• SpeedChaneCZ
    Mezinárodní logistická konference
    18. 9. 2024 | BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER

Alfonz Antoni | certifikovaný expert EFQM (Evropský fond pro řízení kvality)

titul Ph.D. v oboru logistika a dopravní inženýrství a titul M.B.A. (Technická univerzita Budapešť) a D.E.S.S. C.A.A.E. (Univerzita Jeana Moulina, Lyon, Francie), titul M.Sc. v oboru dopravního stavitelství (Technická univerzita Budapešť). Profesní zkušenosti - Budapešťská vysoká škola komunikace a obchodu, Budapešť (docent a vedoucí oddělení logistiky), ViV Logistics, člen švýcarské skupiny ViV Group. Skupina ViV Group vlastnila a spravovala největší evropské agrologistické centrum v Maďarsku. Antoni Consulting Ltd (ředitel a vlastník). Soukromé a privátní firemní konzultace v oblasti logistiky, rozvoje infrastruktury a přesunu výroby. Projekty akvizic/podpory při prodeji a projekty v oblasti budování rozsáhlé logistické infrastruktury v regionu střední a východní Evropy pro soukromé i státní firmy. Předchozí pracovní pozice: Philips CE  (Supply Operations Europe), IKARUSBUS Rt. (IRISBUS group), l’ORÉAL HUNGARY, TOTALGAZ HUNGARY. Členství: Viceprezident ELA (Evropská logistická asociace) od roku 2011, Prezident ELA od roku 2008 do roku 2011, člen Maďarského integračního logistického fóra, člen Podvýboru pro logistiky při Maďarské akademii věd, delegován HLA do Poradní a komunikační rady evropského projektu BESTLOG.

Andreas Fiedler | Institut pro strukturální politiku a hospodářský rozvoj

pracuje pro Institut pro strukturální politiku a hospodářský rozvoj se sídlem v německém Halle jako vedoucí divize mezinárodní spolupráce. Studoval politické vědy, ekonomii a psychologii na Univerzitě Otta von Guericka v Magdeburgu, získal také magisterský titul z Evropských studií na College of Europe in Brugách. V posledních sedmi letech byl koordinátorem evropských projektů zaměřených na podporu chemické logistiky ve střední a východní Evropě. Projekt ChemLog se zaměřil na odstraňování problematických míst infrastruktury na západo-východních dopravních koridorech. Cílem projektu ChemLog T&T je zkvalitnit intermodální dopravu pomocí sledování a monitorování nebezpečného zboží.

Antonín Prachař | ministr dopravy ČR,

Ing. Antonín Prachař vystudoval Vysokou školu dopravy a spojov v Žilině, fakultu PEDAS , obor stavební údržba a rekonstrukce tratí. V letech 1987-1991 pracoval jako vedoucí údržby v Přerovských chemických závodech. V roce 1991 založil společnost Omega servis spol. s r o mezinárodní doprava a zasilatelství, kde působil jako jednatel, v letech 1998 – 2013 pak jako předseda představenstva Omega servis holding a mezi lety 2001 a 2013 jako předseda dozorčí rady dceřiné společnosti Omega servis Slovakia a.s. K 1. 1. 2014 byl jmenován do funkce GR Omega servis holding a.s. V letech 1995 – 1998 pracoval jako viceprezident Sdružení Česmad Bohemia. Od roku 1998 do roku 2001 byl prezidentem Transfrigoroute Bohemia a členem předsednictva Sdružení Česmad Bohemia. Od roku 2001 di 2004 členem předsednictva Česmad Bohemia jako předseda komise pro přepravy nebezpečných věcí. Mezi roky 2002 a 2004 působil jako předseda podvýboru pro dopravu při PS Parlamentu ČR.

Daniel Priban | ředitel českého a slovenského zastoupení společnosti TimoCom

působnost ve společnosti TimoCom Soft- und Hardware GmbH se sídlem v Düsseldorfu sahá až k jejímu vzniku do roku 1997, kdy byl u jejího zrodu a jako první byl odpovědný za rozšiřování zákaznické základny a obchodního rozvoje produktů pro český a slovenský trh jako sales area manager. V současné době působí v čele CZ a SK zastoupení jako obchodní ředitel, díky dlouholeté praxi ve spedici a dopravním odvětví a zkušenostem s prodejem a produktovým poradenstvím, aktivně zaštiťuje a buduje strategický kontinuální rozvoj produktů a obchodu pro český a slovenský trh.

David Houser | iceprezidentem pro mezinárodní prodej v oblasti řešení pro supply chain společnosti HighJump Software

Osvědčil se jako vynikající manažer globálních prodejních organizací a dynamický a energický manažer prodeje s kontakty na vysoce postavené manažery po celém světě. Jeho manažerské dovednosti zahrnují poskytování profesionálních služeb v oblasti přímého i nepřímého prodeje, marketingu a předprodeje, a také stanovování, plnění a překonávání firemních cílů. D. House se specializuje na vedení týmů, globální působnost, strategickou komunikaci, důsledný výkon a široké znalosti globálních technologií a aplikací. Díky svému proaktivnímu přístupu vždy dosahuje výsledků! Ve své práci se globálně zaměřuje na ekonomiky vykazující nejvyšší růst a poskytuje vysoce úspěšná řešení jak své firmě, tak i stávajícím a potencionálním zákazníkům.

Edin Sose | obchodní ředitel nadnárodní dopravní skupiny AWT

vystudoval Fakultu civilního inženýrství na univerzitě v Sarajevu.
Dlouhá léta působil ve Švédsku, kde vybudoval velkou obchodní společnost zaměřenou na HORECA sektor.
V roce 2009 nastoupil na post obchodního ředitele skupiny CS Cargo.
V současnosti je obchodním ředitelem nadnárodní dopravní skupiny AWT, kde řídí obchodní solutions team pro železnici a železniční spedici.

Ferdinand Hlobil | vedoucí středoevropského oddělení průmyslových prostor společnosti C&W

je vedoucí středoevropského oddělení průmyslových prostor společnosti C&W s působností v Bratislavě, Budapešti, Praze a Varšavě. Do společnosti C&W nastoupil v roce 1995 a nyní zastává pozici partnera společnosti. Ferdinand koordinuje průmyslové týmy střední Evropy, je v denním kontaktu s regionálními developery, investory, a uživateli průmyslových prostor. Má bohaté zkušenosti ze středoevropského trhu v průmyslovém sektoru, z trhu velkoplošných maloobchodních jednotek a akvizice pozemků.

Ive Van Nuffelen | Panalpina World Transport Ltd.

získal magisterský titul v oboru logistiky a řízení dodavatelských řetězců na Cranfield University ve Velké Británii. Od roku 1996 pracoval na různých pozicích pro společnost Panalpina World Transport Ltd., včetně 11 let strávených na několika manažerských postech v Číně. Od roku 2012 pracuje v ČR jako generální ředitel pro Českou republiku a Slovensko. Ve své práci se soustředí  zejména na optimalizaci dodavatelských řetězců s cílem dosáhnout snížení provozních nákladů.

Jan Polter | obchodní a marketingový ředitel ve společnosti DACHSER

obchodní a marketingový ředitel ve společnosti DACHSER, kde působí od roku 2003. Vystudoval provozně-ekonomickou fakultu ČZU s rozšířeným jazykovým studiem angličtiny. V roce 2003 nastoupil do společnosti E.S.T. a.s. na pozici disponent mezinárodních přeprav a pracovník zákaznického servisu. O rok později již zastával funkci projektového manažera. V letech 2005–2007 byl ředitelem divize Food Logistics a vedoucím pobočky v Hradci Králové. V roce 2007 se stal prokuristou společnosti a od roku 2008 je ředitelem obchodu a marketingu pro Českou republiku.  Mluví plynně anglicky a německy.

Jan Rindt | obchodní manager ve společnosti SSI Schäfer

Jan Rindt je absolventem Strojní fakulty ČVUT v Praze. Po ukončení studia pracoval v konstrukčním oddělení firmy NDC Praha (2001 – 2003). Dále  působil  ve  společnosti E&K Automation (2003 – 2007), nejdříve jako vedoucí mechanické konstrukce, poté také jako vedoucí projektů a obchodní zástupce. Hlavním úkolem na těchto pozicích byla realizace automatizovaných vozíkových systémů v logistice. Od konce roku 2007 je obchodním managerem ve společnosti SSI Schäfer a je zodpovědný za oddělení automatizovaných systémů.

Jaroslav Kaizr | obchodní ředitel CTP

Jaroslav Kaizr pracuje v CTP jako obchodní ředitel od května 2014. V roce 2003 získal magisterský titul na VŠE Praha, Fakultě Financí a účetnictví, a ve stejném roce se stal členem týmu průmyslových nemovitostí pražské pobočky Cushman & Wakefield (C&W), mezinárodní poradenské společnosti v oblasti nemovitostí. V roce 2009 dokončil magisterská studia na Sheffield Hallam University, Fakultě investic a řízení nemovitostí. V roce 2010 se Jaroslav Kaizr stal členem Královského institutu diplomovaných znalců (MRICS), a od roku 2013 je také členem představenstva RICS v České republice. V roce 2009 se stal partnerem ve společnosti C&W odpovědným za vedení týmů pronájmu průmyslových ploch v České republice a na Slovensku.

Jiří Hubka | International Forwarding Manager, Raben Group

Zastává pozici produktového manažera mezinárodních přeprav. Více než 10 leté profesní zkušenosti. Studium zakončené absolutoriem z pražské Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy dopravní.

Jiří Klenk | Linde Material Handling Česká republika s.r.o.

působí ve společnosti Linde Material Handling Česká republika s.r.o., která se zabývá manipulační a skladovou technikou, již od roku 2004. Ve společnosti začínal na pozici obchodního zástupce pro Jihomoravský region. V roce 2006 se přesunul do Prahy, kde byl jmenován regionálním manažerem prodeje pro region Čechy. Od roku 2008 zastává ve společnosti i pozici zástupce obchodního ředitele. Má rozsáhlé zkušenosti se zaváděním technologie pohonu manipulační techniky na CNG u významných klientů jako je Poděbradka, Peri, Česká Doka, Motor Jikov, Cembrit, Saint GobainIsover a dalších. Technické a manažerské zkušenosti získal již v předchozím zaměstnání ve společnosti Trasta, s.r.o., kde působil jako manažer servisu pro manipulační a zemědělskou techniku. Ing. Jiří Klenk je absolventem Provozně –ekonomické fakulty na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně.

Josephus F. Marinus | Prezident Evropské logistické asociace

Absolvent bakalářského studia v oboru aplikované ekonomie a magisterského studia se specializací na dopravu a logistiku. Jos Marinus má více než 30 let zkušeností v oblasti skladování a dopravy, pracoval na různých pozicích ve společnostech obchodujících s rychloobrátkovým  spotřebním zbožím. Do roku 2012 řídil celosvětovou logistickou síť nápojové divize společnosti Danone. Předtím pracoval ve stejné pozici v divizi sušenek skupiny Danone. Specializuje se na logistické sítě, logistickou strategii, programy zefektivňování nákladů a školení a koučování logistických týmů. V současnosti je prezidentem Evropské logistické asociace ELA. Současně zastává funkci prezidenta vlámského sdružení pro nákup a logistiku V.I.B.

Július Milý | manažer divize svítidel, Kampos

Karel Kopeček | obchodní zástupce společnosti Transics pro ČR a SR

je absolventem VŠE Praha, fakulty zahraničního obchodu. V minulosti pracoval na pozici Sales Manager ve společnosti BP ČR a potom jako obchodní a marketingový ředitel ve společnosti Berendsen ČR. V současnosti zastává funkci  obchodního  zástupce společnosti Transics pro ČR a SR.

Karel Kváč | již 20 let pracuje na různých pozicích v oblasti dopravy a logistiky

Svou kariéru začínal v DHL, kde prošel od provozních, přes obchodní až po manažerské pozice. Po krátké pauze, kterou strávil v konzultačně-tréninkové společnosti zaměřené na logistiku, nastoupil v roce 2012 na současnou pozici obchodního ředitele DSV Road. V této době se již chystala fúze s AWT Čechofracht a jeho úkolem bylo vybudovat funkční obchodní tým.

Ladislav Novák | ředitel SCHP ČR (Svaz chemického průmyslu České republiky)

Získal titul inženýra na Vysoké škole chemicko-technologické (VŠCHT) v Praze. Na začátku své kariéry pracoval pro několik společností v oblasti potravinářského průmyslu, mezinárodního obchodu a služeb a laboratorních a biotechnických zařízení. V letech 1987-1990 byl prodejním a marketingovým ředitelem společnosti Tessek Ltd. (historicky první společnosti se společnou majetkovou účastí v ČR). Od roku 1990 do roku 1992 řídil jako generální ředitel společnost Tessek A/S se sídlem v Dánsku. Poté vedl svou vlastní firmu jako konzultant a poradce v oblasti potravinářství, chemického průmyslu a mezinárodního obchodu. V roce 2004 byl jmenován ředitelem Svazu chemického průmyslu České republiky. Jakožto ředitel svazu aktivně působí v Cefic (Evropská rada chemického průmyslu sídlící v Bruselu), konkrétně v Programové radě pro průmyslovou politiku. Byl také poradcem ministra (průmyslu a obchodu ČR) při přípravě doporučení Expertní skupiny pro chemické látky (2007-2009). Podílel se na vedení několika projektů jak v EU, tak na národní úrovni (ChemFed/ChemLeg, ChemLog, technologické platformy SusChem a Plasty, Nanoforce, Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR atd.)

Lenka Táborská | GCE s.r.o.

nastoupila do GCE s.r.o. jako Group Supply Chain Manager v listopadu 2012. Skupina GCE je v současnosti vedoucí společností na evropském trhu s plynařským zařízením. Současné produktové portfolio GCE zahrnuje širokou škálu aplikací, od jednoduchých tlakových regulátorů a hořáků pro svařování a řezání až po sofistikovaná zařízení pro zásobování plynem pro lékařské a elektronické průmyslové aplikace.Před nástupem do GCE Lenka pracovala ve Foxconnu Turecko, kde od března 2011 do října 2012 zastávala pozici Supply Chain Manager. Před angažmá v Turecku pracovala ve Foxconnu CZ jako Regional EMEA Import Logistics & Customs Manager. Lenka získala ekonomické vzdělání na Universitě Pardubice a další studium managementu a marketingu završila titulem MBA z CMI Esma Barcelona.

Luboš Bednář | Executive BI Project Manager, Intelligent Technologies.

Spolumajitel, konzultant a projektový manažer.
Zabývá se implementacemi manažerských informačních systémů v logistice a dalších odvětvích.
S projektem pro DB Schenker získal ocenění Microsoft Awards Finalist 2014.

Luboš Štryncl | FM LOGISTIC

Technicky orientovaný manažer s širokými znalostmi a zkušenostmi z různých manažerských a provozních pozic, specializovaný na logistiku, dodavatelské řetězce a výrobu.
Od roku 2004 pracuje pro společnost FM LOGISTIC, kde získal zkušenosti v oblasti řízení provozu, systémů řízení kvality, vedení projektů a řízení procesů.
Je absolventem Strojní fakulty ČVUT v Praze.

Marc Eder | specialista na skladování nebezpečných a hořlavých látek, DENIOS

Marcel Hatiar | jednatel české a slovenské pobočky Made4Net Systems

Více než 15 let se již pohybuje v oblasti logistiky, IT řešení pro logistiku a mobilních podnikových systémů. Dříve působil ve společnosti D.H.S. – Data, Hardware, Software na předních manažerských pozicích jako projektový manažer, vedoucí vývojového oddělení a poté jako ředitel Slovenské pobočky DHS Slovakia.

Martin Polák | senior viceprezident a country manager pro Českou republiku a Slovensko společnosti Prologis

Martin Polák je senior viceprezident a country manager pro Českou republiku a Slovensko společnosti Prologis, vedoucího vlastníka, provozovatele a developera průmyslových nemovitostí působícího na globálních a regionálních trzích v Americe, Evropě a Asii.  V této pozici je zodpovědný za všechny developerské a nájemní aktivity na českém a slovenském trhu a za řízení aktivit projektového managementu, property managementu a finančních oddělení v obou zemích. Do společnosti Prologis nastoupil v roce 2008 jako Leasing Manager pro Slovenskou republiku. Před nástupem do Prologisu Polák pracoval ve společnosti IPEC Group na pozici manažera logistických a průmyslových budov. Má široké znalosti v této oblasti a bohaté zkušenosti s řízením, koordinací a výstavbou skladových prostor a logistických projektů. Martin Polák vystudoval ekonomiku a stavebnictví na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě.

Martin Řehák | zaměstnancem společnosti Linde Material Handling ČR s.r.o.

je od února 2014 zaměstnancem společnosti Linde Material Handling ČR s.r.o., která se zabývá prodejem manipulační a skladové techniky. Působí na pozici produktového trenéra, kde zodpovídá za školení a podporu obchodního týmu, prezentaci produktů, komunikaci s výrobními závody a aktivní péči a svěřené produktové portfolio. Předchozí zkušenosti získal na pozici produktového manažera ve společnostech Robert Bosch odbytová s.r.o.,BT Česká republika s.r.o.a na pozici manažera tréninku ve společnosti EMTC Czech a.s.
Martin Řehák vystudoval tělesnou výchovu a pedagogiku na Univerzitě Karlově.

Martin Slečka | Analytik a likvidátor PU, SATUM CZECH s.r.o

Po absolutoriu na VOŠ AHOL v Ostravě v roce 1998 zahájil svou profesní dráhu v SATUM CZECH s.r.o. jako makléř v divizi dopravních rizik, kde pracoval do roku 2002. V roce 2002 a 2003 pobýval opakovaně v zahraničí.
Po návratu ze zahraničí se vrátil ke spolupráci se SATUM CZECH s.r.o., kde se věnuje školení, poradenství a likvidaci škod souvisejících s nákladní dopravou.

Martin Staněk | společnost RaalTrans

- vystudoval VŠE Praha podniková ekonomika se zaměřením logistika – mezinárodní přeprava a zasilatelství. V roce 2006 nastoupil do společnosti RaalTrans na oddělení péče o zahraniční zákazníky. Od roku 2009 zodpovídá za marketing a vztahy se zákazníky společnosti RaalTrans. V současné době se intenzivně věnuje problematice prevence odcizování nákladů v silniční dopravě na straně přepravních databází a na straně přepravců.

Pavel Špráchal | předsedou představenstva Raillex, a.s. a členem představenstva ČD – DUSS Terminal, a.s.

vystudoval Střední průmyslovou školu železniční v České Třebové, obor Doprava a přeprava, následovala Vysoká škola dopravy a spojů v Žilině, obor Provoz a ekonomika železniční dopravy. Začínal ve společnosti Ford Charouz, dále pracoval v Bohemiakombi, později u Českých drah a nyní je ředitelem odboru prodeje ČD Cargo, a.s. Současně je předsedou představenstva Raillex, a.s. a členem představenstva ČD – DUSS Terminal, a.s.

Petr Bakaj | Hofmann Wizard s.r.o.

narozen 1977 v Kyjově,  buduje od roku 2006 sekci agenturního zaměstnávání ve společnosti Hofmann Wizard s.r.o. a zaměřuje se na flexibilní řešení šitá na míru zákazníkům

Petr Ritz | specialista zodpovědný za využití mobilních řešení na bázi Microsoft Windows

Petr Ritz pracuje a má rozsáhlé zkušenosti v oblasti řešení IT technologií. Působil ve firmách, které jsou největšími světovými lídry v této branži jako je Hewlett Packard, Fujitsu, AMD.

Petr Ulvr | Business Development Manager ve firmě Intel Corporation

Je zodpovědný za klíčové zákazníky z komerčního a veřejného sektoru v ČR / SR a rozvoj vztahů s dalšími partnery v dané oblasti. Více než 10 let pracuje v oblastech prodeje i marketingu a disponuje zkušenostmi ze zemí střední a východní Evropy.

Petr Urgošík | vedoucí plánování logistiky výroby vozů ve společnosti Škoda Auto

Zodpovídá za řízení logistických projektů, JIT/JIS, nákladů a optimalizací ve výrobních závodech České republiky. Je členem grémií koncernu Volkswagen v oblasti standardizací a inovací logistiky. V logistice společnosti Škoda Auto působí na různých pozicích od roku 2001. V roce 2006 koordinoval logistické procesy ve společnosti Volkswagen Emden. V letech 2011 - 2013 zodpovídal na pozici odborného manažera za implementaci tzv. Nového logistického konceptu.

Radim Vala | CID International, a.s.

Absolvent vysoké školy dopravy a spojů v Žilině, obor Kybernetika v dopravě a spojích. Od počátku své pracovní kariéry pracoval na různých vedoucích pozicích v IT firmách. Od roku 1997 pracoval ve firmě CID International, a.s. v pozicích jako senior programátor a vedoucí projektu. V současné době pracuje ve firmě CID International, a.s. jako vedoucí realizačního týmu a je zodpovědný za produkty LOGI (Logistika) a KONTI (Kontejnerové terminály).

Raimund Paetzmann | vedoucím realitního týmu pro oblast EMEA (Evropa, Střední Východ, Afrika)

Raimund Paetzmann je vedoucím realitního týmu pro oblast EMEA (Evropa, Střední Východ, Afrika) a odpovídá za všechny projekty expanze v rámci sítě zpracování objednávek, dopravy a zákaznických služeb společnosti Amazon. Raimundovým úkolem je zaručit panevropský přístup a zajišťovat, aby rozvoj společnosti v regionu odpovídal globálním iniciativám společnosti Amazon.com. Podílí se na plánování strategické sítě a společně se svým týmem koordinuje hledání všech nových nemovitostí v regionu EMEA (centra zpracování objednávek, dopravní huby a centra zákaznických služeb) a dohlíží nad všemi nezbytnými jednáními s developery a státními orgány. Raimund Paetzmann se znovu připojil k týmu společnosti Amazon EU v roce 2005 (již předtím vedl mezi lety 1999 a 2002 Amazon.de) a významně přispěl k tvorbě konceptu nové generace evropských center zpracování objednávek. Do dnešního dne řídil vyhledávání a zajišťování 7 center o celkové ploše více než 2 000 000 m² skladových prostor. Z toho 1 600 000 m² bylo vybudováno na základě smluv o výstavbě na objednávku. On a jeho tým vedli také šest projektů center zákaznických služeb na území Evropy a Maroka. Předtím, než začal pracovat pro Amazon EU získal R. Paetzmann dva a půl roku zkušeností jakožto regionální manažer pro oblast jižního Německa ve společnosti Difa Deutsche Immobilien Funds AG (Union Investment). Ještě předtím pracoval dalších 5 let jako výkonný ředitel středně velké developerské společnosti a správce nemovitostí v Mnichově.

Tomáš Biemann | terminal manager Star Container s.r.o.

Absolvent střední průmyslové školy elektrotechnické v Pardubicích, obor automatizační technika. Do roku 2006 OSVČ - majitel velkoobchodu-maloobchodu potravin. 2006-2007 pracoval jako dispečer ve firmě Ewals Cargo Care,spol.s r.o.
Od roku 2007 pracuje ve firme Star Container s.r.o. v pozicích jako supervisor vlakového oddělení, supervisor tahačového oddělení. V současné době pracuje ve firmě Star Container s.r.o. jako terminal manager.

Tomáš Míček | Acquisition & Development Manager P3 CR & SK

před příchodem do P3 působil ve společnosti TK Development a v letech 2004-2008 na pozici Vice President a Head of Project Management pro Českou republiku a Slovensko ve společnosti ProLogis Czech Republic. Bezprostředně před nástupem do PointPark Properties pracoval jako Project Director na projektu Multifunkčního centra v Žilině. Tomáš Míček vystudoval Vysoké učení technické v Brně, obor Stavební inženýrství a management. Hovoří anglicky, polsky, německy a rusky.

Tomáš Svoboda | Logistics Manager CZ/SK, STOCK Plzeň – Božkov s.r.o.

Absolvent Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině. Více než 14 leté zkušenosti v supply chain oboru a 2 leté zkušenosti na straně zákazníka.

Václav Matyáš | prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v CR

vystudoval Stavební fakultu ČVUT v Praze, obor pozemní stavby, od roku 1963 až 1980 působil na různých pozicích ve firmě Výstavba kamenouhelných dolu Kladno, od roku 1986 se podílel na technické správě přípravy stavby jaderné elektrárny Temelín, v roce 1983 se stal reditelem divize 3 Vodních staveb Temelín, od roku 1996 byl generálním ředitelem Vodních staveb Bohemia, později Hochtief VSB. V současné době je prezidentem Svazu podnikatelů ve stavebnictví, člen vědecké rady FS, viceprezident SIA.

Vít Janeček | Inotec Barcode Security

Profesní historie:   
2001 - 2007 Worldmark International – nadnárodní společnost, výrobce produktů pro identifikaci. Pozice: Key Account manager – odpovědný za stávající a nové zákazníky, prodej a technickou podporu. Region – Česká republika a Slovensko.
2007 – 2009 Nedelko CZ – součást nizozemské společnosti – distributora značky Brady. Produkty pro identifikaci a zabezpečení. Pozice: obchodní manažer
2009 – současnost Inotec Barcode Security, evropská společnost/výrobce řešení pro identifikaci – RFID, samolepící etikety pro různé druhy použití. Pozice ve společnosti: obchodní ředitel pro střední a východní Evropu. Plně odpovědný za vstup nové společnosti na trhu, včetně prodejní strategie, marketingových aktivity a prodeje.

Vladimír Fišer | jednatel společnosti BOHEMIAKOMBI spol. s r.o.

absolvoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině, obor Provoz a ekonomika železniční dopravy. Má znalosti a dlouholeté praktické zkušenosti s řízením železniční dopravy. Od roku 1998 pracuje pro společnost BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. ve funkci jednatele společnosti. Obchodní politiku společnosti orientuje predevším na nabídky služeb železnice pro silniční dopravce. Společnost BOHEMIAKOMBI pod jeho vedením a ve spolupráci s Kombiverkehr Frankfurt /M. jako první a zatím jediná zavedla v ČRlinky kombinované dopravy s pravidelnou prepravou silnicních návesu mezi ČR a Německem. Byl vyhlášen Logistickou osobností roku 2010 a získal ocenění GRYF Supply Chain AWARD.

Zbyněk Svoboda | majitel a výkonný ředitel Ekosvětlo s.r.o.

studoval v letech 2000-2007 Teleinformatiku v Brně na VUT a obor Sdělovací technika v Praze na ČVUT. Během studia působil jako inženýr a programátor v nadnárodním koncernu American Hydro v USA, kde vyvíjel software pro výpočty parametrů a návrhy turbín pro vodní elektrárny. Po návratu do České republiky se stal obchodně-technickým ředitelem pro ČR a SR ve společnosti array Data spol. s r.o.. V roce 2009 začal s podnikáním v oboru osvětlení a založil společnost Ekosvětlo s.r.o., kde v současnosti působí jako majitel a výkonný ředitel. Úspěch společnosti odstartoval spojením legendárního svítidla z dílny General Electric spolu s indukční výbojkou Tesla Light a tento takřka dokonalý systém ještě zdokonalil. Tím překonal pomyslnou hranici 90 % účinnosti a dosáhl perfektní rovnoměrnosti pro osvětlovací soustavy obcí a přinesl na trh doposud nepřekonané řešení v porovnání investiční ceny, životnosti a nákladu na údržbu a servis. Navrhl množství aplikací s využitím investičně nenáročných prvků s více než 50 % úspor na servisních i energetických nákladech v průmyslových a logistických provozech. Se svým týmem prodal tisíce svítidel a díky tomu dnes šetří svým klientům desítky miliónů Kč ročně. Stal se členem Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení a České společnosti pro osvětlování. Momentálně posouvá aktivity společnosti nejen čím dále více za hranice Česka a Slovenska, ale i za hranice Evropy a působí jako celosvětová obchodní společnost, výrobce vlastních svítidel a dodavatel řešení na klíč.

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies