• SpeedChaneCZ
    Mezinárodní logistická konference
    18. 9. 2024 | BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER
Vlado Volek

Vlado Volek | ředitel; OBALOVÝ INSTITUT SYBA s.r.o.

Vlado Volek absolvoval Fakultu strojního inženýrství ČVUT. Od roku 1999 řídí ČESKOU OBALOVOU ASOCIACI SYBA. Od roku 2007 je ředitelem OBALOVÉHO INSTITUTU SYBA. V letech 1999 – 2006 byl šéfredaktorem časopisu Svět balení, nyní je šéfredaktorem on-line newsletru CS Packaging News. Od roku 2001 je členem organizace obalových novinářů International Packaging Press Organisation (IPPO). Je členem technicko-normalizační komisí TNK 78 – Obaly a TNK-115 - Kontejnery, výměnné nástavby a palety, které působí při Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Účastní se práce v pracovních skupinách připravujících evropské technické normy a normy ISO. Jako reprezentant Syby zastupuje zájmy českého obalového průmyslu v European Packaging Institutes Consortium (EPIC) a ve World Packaging Organisation (WPO).

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies