinárodní logistická konference
    18. 9. 2024 | BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER
Vavřička Lukáš

Vavřička Lukáš | Poradce pro bezpečný provoz a manipulaci ve společnosti Linde Material Handling

Lukáš Vavřička, DiS. působí v roli Poradce pro bezpečný provoz a manipulaci ve společnosti Linde Material Handling Česká republika. Jeho cílem je naplňování cílů projektu "Vize 0" Linde Material Handling, tedy pomáhat provozovatelům skladů a manipulační techniky při snižování počtu nehod a úrazů ve výrobě a při skladování až na cílovou nulu. Lukáš Vavřička se bezpečnosti provozu věnuje po celou svou profesní kariéru. Studoval na Univerzitě Hradec Králové, Vyšší odbornou školu a Obchodní akademii v Chotěboři zakončil absolutoriem v oboru Řízení bezpečnosti práce. Poté pracoval jako technik BOZP a PO ve společnosti Eport Group, následně ve společnosti Automotive Lighting, s.r.o. Jihlava jako technik BOZP a pilířový vedoucí Safety v rámci systému WCM. Je nositelem celé řady certifikátů a osvědčení, mj. odborné způsobilosti v BOZP a PO, dále interní auditor systémů dle ISO 45001, 14001 a 50001.

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies