• SpeedChaneCZ
    Mezinárodní logistická konference
    18. 9. 2024 | BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER
Bičík Daniel

Bičík Daniel | PreSales Senior Specialist DSC & IoT, SAP ČR

Daniel pracuje ve společnosti SAP ČR v roli PreSales Senior Specialisty zaměřeného především na logistiku a výrobu. S produkty společnosti SAP pracuje od roku 2008.  Do roku 2017 pracoval jako SD/LE interní konzultant kde se mimo jiné podílel na spoustě migračních projektů v rámci Evropy pro nadnárodní společnosti, které se rozhodly konsolidovat své informační systémy do jednoho a to do SAP ERP.

Bílý Michal

Bílý Michal | obchodní ředitel, GS1 CZECH REPUBLIC

Ing. Michal Bílý po ukončení studia na Vysoké škole chemicko-technologické (specializace makromolekulární chemie) působil v oblasti zajišťování a vývoje obalových materiálů v jednom ze státních potravinářských podniků. Jeho hlavní pracovní zaměření se i v dalších letech těsně dotýkala balicí techniky, obalů, obalových materiálů, designu a souvisejících marketingových aktivit. Postupně získal příslušné zkušenosti a celkový přehled vyplývající z pozice řízení nákupu či obchodního ředitele českých subjektů. Čtyřletá pozice obchodního ředitele ve významné belgické firmě potvrdila nabyté zkušenosti v evropském kontextu. Od roku 2006 působí v rámci neziskové organizace GS1 Czech Republic, kde též navázal na dlouholeté zkušenosti člena Výboru GS1 Czech Republic (dříve EAN Česká republika).

Brož Adam

Brož Adam | výrobně-technický ředitel, Budějovický Budvar, n.p.

Ing. & Ing. Adam Brož, Ph.D., MBA je absolventem oboru pivovarství a sladařství Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, kde později pokračoval doktorským studiem oboru biotechnologie. Další své vzdělávání směroval nejprve na Vysoké škole ekonomické v Praze do oblasti manažerské, a poté do oboru logistických technologií na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Od roku 1999 zastával několik středních technických a řídících pozic výrobně-technického útvaru pivovaru Budějovický Budvar, n.p., kde od roku 2009 působí jako výrobně-technický ředitel.

Jaroslav Buzek

Buzek Jaroslav | První obalová

Jaroslav Buzek se již před absolvováním Technické univerzity v Liberci zajímal o obchod, a tak v něm po ukončení studia začal i aktivně působit. Nabyl zkušenosti na obchodních pozicích ve farmacii, dopravě a logistice, a následně v několika firmách zabývajících se balením, materiály apod. Již více jak 4 roky působí v První obalové na pozici oblastního manažera prodeje, konkrétně severní část Čech. Během tohoto období se povedlo celému obchodnímu týmu rozšířit povědomí o První obalové nejen o firmě, která vyrábí bublinkovou folii, ale i o firmě, která se do detailů zabývá komplexním balením, vývojem a výrobou průmyslových obalů. 

 

Bystrian Viktor

Bystrian Viktor | obchodní ředitel, AWT

Viktor Bystrian ve skupině AWT působí na řídících obchodních pozicích již od roku 2008. Podílel se například na rozvoji kombinované dopravy ve skupině, na růstu a využití terminálu v Ostravě-Paskově, nebo na expanzi logistických služeb poskytovaných v segmentu automobilového průmyslu. Získal ekonomické vzdělání na Universitě Mateja Bela na Slovensku, studoval také marketing, management a obchodní právo v USA a logistiku a management námořní dopravy v Dánsku.

 

Černý Bohuslav

Černý Bohuslav | Key Account Manager, Schoeller Allibert

Od roku 1999 pracuje u společnosti Schoeller Allibert nejprve jako prodejce, později jako Key Account Manager. Od roku 2013 na pozici Sales Manager pro CZ a SK. Od roku 2016 na pozici Business Development Manager Automotive CEE.

RNDr. Josef Černý

Černý Josef | ICZ a.s. konzultant a vedoucí oddělení aplikací pro logistiku a výrobu

RNDr. Josef Černý vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, obor informatika. Od roku 1978 se na Českém vysokém učení technickém zabýval teoretickými i praktickými aspekty tvorby softwarových systémů a podílel se rovněž na realizaci integrovaných výrobních úseků. V letech 1993 až 1999 byl jednatelem společnosti ICOS Praha, spol.s r.o., která se zabývala dodávkami informačních systémů pro řízení skladových a výrobních provozů. Od roku 2000 pracuje ve společnosti ICZ a.s. jako konzultant a vedoucí oddělení aplikací pro logistiku a výrobu. Působí rovněž jako externí lektor ve společnostech Gradua-Cegos a Reliant. Je členem Komory logistických auditorů a dlouholetým členem prezídia České logistické asociace.

IVANA ČÍZKOVÁ

Čížková Ivana | D-PLOY

Od září 2018 působí ve společnosti D-Ploy. V minulosti působila jako Senior Key Account a Projekt Manažer ve firmě Ranstadt, kde její hlavní činností kromě rozvoje obchodu napříč Českou republikou u stávajících zákazníků, byla  příprava business analýz pro nové investory vstupující na trh a také návrh řešení, včetně kroků - co podniknout, a jak lidský potenciál oslovit.

Doboš Vladimír

Doboš Vladimír | Reprezentance Praha, Hafen Hamburg Marketing e.V.

Po ukončení VŠE v Praze v roce 1982 nastoupil do námořního referátu v Čechofrachtu. Poté působil na různých pozicích v Čechofrachtu. V letech 1990 – 1992 pracoval v námořním oddělení první privátní spediční firmy v Československu - LEP International, v letech 1992 – 2000 byl jednatele společnosti zaměřené na  poskytování komplexních spedičních a logistických služeb DM Express. Od roku 2001 je zástupcem pražské reprezentace Hafen Hamburg Marketing s působností na území České a Slovenské republiky.

Branislav Dobrotka

Dobrotka Branislav | ved. odd. terminálu kombinované dopravy, Slovenská plavba a přístavy a.s. Bratislava

Mgr. Branislav Dobrotka ve firmě SPaP a.s. působí od roku 2004, nejprve jako celní zástupce společnosti. Od roku 2006 vedoucí celního oddělení SPaP a.s. a od roku 2010 jako vedoucí oddělení terminálu kombinované dopravy SPaP a.s.. Odpovědný za otevření provozu kont. terminálu SPaP a.s.  v roce 2010, nastavení provozních a bezpečnostních procesů a implementace informačního systému Konti na kont. terminály SPaP a.s. v Přístavu Bratislava. Před vstupem do společnosti SPaP a.s. pracoval ve Finanční správě SR.

Nadine Doden

Doden Nadine | zástupce ministerstva pro místní rozvoj a dopravu Sachsen-Anhalt

Nadine Doden, M.Sc., absolventka oboru strojírenství, působí na pozici odborné úřednice oddělení pro letectví, zasilatelství, přístavy, nákladní dopravu a logistiku Ministerstva pro regionální rozvoj a dopravu spolkové země Sasko-Anhaltsko od roku 2013. Ve své práci se specializuje na chemickou logistiku. Vedle testování tracking & tracing technologií v multimodální přepravě chemických látek se soustředí zejména na rozvoj a zavádění inovativních strategií v oblasti přesunu mezinárodní přepravy chemikálií ze silnice na železnici a na multimodální dopravní řešení.

Drábik Pavel

Drábik Pavel | Sales Director Sixt Leasing Czech Republic

Od roku 2002 se pohybuje v automobilovém průmyslu na úrovni importérů těchto značek v následujících pozicích:
2002 – 2003 Daewoo Motor Czech, District Manager Czech Republic
2003 – 2009 General Motors SEE, Chevrolet Business Development Manager Czech Republic
2009 – 2015 Chevrolet CEE, Country Manager Czech Republic & Slovakia
2016 – 2017 Obchodní poradenská & projektová činnost
2017 – 2018 FCA CEE, Sales Operation Manager Czech Republic & Slovakia
2018 – dosud SIXT leasing, Sales Director Czech Republic

Dražanová Michaela

Dražanová Michaela | Product Development Manager, Raben Logistics Czech

Michaela Dražanová zastává pozici produktové manažerky se zaměřením na logistiku čerstvých potravin - Fresh. Ve společnosti působí více než 10 let s úzkým zaměřením na segment FMCG. Studium na Czech Management Institute, postgraduální studium MBA v oblasti managementu..

Dvořák Jan

Dvořák Jan | odborný konzultant Data Software Brno

Ing. Jan Dvořák působil od roku 2000 v několik softwarových firmách, které se zabývaly především systémy pro řízení skladů. Podílel se na vývoji, implementaci a podpoře WMS pro jedno z největších distribučních center zahraničního prodejního řetězce a pro významnou českou logistickou firmu.

Frankiewicz Mateusz

Frankiewicz Mateusz | DCT Gdansk S.A.

Mateusz, zkušený profesionál v oblasti marketingu a podnikového rozvoje, se stal součástí týmu DCT Gdaňsk v roce 2012. Od té doby se intenzivně soustředí na námořní průmysl a odpovídá zde za marketing and business development. Mateusz je absolventem Námořní akademie v Gdyni,  kde získal magisterský titul ve strojírenském oboru (doprava). V roce 2016 dokončil postgraduální studia v oblasti projektového managementu v rámci Gdaňské nadace pro rozvoj manažerského řízení. V současnosti studuje mezinárodní MBA program na Škole managementu rotterdamské Erasmovy univerzity a v Gdaňské nadaci pro rozvoj manažerského řízení.

Glinka Arkadiusz

Glinka Arkadiusz | ředitel dopravy pro východní Evropu, C.H. Robinson Europe B.V.

Profesionální zkušenosti:

•    Absolvent Varšavské technické univerzity na Fakultě elektrotechniky a informačních technologií
•    V letech 2000 až 2007 pracoval jako IT manažer ve společnosti Vos Logistics, jedné z největších polských dopravních společností
•    V roce 2007 založil společnost Apreo Logistics SA ("Apreo"), kde byl jmenován výkonným ředitelem
•    Po roce a půl se stal generálním ředitelem společnosti Apreo Logistics
•    Během pěti let se společnost Apreo na polském trhu dynamicky rozrostla a dosáhla 300 zaměstnanců a 21 poboček v Polsku a Německu, čímž se stala vedoucím poskytovatelem dopravní logistiky v Polsku.
•    Vedl sloučení Apreo Logistics s C.H. Robinson v roce 2012
•    V roce 2012 se stal ředitelem v C.H. Robinson Europe, kde řídí východoevropské pobočky společnosti

Odborná zaměření:

•    Polská a mezinárodní doprava
•    Informační technologie pro logistiku (Big Data, systémy řízení dopravy, digitalizace logistických služeb)
•    Řešení outsourcingu
•    Řízení dodavatelského řetězce a strategie
•    Optimalizace a implementace dodavatelského řetězce

Gono Marian

Gono Marian | generální ředitel SSI Schäfer Systems International s.r.o.

Marian Gono působí ve společnosti SSI Schäfer Systems International s.r.o. na pozici generálního ředitele od ledna 2017. Pod jeho vedením se společnost úspěšně zaměřuje na komplexní intralogistická řešení s vysokou mírou automatizace. Marian Gono působí již téměř 20 let v oblasti obchodu a distribuce v regionu střední Evropy. Předtím pracoval ve společnosti Dexion, kde zodpovídal za aktivity na českém, slovenském a maďarském trhu. Dlouholeté pracovní zkušenosti má ze společnosti Heineken z pozice sales and distributor director pro slovenský trh. Vystudoval univerzitu v australském Melbourne. 

Gordon-Smith Rostya

Gordon-Smith Rostya | významná česká podnikatelka

Rostya působí 30 let v oblasti řízení a rozvoje organizací a lidských zdrojů nejen v Česku, ale i v Kanadě, Velké Británii, Japonsku, Brazílii, Estonsku, Rusku, Hong Kongu a v dalších zemích. Její vzdělání pochází z Anglie (BA hons) a Australie (MA ve strategickém HRM). Rostya byla jmenována mezi 50ti nejúspěšnějšími personalisty světa.  Rostya má zkušenosti v oblasti rovných příležitostí, rozvoje osobnosti, strategickém řízení lidských zdrojů a další. V roce 2006 byla také zvolena mezi 20 nejvlivnějšími ženami v České republice. Je zakladatelkou konzultační společnost People Impact s.r.o., a spolku pro rozvoj žen a mužů „MINERVA 21“.  Je spoluautorkou motivační knihy „Úspěšně s kůží na trh“ a spoluzakladatelkou HR Akademie na ekonomické fakultě na Ostravské univerzitě. Rostya je častou mluvčí na mezinárodních konferencích, přednáškách a seminářích (Kanada, USA, Hong Kong, Shanghai, Bangalore, Amsterdam, Londýn, Budapešť, Vídeň, Frankfurt, Tallinn, Moskva). Rostya je vdaná, má 4 syny a 11 vnoučat.

Hait Pavel

Hait Pavel | Project Manager, Adastra Business Consulting

PhDr. Pavel Hait, M.Phil., absolvent University of Cambridge, se v rámci své akademické dráhy věnoval matematickým optimalizacím. Poté přešel do komerčního sektoru, kde se ve společnosti  Adastra Business Consulting řadu let zabývá oblastmi digitalizace a automatizace, primárně pro sektory bankovnictví a automotive. Úspěšně vedl velké digitalizační projekty na dvou kontinentech. V současné době řídí tým konzultantů na dlouhodobém projektu optimalizace procesů za pomoci pokročilé datové analytiky pro velkou automobilku.

Hubeňák Martin

Hubeňák Martin | zástupce pro střední a východní Evropu Port of Antwerp

Přístav Antverpy (Antwerp Port Authority) rozšířil síť svých zástupců v zahraničí o nového zástupce pro střední a východní Evropu. Martin Hubeňák od 1. března 2017 zastupuje antverpský přístav na místních trzích v České republice, na Slovensku a v Polsku. Jedním z jeho mnoha úkolů je zlepšit známost značky antverpského přístavu a rozšířit síť železničních spojení mezi přístavem Antverpy a uvedenými zeměmi střední a východní Evropy. Budou mu přitom velmi nápomocny jeho zkušenosti ve funkci projektového manažera, kterou zastával ve společnosti DB Schenker, a ředitele pro logistiku, kterou vykonával pro společnost Vítkovice Steel. Dále mezi jeho povinnosti patří udržování pravidelných kontaktů s místními subjekty působícími v dotčených oborech a zajišťování výměny informací mezi nimi a přístavem v Antverpách.

Hynčica Martin

Hynčica Martin | Key Account & Marketing Manager BITO skladovací technika CZ

Martin je obchodník tělem i duší, silně orientovaný na budování vztahů. Ve společnosti BITO již pracoval na různých pozicích např. jako Logistics Advisory, Sales Manager a v současnosti jako Key Account & Marketing Manager. Také působil ve společnosti Pilana Knives jako Sales Manager (USA, Turkey ) nebo ve společnosti DF Partner na pozici Sales Representative nebo Marketing Manager.
Vzdělání: Universita Tomáše Bati - Bachelor's degree, Marketing communications, 2009 – 2012 a Master's degree, Marketing communications, 2012 – 2014.

VÍT JANEČEK

Janeček Vít | obchodní ředitel pro střední a východní Evropu Inotec Barcode Security

Profesní historie:
20012007 Worldmark International – nadnárodní společnost, výrobce produktů pro identifikaci. Pozice: Key Account manager – odpovědný za stávající a nové zákazníky, prodej a technickou podporu. Region – Česká republika a Slovensko.
2007–2009 Nedelko CZ – součást nizozemské společnosti – distributora značky Brady. Produkty pro identifikaci a zabezpečení. Pozice: obchodní manažer.
2009–současnost Inotec Barcode Security, evropská společnost/výrobce řešení pro identifikaci – RFID, samolepící etikety pro různé druhy použití. Pozice ve společnosti: obchodní ředitel pro střední a východní Evropu. Plně odpovědný za vstup nové společnosti na trhu, včetně prodejní strategie, marketingových aktivity a prodeje.

Jirsák Petr

Jirsák Petr | Vysoká škola ekonomická v Praze

Ing. Petr Jirsák, Ph.D. vystudoval Fakultu podnikohospodářskou na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor Podniková ekonomika a management a vedlejší specializací Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství. Je spoluautorem několika knižních publikací a řady odborných článků v odborně-populárních i vědeckých časopisech. Kromě toho přednáší na mezinárodních konferencích. Dále se věnuje pedagogické činnosti na VŠE a ve Švédsku na Jönköping International Business School. Svoji vědecko-výzkumnou a pedagogickou činnost kombinuje s poradenstvím v oblasti Supply Chain Managementu. Zaměřuje se především na oblast predikce poptávky, materiálového plánování, warehousingu, distribuční strategie a v neposlední řadě také automatizaci a digitalizaci v Supply Chain Managementu.

 

Kieliszak Michał

Kieliszak Michał | Manager in Commercial and Investor Assistance Department of Szczecin and Świnoujście Seaports Authority

Michal absolvoval anglickou filologii na Univerzitě humanitních a ekonomických věd v Lodži. 15 let pracuje v investičních projektech, začínal v malém průmyslovém parku u Szczecina, v současné době je vedoucím oddělení komerční a investiční podpory ředitelství přístavů Štetín a Świnoujście. Ve volném čase se věnuje rodině, cyklistice a fotografování.

Kodr Jakub

Kodr Jakub | Senior Business Development Manager, CTP

Jakub Kodr je zodpovědný za rozvoj podnikání v oblasti Čech v České republice a na Slovensku. Nastoupil do týmu CTP Business Development v roce 2017, s realitní činností má 7 let zkušeností. Před nástupem do CTP pracoval ve společnosti Cushman & Wakefield jako vedoucí konzultant. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze.

KAREL KOPEČEK

Kopeček Karel | obchodní zástupce společnosti Transics pro ČR a SR.

Karel Kopeček je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulty zahraničního obchodu. V minulosti pracoval na pozici Sales Manager ve společnosti BP ČR a potom jako obchodní a marketingový ředitel ve společnosti Berendsen ČR.
V současnosti zastává funkci obchodního zástupce společnosti Transics pro ČR a SR.

Košíková Petra

Košíková Petra | Manažer skupiny spotřebního materiálu KODYS, spol. s r.o.

Petra Košíková je absolventkou stavební průmyslové školy se zaměřením na pozemní stavitelství. Následně se věnovala obchodu a organizování konferencí.

Do společnosti KODYS, spol. s r.o. nastoupila v roce 2004 jako account manager, v roce 2005 se stala obchodníkem v oddělení spotřebního materiálu, v roce 2009 již pracovala jako obchodní konzultant v oblasti značení pro automatickou identifikaci a v roce 2011 se stala manažerkou skupiny spotřebního materiálu. Od roku 2005 je zároveň manažerkou pracovní skupiny IBCS Consumables Group.

Kotyza Jindřich

Kotyza Jindřich | jednatel, Linde Material Handling Česká republika

Ing. Jindřich Kotyza působí ve společnosti Linde Material Handling 25 let. Od roku 2008 je jednatelem společnosti, předtím působil ve funkci obchodního ředitele. Pod jeho vedením společnost úspěšně rozviji portfolio svých komplexních služeb v oblasti dodávek manipulační techniky, regálových systém a automatizace. Jindřich Kotyza hovoří plynně anglicky a německy. Ve volném čase se aktivně věnuje sportu – zejména cyklistice, lyžování a golfu.

Kovařík Milan

Kovařík Milan | výkonný ředitel Zemského výboru EPAL pro ČR a SR

Ing. Milan Kovařík, MBA vystudoval vysokou školu se zaměřením na silniční a městskou automobilovou dopravu, na kterou navázal studiem mezinárodního marketingu na Czech Management Institute ESMA. Značnou část svého profesního života se pohyboval v oblasti finančnictví, kdy působil na vedoucích pozicích například ve společnosti  Credit Suisse nebo Allianz. Od roku 2012 se profesně věnuje managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001. Zemský výbor EPAL pro ČR a SR zastupuje od roku 2016. Zde odpovídá za kompletní chod výboru, komunikaci s centrálou v Düsseldorfu, spolupráci s držiteli licence EPAL pro výrobu nebo opravu palet EPAL a v neposlední řadě za komunikaci a spolupráci se státní správou České i Slovenské republiky.

Kožej Vlastimil

Kožej Vlastimil | obchodní ředitel CID International, a.s

Ve firmě CID International působí od roku 2000, nejdříve na pozici obchodního zástupce a od roku 2010 jako obchodní ředitel. Podílel se na expanzi společnosti na polský trh, kde se mj. aktivně účastnil na implementaci logistických informačních systémů. Obchodní a marketingové aktivity firmy rozvíjí a podporuje nejen v České republice, ale i na Slovensku a v Polsku. Před vstupem do CID International pracoval pro společnost Allianz pojišťovna a.s., kde se zaměřoval na podnikovou klientelu.


 

Kvapilík Marek

Kvapilík Marek | Account Manager, GX SOLUTIONS BOHEMIA

Marek Kvapilík působí jako Account Manager v společnosti GX SOLUTIONS BOHEMIA. Je odborníkem v oblasti monitoringu, optimalizace a telematických řešení.

 

Lahmetkina Natalia

Lakhmetkina Natalia | Ruská dopravní akademie, Federální státní vysoká škola: Dopravní univerzita (RUT-MIIT) v Moskvě

doc. Natalia Lakhmetkina, Ph.D, vedoucí oddělení logistiky v nevládní organizaci Ruská dopravní akademie, Federální státní vysoká škola: Dopravní univerzita (RUT-MIIT) v Moskvě

Linhart Jaromír

Linhart Jaromír | Global 4PL

Ludvik Milan

Ludvik Milan | Country Manager ZETES Czech Republic

Ing. Milan LUDVIK vystudoval ČVUT FSI a více než dvacet dva let se věnuje oboru Automatické Identifikace.

Pracuje na pozici Country Manager pro Českou republiku ve společnosti ZETES, která je součástí globální firmy Panasonic a poskytuje ucelená řešení pro optimalizaci procesů v rámci dodavatelského řetězce. Tato řešení zahrnují Packaging Execution, Logistic Execution, Proof Of Delivery a Direct Store Delivery, Field Service, In-Store Management a Track&Trace řešení pro zajištění úplné sledovatelnosti a dohledatelnosti.

Lukeš Přemysl

Lukeš Přemysl | výkonný ředitel, Der Kurier

Po studiu na První soukromé hotelové škole nastoupil Přemysl Lukeš na pozici obchodního zástupce ve společnosti Sanita.cz. Od roku 2010 působí ve společnosti Der Kurier, kde prošel několika pozicemi od disponenta až po nynější pozici výkonného ředitele. Již během zaměstnání ve firmě Der Kurier dokončil titul Ing., na Vysoké škole finanční a správní, obor Ekonomika a management / marketingová komunikace.

Pánek Pavel

Pánek Pavel | ředitel logistiky, Budějovický Budvar, n.p.

Ing. Pavel Pánek se logistice věnuje od roku 2001 na různých manažerských pozicích. V Budějovickém Budvaru pracuje od roku 2006, před tím se věnoval nákupu, distribuci a logistice ve společnosti Motor Jikov Strojírenská a.s., kde se mimo jiné podílel na realizaci projektu outsourcingu výroby nýtovacího nářadí společnosti Textron Fastening Systems (Avdel).

Pavlík Ondřej

Pavlík Ondřej | regionální ředitel DKV Euro Service pro oblast Východní Evropa

RNDr. Ondřej Pavlík, MBA, zastává od července letošního roku funkci regionálního ředitele tzv. oblasti Východní Evropa, která zahrnuje pobočky DKV ve Skandinávii, Pobaltí, Polsku, Česku a Slovensku, Maďarsku, Rumunsku, Slovinsku, na Balkáně a dále v Turecku či Rusku. Ve společnosti DKV působí od roku 1994, kdy byl jmenován ředitelem a jednatelem české a slovenské pobočky. Před tím byl výkonným ředitelem společnosti Tech Data. Je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a získal titul MBA na University of Calgary.

Rindt Jan

Rindt Jan | Aberle GmbH – Körber Logistics

Jan Rindt je absolventem Strojní fakulty ČVUT v Praze. Po ukončení studií pracuje více než 17 let v různých společnostech zabývajících se automatizací pro logistiku. Nejprve to byla firma NDC Praha, která byla později začleněna do společnosti E&K Automation, kde postupně působil na různých pozicích nejdříve jako vedoucí mechanické konstrukce, poté také jako vedoucí projektů a obchodní zástupce. Hlavním úkolem na těchto pozicích byla realizace automatizovaných vozíkových systémů AGV. Mezi lety 2007 a 2018 byl obchodním manažerem ve společnosti SSI Schäfer, zodpovědným za oddělení prodeje automatizovaných systémů.
Od června 2018 Jan pracuje pro společnost Aberle GmbH, patřící do skupiny Körber Logistics mezinárodního technologického koncernu Körber jako vedoucí prodeje automatizovaných systémů pro Českou republiku a Slovensko a dále jako manažer pobočky v Praze.

Rožek Petr

Rožek Petr | výkonný ředitel SSL ČR

Ing. Petr Rožek, Ph.D. od začátku roku 2017 zastává funkci výkonného ředitele SSL.Vystudoval VŠE v Praze, doktorské studium absolvoval na Univerzitě Pardubice. Zaměřuje se především na námořní přepravu. Působil na vedoucích pozicích řady logistických firem. Naposledy vedl tuzemskou pobočku Eurogate Logistics.

Rumler Miroslav

Rumler Miroslav | Reliant

Jednatel společnosti Reliant a vicepresident České logistické asociace.
Ing. Miroslav Rumler vystudoval fakultu zahraničního obchodu VŠE v Praze. Nejprve pracoval v podniku zahraničního obchodu INSPEKTA a.s. V letech 1991-1992 absolvoval postgraduální studium na State University of Illinois in Champaign-Urbana ve Spojených státech amerických, kde následně pracoval jako externí konzultant pro společnost The Limited Distribution Services Ltd. ve městě Columbus, Ohio. Po návratu ze zámoří nastoupil jako Country Operations Manager u britské finanční společnosti Maccorp Holdings Ltd. se sídlem v Londýně a sítí obchodních zastoupení po celé Evropě. Od roku 1994 pracuje pro vzdělávací a poradenskou společnost Reliant s.r.o. působící v oblasti dopravy, spedice a logistiky. Ve společnosti Reliant s.r.o. zastává pozici vedoucího partnera.

Ivan Souček

Souček Ivan | ředitel SCHP ČR

Ing. Ivan Souček, Ph.D. vystudoval chemické inženýrství a ekonomii na MCHTI, Scuola Superiore Enrico Mattei, DePaul University Chicago, dále pak obhájil doktorát na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Během své velmi aktivní profesní kariéry působil Ivan Souček na technických pozicích ve společnosti Kaučuk, ve společnosti Unipetrol zastával pozici ředitele rozvoje a člena představenstva, a několik let působil na pozici generálního ředitele společnosti Koramo. V letech 2002 – 2014 zastával pozici předsedy představenstva a generálního ředitele ve společnosti Česká rafinérská. V oblasti vzdělávání od roku 2011 působí na Ústavu ekonomiky a řízení chemického a potravinářského průmyslu VŠCHT Praha. Působil krátce i jako poradce ve společnosti ENA a následně také jako poradce ředitele a manažer projektů ve společnosti NIS v Srbsku. Od roku 2016 vykonává funkci ředitele SCHP ČR. Ivan Souček je také členem dozorčí rady MERO ČR a Čepro, a dále členem Rady Ústavu chemických procesů AV ČR.

Sovička Pavel

Sovička Pavel | generální ředitel Panattoni Europe pro Českou republiku a Slovensko

Byznysovou kariéru zahájil v Cushman & Wakefield, kde strávil celkem deset let. Od roku 2008 stojí v čele developerské společnosti Panattoni Europe jako Managing Director pro Českou republiku a Slovensko. Pavel Sovička má za sebou 20 let zkušeností v průmyslu v České republice, Slovensku a Maďarsku. Podílel se na transakcích, které reprezentují celkem 1 500 000 m2 pronajatých a prodaných ploch. Mezi nejvýznamnější projekty pod jeho vedením patří např. Panattoni Park Prague Airport I a II, distribuční centrum společnosti Amazon v Dobrovízi (největší nájemní budova v ČR, 120 000 m2), Panattoni Park D5 / Stříbro a Panattoni Park Cheb, jehož nejvýznamnějším nájemcem je společnost Tchibo (druhá největší nájemní budova v ČR, 75 000 m2).

Šumera Martin

Šumera Martin | 108 AGENCY

Martin v rámci čtrnácti let praxe na realitním trhu spolupracoval s předními developery v České republice a zastupoval při pronájmu prostor tuzemské i zahraniční výrobní, obchodní a logistické společnosti. Během této doby se podílel na uzavření nájemních transakcí v objemu přibližně 830 000 m2, kdy se jeho klienty staly například společnosti DSV, Gebruder Weiss, SGL, Fast, Stow, Expeditors, Ahold, Helicar a Fiege. Ve 108 AGENCY vede oddělení průmyslových nemovitostí v České republice. Současně s tím se zaměřuje na zastupování nájemců v procesu vyhledání nových prostor či přejednání podmínek nájemních smluv. Martin je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Ve volném čase se rád věnuje své rodině, cyklistice a lyžování.

Tejnický Bohumil

Tejnický Bohumil | Design & Engineering Manager - North East Europe, KARDEX

Téměř celou svou profesní kariéru spojuje se společností Kardex REMSTAR, a to již od roku 2005. Působil jako konzultant softwarových řešení Kardex ve východní Evropě, potom jako člen týmu on-site řešení komplikací klíčových instalací celosvětově a také se podílel na vývoji nového skladovacího systému Kardex LR35 ve výrobním závodě Kardex REMSTAR v Německu. V současnosti je zodpovědný za speciální řešení a klíčové projekty v regionu North East, který zastřešuje východní Evropu a Rusko, severské země a Velkou Británii.

Tomková Pavlína

Tomková Pavlína | Vedoucí oddělení rozvoje železniční a kombinované dopravy, Ministerstvo dopravy ČR

Ing. Pavlína Tomková působí jako vedoucí oddělení rozvoje železniční a kombinované dopravy na Ministerstvu dopravy České republiky, vystudovala Dopravní fakultu Jana Pernera Univerzity Pardubice.

Pracovní zkušenosti
2004 – 2006    Drážní úřad, referent státní správy - Sekce technická – Odbor přeprav nebezpečných věcí
2006 – doposud     Ministerstvo dopravy, Referent státní správy, Odbor drážní a vodní dopravy
2006 – 2014    Ministerstvo dopravy, referent státní správy, Odbor drah, železniční a kombinované dopravy
2014 - doposud    Ministerstvo dopravy, vedoucí oddělení rozvoje železniční a kombinované dopravy, Odbor drážní a vodní dopravy

Antoni Zbytniewski

Zbytniewski Antoni | Key Account Manager, Fresh Logistics Polska

Antoni Zbytniewski působí jako Key Account Manager pro Fresh Logistics Polska. Je zodpovědný za rozvoj mezinárodního obchodu a za budování pozice společnosti na evropském trhu s čerstvými potravinami. Antoni vyvíjí řešení, která fungují v náročném mezinárodním dodavatelském řetězci čerstvých potravin pro dodavatele maloobchodních řetězců. Podporuje rozvoj segmentu Fresh v České republice, na Ukrajině a v Pobaltí a věnuje se rozvoji European Food Network - mezinárodní sběrné sítě pro chlazené potraviny. Absolvent Právnické fakulty Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani.

Zika David

Zika David | Sales Director ZETES Czech Republic

David ZIKA, MBA vystudoval Czech Management Institute (CMI-ESMA) a více než dvacet dva let se pohybuje v oblasti IT kde se věnoval datacentrům, logistice a bezhotovostním platbám. Pracuje na pozici Sales Director pro Českou republiku ve společnosti ZETES, která je součástí globální firmy Panasonic a poskytuje ucelená řešení pro optimalizaci procesů v rámci dodavatelského řetězce. Tato řešení zahrnují Packaging Execution, Logistic Execution, Proof Of Delivery a Direct Store Delivery, Field Service, In-Store Management a Track&Trace řešení pro zajištění úplné sledovatelnosti a dohledatelnosti.

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies