• SpeedChaneCZ
    Mezinárodní logistická konference
    6.-7.11.2019 | BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER
Bílý Michal

Bílý Michal | obchodní ředitel, GS1 CZECH REPUBLIC

Ing. Michal Bílý po ukončení studia na Vysoké škole chemicko-technologické (specializace makromolekulární chemie) působil v oblasti zajišťování a vývoje obalových materiálů v jednom ze státních potravinářských podniků. Jeho hlavní pracovní zaměření se i v dalších letech těsně dotýkala balicí techniky, obalů, obalových materiálů, designu a souvisejících marketingových aktivit. Postupně získal příslušné zkušenosti a celkový přehled vyplývající z pozice řízení nákupu či obchodního ředitele českých subjektů. Čtyřletá pozice obchodního ředitele ve významné belgické firmě potvrdila nabyté zkušenosti v evropském kontextu. Od roku 2006 působí v rámci neziskové organizace GS1 Czech Republic, kde též navázal na dlouholeté zkušenosti člena Výboru GS1 Czech Republic (dříve EAN Česká republika).

Jaroslav Buzek

Buzek Jaroslav | První obalová

Jaroslav Buzek se již před absolvováním Technické univerzity v Liberci zajímal o obchod, a tak v něm po ukončení studia začal i aktivně působit. Nabyl zkušenosti na obchodních pozicích ve farmacii, dopravě a logistice, a následně v několika firmách zabývajících se balením, materiály apod. Již více jak 4 roky působí v První obalové na pozici oblastního manažera prodeje, konkrétně severní část Čech. Během tohoto období se povedlo celému obchodnímu týmu rozšířit povědomí o První obalové nejen o firmě, která vyrábí bublinkovou folii, ale i o firmě, která se do detailů zabývá komplexním balením, vývojem a výrobou průmyslových obalů. 

 

Černý Bohuslav

Černý Bohuslav | Key Account Manager, Schoeller Allibert

Od roku 1999 pracuje u společnosti Schoeller Allibert nejprve jako prodejce, později jako Key Account Manager. Od roku 2013 na pozici Sales Manager pro CZ a SK. Od roku 2016 na pozici Business Development Manager Automotive CEE.

RNDr. Josef Černý

Černý Josef | ICZ a.s. konzultant a vedoucí oddělení aplikací pro logistiku a výrobu

RNDr. Josef Černý vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, obor informatika. Od roku 1978 se na Českém vysokém učení technickém zabýval teoretickými i praktickými aspekty tvorby softwarových systémů a podílel se rovněž na realizaci integrovaných výrobních úseků. V letech 1993 až 1999 byl jednatelem společnosti ICOS Praha, spol.s r.o., která se zabývala dodávkami informačních systémů pro řízení skladových a výrobních provozů. Od roku 2000 pracuje ve společnosti ICZ a.s. jako konzultant a vedoucí oddělení aplikací pro logistiku a výrobu. Působí rovněž jako externí lektor ve společnostech Gradua-Cegos a Reliant. Je členem Komory logistických auditorů a dlouholetým členem prezídia České logistické asociace.

Doboš Vladimír

Doboš Vladimír | Reprezentance Praha, Hafen Hamburg Marketing e.V.

Po ukončení VŠE v Praze v roce 1982 nastoupil do námořního referátu v Čechofrachtu. Poté působil na různých pozicích v Čechofrachtu. V letech 1990 – 1992 pracoval v námořním oddělení první privátní spediční firmy v Československu - LEP International, v letech 1992 – 2000 byl jednatele společnosti zaměřené na  poskytování komplexních spedičních a logistických služeb DM Express. Od roku 2001 je zástupcem pražské reprezentace Hafen Hamburg Marketing s působností na území České a Slovenské republiky.

Dočekal Pavel

Dočekal Pavel | Head of Regulatory Affairs, innogy Česká republika a.s.

Mgr. Ing. Pavel Dočekal je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze a Právnické fakulty Univezity Karlovy v Praze. Svou pracovní dráhu započal na Ministerstvu průmyslu a obchodu a poté prošel různými pozicemi v plynárenství. V současné době zastává pozici Head of Regulatory Affairs ve společnosti innogy Česká republika a.s. Je rovněž členem představenstva Hospodářské komory České republiky, členem Rady a předsedou legislativního výboru Českého plynárenského svazu.

Doležal Luboš

Doležal Luboš | Vedoucí obchodního oddělení Kodys

Ing. Luboš Doležal je absolventem Technické fakulty  ČZU v Praze, se specializací na obchod a podnikání s technikou. Automatickou identifikací se zabývá od roku 2003. Do společnosti KODYS, spol. s r.o. nastoupil jako obchodní konzultant a v roce 2009 se stal jejím obchodním ředitelem. Od roku 2004 je členem Pracovní skupiny RFID-EPC při GS1 Czech Republic.

Dostál Filip

Dostál Filip | Head of Business Development, innogy Česká republika a.s.

Ing. Filip Dostál je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. V rámci své pracovní kariéry prošel mnoha finančními a provozními manažerskými pozicemi v řadě mezinárodních společností. V současné době zastává pozici Head of Business Development ve společnosti innogy Česká republika a.s.

Elman Pavel

Elman Václav | obchodní a marketingový ředitel SSI Group

Václav Elman se pohybuje v oblasti bezpečnostního managementu bezmála dvě desítky let. Má bohaté zkušenosti s potíráním organizovaného zločinu, prevencí bezpečnostních rizik i s řízením mezinárodním projektů. Poslední roky vedl aktivity v boji proti kriminálním jevům vedle České republiky a zemí střední Evropy rovněž v Turecku, na Ukrajině nebo v Rusku. Zasazuje se o to, aby byla bezpečnost vnímána jako nedílná součást integrovaného facility managementu. Výhodou je Václavova dokonalá znalost provozu nemovitostí, včetně výrobních i skladových areálů. Za SSI Group, kde od letošního roku působí jako obchodní a marketingový ředitel, realizuje řadu projektů implementace nových technologií do provozu údržby, úklidu i bezpečnosti.

Gono Marian

Gono Marian | generální ředitel SSI Schäfer Systems International s.r.o.

Marian Gono působí ve společnosti SSI Schäfer Systems International s.r.o. na pozici generálního ředitele od ledna 2017. Pod jeho vedením se společnost úspěšně zaměřuje na komplexní intralogistická řešení s vysokou mírou automatizace. Marian Gono působí již téměř 20 let v oblasti obchodu a distribuce v regionu střední Evropy. Předtím pracoval ve společnosti Dexion, kde zodpovídal za aktivity na českém, slovenském a maďarském trhu. Dlouholeté pracovní zkušenosti má ze společnosti Heineken z pozice sales and distributor director pro slovenský trh. Vystudoval univerzitu v australském Melbourne. 

Hubeňák Martin

Hubeňák Martin | zástupce pro střední a východní Evropu Port of Antwerp

Přístav Antverpy (Antwerp Port Authority) rozšířil síť svých zástupců v zahraničí o nového zástupce pro střední a východní Evropu. Martin Hubeňák od 1. března 2017 zastupuje antverpský přístav na místních trzích v České republice, na Slovensku a v Polsku. Jedním z jeho mnoha úkolů je zlepšit známost značky antverpského přístavu a rozšířit síť železničních spojení mezi přístavem Antverpy a uvedenými zeměmi střední a východní Evropy. Budou mu přitom velmi nápomocny jeho zkušenosti ve funkci projektového manažera, kterou zastával ve společnosti DB Schenker, a ředitele pro logistiku, kterou vykonával pro společnost Vítkovice Steel. Dále mezi jeho povinnosti patří udržování pravidelných kontaktů s místními subjekty působícími v dotčených oborech a zajišťování výměny informací mezi nimi a přístavem v Antverpách.

Kaizr Jaroslav

Kaizr Jaroslav | ředitel oddělení pronájmu průmyslových nemovitostí pro ČR a SR

Jaroslav má 15leté zkušenosti jak na straně agenta, tak na straně developera pro středoevropský realitní trh. Specializuje se na pronájem průmyslových nemovitostí a pozemkové transakce.V říjnu 2017 byl jmenován ředitelem oddělení pronájmu komerčních nemovitostí spol. Savills pro Českou a Slovenskou republiku. Do Savills přišel z pozice obchodního ředitele spol. CTP, kde byl zodpovědný za portfolio přes 4 mil. m2 komerčních ploch v České republice, Slovensku, Maďarsku, Polsku a v Rumunsku. Dříve působil ve spol. Cushman & Wakefield, kde se v roce 2011 stal Partnerem se zodpovědností za řízení týmu pronájmu průmyslových nemovitostí v České republice a na Slovensku.V roce 2013 se stal členem představenstva RICS pro Českou republiku a na podzim roku 2018 se stal spoluzakladatelem MBA programu VŠE Nemovitosti a jejich oceňování (MBARE). Zároveň jeho aktuální pozice je ředitel oddělení pronájmu průmyslových nemovitostí pro ČR a SR.

Košíková Petra

Košíková Petra | Manažer skupiny spotřebního materiálu KODYS, spol. s r.o.

Petra Košíková je absolventkou stavební průmyslové školy se zaměřením na pozemní stavitelství. Následně se věnovala obchodu a organizování konferencí.

Do společnosti KODYS, spol. s r.o. nastoupila v roce 2004 jako account manager, v roce 2005 se stala obchodníkem v oddělení spotřebního materiálu, v roce 2009 již pracovala jako obchodní konzultant v oblasti značení pro automatickou identifikaci a v roce 2011 se stala manažerkou skupiny spotřebního materiálu. Od roku 2005 je zároveň manažerkou pracovní skupiny IBCS Consumables Group.

Kovařík Milan

Kovařík Milan | výkonný ředitel Zemského výboru EPAL pro ČR a SR

Ing. Milan Kovařík, MBA vystudoval vysokou školu se zaměřením na silniční a městskou automobilovou dopravu, na kterou navázal studiem mezinárodního marketingu na Czech Management Institute ESMA. Značnou část svého profesního života se pohyboval v oblasti finančnictví, kdy působil na vedoucích pozicích například ve společnosti  Credit Suisse nebo Allianz. Od roku 2012 se profesně věnuje managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001. Zemský výbor EPAL pro ČR a SR zastupuje od roku 2016. Zde odpovídá za kompletní chod výboru, komunikaci s centrálou v Düsseldorfu, spolupráci s držiteli licence EPAL pro výrobu nebo opravu palet EPAL a v neposlední řadě za komunikaci a spolupráci se státní správou České i Slovenské republiky.

Kožej Vlastimil

Kožej Vlastimil | obchodní ředitel CID International, a.s

Ve firmě CID International působí od roku 2000, nejdříve na pozici obchodního zástupce a od roku 2010 jako obchodní ředitel. Podílel se na expanzi společnosti na polský trh, kde se mj. aktivně účastnil na implementaci logistických informačních systémů. Obchodní a marketingové aktivity firmy rozvíjí a podporuje nejen v České republice, ale i na Slovensku a v Polsku. Před vstupem do CID International pracoval pro společnost Allianz pojišťovna a.s., kde se zaměřoval na podnikovou klientelu.


 

Linhart Jaromír

Linhart Jaromír | Global 4PL

Ludvik Milan

Ludvik Milan | Country Manager ZETES Czech Republic

Ing. Milan LUDVIK vystudoval ČVUT FSI a více než dvacet dva let se věnuje oboru Automatické Identifikace.

Pracuje na pozici Country Manager pro Českou republiku ve společnosti ZETES, která je součástí globální firmy Panasonic a poskytuje ucelená řešení pro optimalizaci procesů v rámci dodavatelského řetězce. Tato řešení zahrnují Packaging Execution, Logistic Execution, Proof Of Delivery a Direct Store Delivery, Field Service, In-Store Management a Track&Trace řešení pro zajištění úplné sledovatelnosti a dohledatelnosti.

Nodžák Pavel

Nodžák Pavel | Warehouse & Customer Service Manager FM Logistic

Pavel Nodžák má 21 let zkušeností v oboru logistiky, konkrétně na pozicích vedoucí skladu a manažer logistiky.  V FM Logistic působí na pozici vedoucího skladového a zákaznického servisu na centrální pobočce firmy v Tuchoměřicích. Do jeho kompetence spadá vedení veškerých činností souvisejících s řízením skladu a manipulací se zbožím, vztahy se zákazníky, projektový management, zdokonalování skladových procesů, kvality a produktivity. Nedílnou součástí jeho práce je vedení a rozvoj téměř 200 zaměstnanců tuchoměřických skladů. Ve volné chvíli se věnuje zejména své rodině a rybaření.

Osička Pavelk

Osička Pavel | obchodní ředitel Linde Material Handling Česká republika s.r.o.

Pavlík Ondřej

Pavlík Ondřej | regionální ředitel DKV Euro Service pro oblast Východní Evropa

RNDr. Ondřej Pavlík, MBA, zastává od července letošního roku funkci regionálního ředitele tzv. oblasti Východní Evropa, která zahrnuje pobočky DKV ve Skandinávii, Pobaltí, Polsku, Česku a Slovensku, Maďarsku, Rumunsku, Slovinsku, na Balkáně a dále v Turecku či Rusku. Ve společnosti DKV působí od roku 1994, kdy byl jmenován ředitelem a jednatelem české a slovenské pobočky. Před tím byl výkonným ředitelem společnosti Tech Data. Je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a získal titul MBA na University of Calgary.

Jan Pihar

Pihar Jan | generální ředitel DACHSER pro Českou Republiku

Jan Pihar vystudoval fakultu managementu a ekonomiky Vysokého učení technického v Brně. Po absolvování vysoké školy se zúčastnil studijního výměnného programu v USA. Do společnosti DACHSER nastoupil v roce 2004, kdy stál u zakládání společnosti DACHSER v Břeclavi. Zde poté čtyři roky působil jako jednatel a vedoucí pobočky. V roce 2008 byl jmenován General Managerem pobočky DACHSER Kladno, největší pobočky společnosti v České republice. Od ledna 2019 působí Jan Pihar na pozici generálního ředitele společnosti DACHSER v České republice.

Polter Jan

Polter Jan | obchodní a marketingový ředitel DACHSER Czech Republic a.s.

Ing. Jan Polter, MBA - obchodní a marketingový ředitel DACHSER Czech Republic a.s. Vystudoval provozně-ekonomickou fakultu ČZU s rozšířeným jazykovým studiem angličtiny. Již během svých studií pracoval jako vedoucí servisu u cateringové společnosti Zátiší Catering, Praha. Po studiu absolvoval roční pracovní pobyt v Austrálii, kde působil jako beverage manager společnosti Chianti on Collins v Perthu. V roce 2003 nastoupil do společnosti E.S.T. a.s. na pozici disponent mezinárodních přeprav a pracovník zákaznického servisu. O rok později již zastával funkci projektového manažera. V letech 2005–2007 byl ředitelem divize Food Logistics a vedoucím pobočky v Hradci Králové. V roce 2007 se stal prokuristou společnosti a od roku 2008 je ředitelem obchodu a marketingu pro Českou republiku. Jan Polter absolvoval studium MBA na University of Applied Sciences v Kemptenu v Německu - obor Track Logistics. Jan Polter je ženatý a má syna. Mluví plynně anglicky a německy. Volný čas věnuje rodině a svým sportovním koníčkům, jako je volejbal, squash nebo lyžování.

Rindt Jan

Rindt Jan | Aberle GmbH – Körber Logistics

Jan Rindt je absolventem Strojní fakulty ČVUT v Praze. Po ukončení studií pracuje více než 17 let v různých společnostech zabývajících se automatizací pro logistiku. Nejprve to byla firma NDC Praha, která byla později začleněna do společnosti E&K Automation, kde postupně působil na různých pozicích nejdříve jako vedoucí mechanické konstrukce, poté také jako vedoucí projektů a obchodní zástupce. Hlavním úkolem na těchto pozicích byla realizace automatizovaných vozíkových systémů AGV. Mezi lety 2007 a 2018 byl obchodním manažerem ve společnosti SSI Schäfer, zodpovědným za oddělení prodeje automatizovaných systémů.
Od června 2018 Jan pracuje pro společnost Aberle GmbH, patřící do skupiny Körber Logistics mezinárodního technologického koncernu Körber jako vedoucí prodeje automatizovaných systémů pro Českou republiku a Slovensko a dále jako manažer pobočky v Praze.

Rožek Petr

Rožek Petr | výkonný ředitel SSL ČR

Ing. Petr Rožek, Ph.D. od začátku roku 2017 zastává funkci výkonného ředitele SSL.Vystudoval VŠE v Praze, doktorské studium absolvoval na Univerzitě Pardubice. Zaměřuje se především na námořní přepravu. Působil na vedoucích pozicích řady logistických firem. Naposledy vedl tuzemskou pobočku Eurogate Logistics.

Rumler Miroslav

Rumler Miroslav | Reliant

Jednatel společnosti Reliant a vicepresident České logistické asociace.
Ing. Miroslav Rumler vystudoval fakultu zahraničního obchodu VŠE v Praze. Nejprve pracoval v podniku zahraničního obchodu INSPEKTA a.s. V letech 1991-1992 absolvoval postgraduální studium na State University of Illinois in Champaign-Urbana ve Spojených státech amerických, kde následně pracoval jako externí konzultant pro společnost The Limited Distribution Services Ltd. ve městě Columbus, Ohio. Po návratu ze zámoří nastoupil jako Country Operations Manager u britské finanční společnosti Maccorp Holdings Ltd. se sídlem v Londýně a sítí obchodních zastoupení po celé Evropě. Od roku 1994 pracuje pro vzdělávací a poradenskou společnost Reliant s.r.o. působící v oblasti dopravy, spedice a logistiky. Ve společnosti Reliant s.r.o. zastává pozici vedoucího partnera.

Ivan Souček

Souček Ivan | ředitel SCHP ČR

Ing. Ivan Souček, Ph.D. vystudoval chemické inženýrství a ekonomii na MCHTI, Scuola Superiore Enrico Mattei, DePaul University Chicago, dále pak obhájil doktorát na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Během své velmi aktivní profesní kariéry působil Ivan Souček na technických pozicích ve společnosti Kaučuk, ve společnosti Unipetrol zastával pozici ředitele rozvoje a člena představenstva, a několik let působil na pozici generálního ředitele společnosti Koramo. V letech 2002 – 2014 zastával pozici předsedy představenstva a generálního ředitele ve společnosti Česká rafinérská. V oblasti vzdělávání od roku 2011 působí na Ústavu ekonomiky a řízení chemického a potravinářského průmyslu VŠCHT Praha. Působil krátce i jako poradce ve společnosti ENA a následně také jako poradce ředitele a manažer projektů ve společnosti NIS v Srbsku. Od roku 2016 vykonává funkci ředitele SCHP ČR. Ivan Souček je také členem dozorčí rady MERO ČR a Čepro, a dále členem Rady Ústavu chemických procesů AV ČR.

Sovička Pavel

Sovička Pavel | generální ředitel Panattoni Europe pro Českou republiku a Slovensko

Byznysovou kariéru zahájil v Cushman & Wakefield, kde strávil celkem deset let. Od roku 2008 stojí v čele developerské společnosti Panattoni Europe jako Managing Director pro Českou republiku a Slovensko. Pavel Sovička má za sebou 20 let zkušeností v průmyslu v České republice, Slovensku a Maďarsku. Podílel se na transakcích, které reprezentují celkem 1 500 000 m2 pronajatých a prodaných ploch. Mezi nejvýznamnější projekty pod jeho vedením patří např. Panattoni Park Prague Airport I a II, distribuční centrum společnosti Amazon v Dobrovízi (největší nájemní budova v ČR, 120 000 m2), Panattoni Park D5 / Stříbro a Panattoni Park Cheb, jehož nejvýznamnějším nájemcem je společnost Tchibo (druhá největší nájemní budova v ČR, 75 000 m2).

Tejnický Bohumil

Tejnický Bohumil | Design & Engineering Manager - North East Europe, KARDEX

Téměř celou svou profesní kariéru spojuje se společností Kardex REMSTAR, a to již od roku 2005. Působil jako konzultant softwarových řešení Kardex ve východní Evropě, potom jako člen týmu on-site řešení komplikací klíčových instalací celosvětově a také se podílel na vývoji nového skladovacího systému Kardex LR35 ve výrobním závodě Kardex REMSTAR v Německu. V současnosti je zodpovědný za speciální řešení a klíčové projekty v regionu North East, který zastřešuje východní Evropu a Rusko, severské země a Velkou Británii.

Vágner Jiří

Vágner Jiří | ředitel společnosti SSI Energy

Ing. Jiří Vágner je absolventem stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně. Od roku 1995 se věnuje přípravě a realizaci projektů v oblasti moderní energetiky, zejména ekologických zdrojů energií, kombinované výrobě elektřiny a tepla a významně také projektům s využitím OZE.
Na svém kontě má celou řadu úspěšných realizací pro korporátní klienty, jako jsou společnosti ČEZ, Veolia Energie ČR, MVV Energie nebo Pražská teplárenská. Své zkušenosti rovněž uplatnil při realizaci mnoha projektů v oblasti průmyslové energetiky, kdy je nezbytné důkladně pochopit specifické požadavky klienta a současně mu nabídnout nejmodernější technologie a energeticky úsporná řešení s vysokou přidanou hodnotou a minimálním dopadem na životní prostředí. Tomuto zákaznickému segmentu se naplno věnoval v předchozích dvou letech ve společnosti ČEZ ESCO.
V SSI Group, kde od letošního roku zastává pozici ředitele společnosti SSI Energy, dále rozvíjí a aplikuje moderní energetická řešení pro zákazníky z oblasti průmyslové výrobní sféry, logistiky a rezidenčního i komerčního developmentu.  

Wimmer Thomas

Wimmer Thomas | Chairman of the Executive Board German Logistics Association (BVL), vicepresident of European Logistics Association (ELA)

Zatkalikova Martina

Zatkalikova Martina | Team Leader for Bratislava Branch, Trans.eu System

Zika David

Zika David | Sales Director ZETES Czech Republic

David ZIKA, MBA vystudoval Czech Management Institute (CMI-ESMA) a více než dvacet dva let se pohybuje v oblasti IT kde se věnoval datacentrům, logistice a bezhotovostním platbám. Pracuje na pozici Sales Director pro Českou republiku ve společnosti ZETES, která je součástí globální firmy Panasonic a poskytuje ucelená řešení pro optimalizaci procesů v rámci dodavatelského řetězce. Tato řešení zahrnují Packaging Execution, Logistic Execution, Proof Of Delivery a Direct Store Delivery, Field Service, In-Store Management a Track&Trace řešení pro zajištění úplné sledovatelnosti a dohledatelnosti.

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.