• SpeedChaneCZ
    Mezinárodní logistická konference
    18. 9. 2024 | BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER
babusikova

Dana Babušíková   |  CEO, Zemský výbor EPAL pro Českou a Slovenskou republiku, z.s.

Loňského ročníku SpeedChain konference jsme se zúčastnily s paní Veronikou Vackovou, nynější viceprezidentkou Zemského výboru EPAL,  poprvé. Byla jsem překvapena účastí i atmosférou, přátelskou i neopakovatelnou díky starobylým prostorám Břevnovského kláštera. Jako dnes si pamatuji galavečer v Tereziánském sále, kde jsme si slíbily, že příští rok zde bude stát pódium, postavené z europalet EPAL. Asociace EPAL byla letošním Stříbrným sponzorem konference a pódium v čele sálu se stalo skutečností. Rovněž jsme na letošním ročníku přivítali naše držitele licencí, představenstvo nově založeného Zemského výboru EPAL v čele s jeho prezidentem , panem Martinem Maškem, i generálního ředitele European Pallet Association EPAL, pana Martina Leibrandta. Popravdě už nevnímám SpeedChain pouze jako největší logistickou akci roku, ale také jako největší společenskou událost českého logistického světa. Koncert v bazilice  sv. Markéty byl dechberoucím zážitkem. Bylo úžasné sledovat tváře publika, které se po maratonu přednášek a diskusí ocitlo na pár minut ve zcela jiném světě. Pěvecký výkon Pavlíny Senić zanechal v každém nezapomenutelný dojem. Velmi obdivuji pořadatele konference, paní Lucii Padevětovou a pana Miroslava Rumlera, kteří vytvořili tento fenomén. Stal  se VIP událostí, na kterou se těšíme celý rok. Snad není příliš troufalé říci, že jsou oba dnes mými  přáteli,  jako i další milí lidé, které nám do osobního i pracovního života přinesl SpeedChain. Nezbývá  než dodat, že se na všechny kolegy, partnery a přátele zase těšíme příští rok v Břevnovském klášteře. Přejeme konferenci SpeedChain nejméně dalších deset úspěšných let.

   
PortTrieste

Franco Giannelli  |  Úřad přístavu Terst,  oddělení podpory a rozvoje

Rád bych vyjádřil poděkování za pozvání našeho přístavního úřadu, abychom promluvili 4. října v sekci B zaměřené na multimodální dopravu a přepravu zboží přes námořní přístavy. Jsem nesmírně vděčen za vaše laskavé pozvání, zejména vzhledem k tomu, že mezinárodní konference, kterou jste úspěšně uskutečnili před dvěma týdny, dala zástupci našeho přístavního úřadu příležitost představit špičkovým logistickým profesionálům, kteří byli na konferenci SpeedCHAIN 2015 přítomni, přístav na Jaderském moři, který se snaží vytvářet nové, spolehlivé a udržitelné spojení s českým trhem. Díky vaší nezištné podpoře bude nyní pro nás přístup na tento významný, i když náročný trh snazší.
Rád bych vám popřál hodně štěstí ve vaší činnosti.

   
Kaizr

Jaroslav Kaizr  |  Business Director, CTP

CTP je dlouhodobým a hrdým partnerem konference Speedchain. Speedchain se v tomto roce stal klíčovou událostí logistického odvětví a významným prostorem pro setkávání expertů z tohoto oboru. Úroveň organizace a šíře obsahu konference Speedchain předčila veškerá naše očekávání.

   
Kaprhal

Jan Kaprhál | vedoucí konstrukce / Experience Centre Manager, Smurfit Kappa

Jako dodavatel řešení z vlnité lepenky jsme se logistické konference Speedchain účastnili poprvé, ale velmi rádi této podzimní akci  vyhradíme stálé místo v kalendáři. Setkat s mnoha logistickými a obalovými profesionály, vidět kvalitní prezentace a v neposlední řadě se v dnešní uspěchané době na chvíli zastavit a pobavit – to vše Speedchain nabízí a splňuje. Skvělá organizace a nádherné historické prostory Břevnovského kláštera pozitivní dojem jen umocňují. Díky, za rok na shledanou.

   
KrivancovaLenka

Lenka Křivancová | Marketing Manager pro Českou republiku, Kühne + Nagel

SpeedCHAIN jsme letos navštívili poprvé a byli jsme velmi mile překvapeni vysokou úrovní organizace, profesionalitou a hlavně záběrem odborného programu a rozsahem prezentací trendů a vývoje v našem oboru. Trefou do černého byl výběr atraktivních prostor Břevnovského kláštera, které konferenci dodaly pel výjimečnosti a vstřícné pracovní atmosféry. Budeme nyní velmi reálně uvažovat o účasti naší společnosti Kühne + Nagel na příštím ročníku konference SpeedCHAIN i v roli aktivního vystavovatele. Přeji konkrétně této akci i nadále mnoho tipů, nápadů a zajímavých řečníků, a těším se na ročník 2017.

   
LudvikMilan

Milan Ludvik | Country Manager, ZETES Czech Republic

Společnost ZETES se i v tomto roce aktivně podílela na konferenci SpeedCHAIN jako partner. V porovnání s předchozími ročníky, se pořadateli, firmě Reliant podařilo posunout již tak dosti vysoko posazenou laťku o další kousek výš. Setkání se zajímavými osobnostmi z oblasti logistiky, dopravy a souvisejících oborů je velmi vítanou příležitostí pro navázání kontaktů a semináře či přednášky na odborná témata byly (povětšinou) na vysoké úrovni. Velmi příjemný zážitek pak představoval minikoncert přední české sopranistky Pavlíny Senić v nádherných prostorách baziliky sv. Markéty. Jen jednoho se obávám, a to že pro velký a neustále rostoucí zájem nebudou příště prostory Břevnovského kláštera již stačit.

   
mullermarek

Marek Muller   | Director Development and Leasing Czech Republic, Prologis, Local partner to global tradeTM

Děkuji za pozváni, velmi dobře zorganizovaná konference, na krásném místě. O vysoké kvalitě svědčí jak výběr aktuálních témat tak účast zajímavých hostů. Velmi příjemným překvapením pro nás byla vysoká návštěvnost této akce. Celkově musím poděkovat za precizní přípravu a organizaci Vám a celému týmu společnosti Reliant.

   
petrikmartin

Martin Petřík  | vedoucí oddělení marketingu,  Linde Material Handling Česká republika s.r.o.

V souvislosti se svou návštěvou Speedchainu bych rád požádal organizátory, aby nepřiváděli příště na jedno místo tolik zajímavých řečníků najednou, protože z toho pak vzniká dilema, na kterou přednášku jít dříve…!  A teď vážněji: zajímavá témata, dobří řečníci, skvělá organizace, hezký zážitek z koncertu v Bazilice sv. Markéty. Do dalších 10 let jen to nejlepší.

   
simekjiri

Jiří Šimek  |  místopředseda představenstva,  E.ON Energie, a.s.

SpeedChain 2015 byla nejlepší konference jak po stránce lokality a organizace, tak z pohledu odborné kvality jednotlivých přednášek, které jsem mohl zhlédnout.

 

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies