Požadovaný text nenalezen. Speakeři ReliantGroup
  • SpeedChaneCZ
    Mezinárodní logistická konference
    1.-2.11.2017 | BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER
Bača Radomír

Bača Radomír | obchodní zástupce CID International

Vystudoval obor Ekonomika-Podnikání. V minulosti působil jako obchodní zástupce v České spořitelně. Od roku 2008 zastává pozici obchodního zástupce společnosti CID International, a.s., která je součásti skupiny OLTIS GROUP. Zabezpečuje český a slovenský trh. Zaměřuje se hlavně na oblast dopravy, spedice a skladování.

Bártková Alice

Bártková Alice | advokátka u společnosti Rödl & Partner

JUDr. Alice Kubová Bártková působí od roku 2016 jako advokátka u společnosti Rödl & Partner, předtím od roku 2003 působila jako samostatná advokátka. Specializuje se od počátku své profesní dráhy od roku 2003 na problematiku přepravního práva v rámci vnitrostátních a mezinárodních přeprav nákladu. Po absolvování právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a následně praxe advokátního koncipienta a složení advokátních zkoušek  v letech 2003 až 2004 absolvovala roční studijní postgraduální program evropských studií na Europa Kolleg, Hamburg. Je zakladatelkou a tajemnicí České společnosti pro dopravní právo (ČSDP), dále je za Českou republiku zapsána v síti právní pomoci IRU, je členkou Německé společnosti pro dopravní právo (Deutsche Gesellschaft für Transportrecht - DGTR) a pravidelně se účastní jejích odborných akcí. Za společnost Rödl & Partner se účastní také akcí Svazu spedice a logistiky ČR (SSL), včetně aktivní účasti v rámci právních klubů SSL. V oboru přepravního práva také již od roku 2006 publikuje a věnuje se přednáškové činnosti jak v České republice, tak v zahraničí.

Budzel Marián

Budzel Marián | Sales & Customer Relations Director CZ/SK

Marián Budzel se pohybuje v oboru logistiky již více než 10 let. Ve společnosti Raben Logistics Czech pracoval dříve jako Key Account Manager a svými výsledky patřil mezi nejlepší v rámci skupiny Raben. Právě kvůli svým dlouholetým obchodním, provozním i manažerským zkušenostem, od roku 2015 zastává pozici obchodního ředitele Raben pro Českou a Slovenskou republiku.
Je absolventem Technické univerzity v Ostravě, fakulty strojní. Mluví plynule anglicky a polsky.

	VIKTOR BYSTRIAN

Bystrian Viktor | obchodní ředitel - AWT

Ve skupině AWT působí na řídících obchodních pozicích již od roku 2008. Podílel se například na rozvoji kombinované dopravy ve skupině, na růstu a využití terminálu v Ostravě-Paskově, nebo na expanzi logistických služeb poskytovaných v segmentu automobilového průmyslu.
Získal ekonomické vzdělání na Universitě Mateja Bela na Slovensku, studoval také marketing, management a obchodní právo v USA a logistiku a management námořní dopravy v Dánsku.

Černý Bohuslav

Černý Bohuslav | Business Development Manager Automotive CEE, Schoeller Allibert

Od roku 1999 pracuje u společnosti Schoeller Allibert nejprve jako prodejce, později jako Key Account Manager. Od roku 2013 na pozici Sales Manager pro CZ a SK. Od roku 2016 na pozici Business Development Manager Atomotive CEE.

 

RNDr. Josef Černý

Černý Josef | ICZ a.s. konzultant a vedoucí oddělení aplikací pro logistiku a výrobu

RNDr. Josef Černý vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, obor informatika. Od roku 1978 se na Českém vysokém učení technickém zabýval teoretickými i praktickými aspekty tvorby softwarových systémů a podílel se rovněž na realizaci integrovaných výrobních úseků. V letech 1993 až 1999 byl jednatelem společnosti ICOS Praha, spol.s r.o., která se zabývala dodávkami informačních systémů pro řízení skladových a výrobních provozů. Od roku 2000 pracuje ve společnosti ICZ a.s. jako konzultant a vedoucí oddělení aplikací pro logistiku a výrobu. Působí rovněž jako externí lektor ve společnostech Gradua-Cegos a Reliant a od roku 2004 je členem Pracovní skupiny RFID-EPC při GS1 Czech Republic.

 

 

 

IVANA ČÍZKOVÁ

Čížková Ivana | Senior Key Account a Projekt Manažer, Randstad

V oblasti personalistiky působí 5 rokem, jako Senior Key Account a Projekt Manažer. Její hlavní činností kromě rozvoje obchodu napříč Českou republikou u stávajících zákazníků, je právě příprava business analýz pro nové investory vstupující na trh a také návrh řešení, včetně kroků - co podniknout, a jak lidský potenciál oslovit.

 

Doboš Vladimír

Doboš Vladimír | Reprezentance Praha, Hafen Hamburg Marketing e.V.

Po ukončení VŠE v Praze v roce 1982 nastoupil do námořního referátu v Čechofrachtu. Poté působil na různých pozicích v Čechofrachtu. V letech 1990 – 1992 pracoval v námořním oddělení první privátní spediční firmy v Československu - LEP International, v letech 1992 – 2000 byl jednatele společnosti zaměřené na  poskytování komplexních spedičních a logistických služeb DM Express. Od roku 2001 je zástupcem pražské reprezentace Hafen Hamburg Marketing s působností na území České a Slovenské republiky.

Hubeňák Martin

Hubeňák Martin | zástupce pro střední a východní Evropu Port of Antwerp

Přístav Antverpy (Antwerp Port Authority) rozšířil síť svých zástupců v zahraničí o nového zástupce pro střední a východní Evropu. Martin Hubeňák od 1. března zastupuje antverpský přístav na místních trzích v České republice, na Slovensku a v Polsku. Jedním z jeho mnoha úkolů bude zlepšit známost značky antverpského přístavu a rozšířit síť železničních spojení mezi přístavem Antverpy a uvedenými zeměmi střední a východní Evropy. Budou mu přitom velmi nápomocny jeho zkušenosti ve funkci projektového manažera, kterou zastával ve společnosti DB Schenker, a ředitele pro logistiku, kterou vykonával pro společnost Vítkovice Steel. Dále bude mezi jeho povinnosti patřit udržování pravidelných kontaktů s místními subjekty působícími v dotčených oborech a zajišťování výměny informací mezi nimi a přístavem v Antverpách.

VÍT JANEČEK

Janeček Vít | obchodní ředitel pro střední a východní Evropu Inotec Barcode Security

Profesní historie:
20012007 Worldmark International – nadnárodní společnost, výrobce produktů pro identifikaci. Pozice: Key Account manager – odpovědný za stávající a nové zákazníky, prodej a technickou podporu. Region – Česká republika a Slovensko.
2007–2009 Nedelko CZ – součást nizozemské společnosti – distributora značky Brady. Produkty pro identifikaci a zabezpečení. Pozice: obchodní manažer.
2009–současnost Inotec Barcode Security, evropská společnost/výrobce řešení pro identifikaci – RFID, samolepící etikety pro různé druhy použití. Pozice ve společnosti: obchodní ředitel pro střední a východní Evropu. Plně odpovědný za vstup nové společnosti na trhu, včetně prodejní strategie, marketingových aktivity a prodeje.

JAROSLAV KAIZR

Kaizr Jaroslav | obchodní ředitel CTP

Jaroslav Kaizr pracuje v CTP jako obchodní ředitel od května 2014. V roce 2003 získal magisterský titul na VŠE Praha, Fakultě Financí a účetnictví, a ve stejném roce se stal členem týmu průmyslových nemovitostí pražské pobočky Cushman & Wakefield (C&W), mezinárodní poradenské společnosti v oblasti nemovitostí. V roce 2009 dokončil magisterská studia na Sheffield Hallam University, Fakultě investic a řízení nemovitostí. V roce 2010 se Jaroslav Kaizr stal členem Královského institutu diplomovaných znalců (MRICS), a od roku 2013 je také členem vedení RICS v České republice. Za dobu jeho působení ve společnosti CTP portfolio narostlo z 2.2 milionu m2 na 2.8milionu m2 s očekávaným růstem 3.1 milionů do konce roku 2015.

KAREL KOPEČEK

Kopeček Karel | obchodní zástupce společnosti Transics pro ČR a SR.

Karel Kopeček je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulty zahraničního obchodu. V minulosti pracoval na pozici Sales Manager ve společnosti BP ČR a potom jako obchodní a marketingový ředitel ve společnosti Berendsen ČR.
V současnosti zastává funkci obchodního zástupce společnosti Transics pro ČR a SR.

Kotyza Jindřich

Kotyza Jindřich | jednatel Linde Material Handling Česká republika

Ing. Jindřich Kotyza působí ve společnosti Linde Material Handling Česká republika s.r.o. již 25 let. Od roku 2008 je jednatelem společnosti, předtím působil delší dobu jako obchodní ředitel. Pod jeho vedením společnost Linde Material Handling Česká republika úspěšně rozvinula portfolio svých služeb, například v oblasti dodávek regálových systémů a technologie pohonu vysokozdvižných vozíků na CNG. Ve volném čase se Jindřich Kotyza aktivně sportuje, hraje golf, lyžuje, věnuje se cyklistice. Hovoří plynně anglicky a německy.   

Kovařík Jan

Kovařík Jan | majitel společnosti Data Software Brno

Leibrandt Martin

Leibrandt Martin | výkonný ředitel Evropské paletové asociace EPAL

Martin Leibrandt Výkonný ředitel European Pallet Association e.V. (od 12/2011) / a Generální ředitel Guetegemeinschaft Paletten e.V. (od 07/2010) – Zemského výboru EPAL ve Spolkové republice Německo. Pan Leibrandt má dlouholeté zkušenosti na vedoucích pozicích, místní i mezinárodní zkušenosti v různých oborech logistiky a v současné době je výkonným ředitelem Evropské paletové Asociace EPAL, významného provozovatele největšího otevřeného paletového poolu na světě.

Ludvik Milan

Ludvík Milan | Country Manager, ZETES Solutions CZ

Vystudoval ČVUT FSI, a posledních osmnáct let se věnuje oboru Automatické Identifikace. Od roku 1996 pracuje ve společnosti ZETES Solutions CZ s.r.o, která poskytuje ucelená řešení pro tzv. Collaborative Supply Chain, pro optimalizaci procesů v rámci dodavatelského řetězce. Tato řešení zahrnují Packaging Execution, Logistic Execution, Proof Of Delivery a Direct Store Delivery, Field Service, In-Store Management a Track&Trace řešení pro zajištění úplné sledovatelnosti a dohledatelnosti. Ve firmě zastává pozici Managing Director. Mezi zákazníky firmy ZETES patří Škoda Auto, Visteon, Coca-Cola, Baxter, GSK nebo SAB Miller - Plzeňský Prazdroj.

Netuhová Martina

Netuhová Martina | Marketing and PR Specialist CZ/SK

Martina nastoupila do společnosti Raben v červenci 2015 jako marketingová a PR specialistka. Kromě její srdcové záležitosti společenské odpovědnosti firem, je zodpovědná za všechny marketingové aktivity v rámci Raben Logistics Czech a Raben Logistics Slovakia. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Mezinárodní obchod a Mezinárodní politika a diplomacie. Mluví plynule slovensky, anglicky i německy.

Petřík Martin

Petřík Martin | vedoucího oddělení marketingu Linde Material Handling Česká republika s.r.o.

Ing. Martin Petřík vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT, ve společnosti Linde Material Handling Česká republika pracuje od roku 2003, původně na pozici obchodního ředitele servisu, od roku 2012 na pozici vedoucího oddělení marketingu. V předcházejících letech působil v konzultantské společnosti Galileo Management Consultants na pozici Key Account Managera, předtím ve vydavatelství Economia, a. s. na pozici obchodního ředitele. Martin Petřík hovoří anglicky a mezi jeho zájmy patří golf a horská turistika.

Polter Jan

Polter Jan | obchodní a marketingový ředitel DACHSER Czech Republic a.s.

Ing. Jan Polter, MBA - obchodní a marketingový ředitel DACHSER Czech Republic a.s. Vystudoval provozně-ekonomickou fakultu ČZU s rozšířeným jazykovým studiem angličtiny. Již během svých studií pracoval jako vedoucí servisu u cateringové společnosti Zátiší Catering, Praha. Po studiu absolvoval roční pracovní pobyt v Austrálii, kde působil jako beverage manager společnosti Chianti on Collins v Perthu. V roce 2003 nastoupil do společnosti E.S.T. a.s. na pozici disponent mezinárodních přeprav a pracovník zákaznického servisu. O rok později již zastával funkci projektového manažera. V letech 2005–2007 byl ředitelem divize Food Logistics a vedoucím pobočky v Hradci Králové. V roce 2007 se stal prokuristou společnosti a od roku 2008 je ředitelem obchodu a marketingu pro Českou republiku. Jan Polter absolvoval studium MBA na University of Applied Sciences v Kemptenu v Německu - obor Track Logistics. Jan Polter je ženatý a má syna. Mluví plynně anglicky a německy. Volný čas věnuje rodině a svým sportovním koníčkům, jako je volejbal, squash nebo lyžování.

Priban Daniel

Priban Daniel | ředitel českého a slovenského zastoupení společnosti TimoCom

Působnost ve společnosti TimoCom Soft- und Hardware GmbH se sídlem v Düsseldorfu sahá až k jejímu vzniku do roku 1997, kdy byl u jejího zrodu a jako první byl odpovědný za rozšiřování zákaznické základny a obchodního rozvoje produktů pro český a slovenský trh jako sales area manager. V současné době působí v čele CZ a SK zastoupení jako obchodní ředitel, díky dlouholeté praxi ve spedici a dopravním odvětví a zkušenostem s prodejem a produktovým poradenstvím, aktivně zaštiťuje a buduje strategický kontinuální rozvoj produktů a obchodu pro český a slovenský trh.

Rumler Miroslav

Rumler Miroslav | Reliant

Jednatel společnosti Reliant a vicepresident České logistické asociace

 

Řehák Martin

Řehák Martin | produktový trenér Linde Material Handling Česká republika s.r.o.

Mgr. Martin Řehák je zaměstnancem společnosti Linde Material Handling Česká republika s.r.o. od února 2014. Působí na pozici produktového trenéra, kde zodpovídá za školení a podporu obchodního týmu, prezentaci produktů, komunikaci s výrobními závody a aktivní péči a svěřené produktové portfolio. Předchozí zkušenosti získal na pozici produktového manažera ve společnostech Robert Bosch odbytová s.r.o. , BT Česká republika s.r.o. a na pozici manažera tréninku ve společnosti EMTC Czech a.s. Martin Řehák vystudoval tělesnou výchovu a pedagogiku na Univerzitě Karlově. Mezi jeho zájmy patří fotografování, golf a lyžování.

Staněk Martin

Staněk Martin | RAALTRANS

Martin Staněk vystudoval VŠE Praha podniková ekonomika se zaměřením logistika – mezinárodní přeprava a zasilatelství. V roce 2006 nastoupil do společnosti RaalTrans na oddělení péče o zahraniční zákazníky. Od roku 2009 zodpovídá za marketing a vztahy se zákazníky společnosti RaalTrans. V současné době se intenzivně věnuje problematice prevence odcizování nákladů v silniční dopravě na straně přepravních databází a na straně přepravců.

Szreder-Piernicka Aneta

Szreder-Piernicka Aneta | Úřad námořních přístavů Štětín a Svinoústí

Aneta Szreder-Piernicka je absolventkou námořní akademie ve Štětíně a University Štětín. Již 16 let působí v přístavech Štětín-Svinoústí. V letech 2000 až 2009 byla předsedkyní představenstva ve společnosti Polské terminály (Polskie Terminale SA). Od roku 2009 pracuje v Úřadu námořních přístavů Štětín a Svinoústí (Zarząd Morskich Portów Szczecin i  Świnoujście SA), zpočátku jako obchodní a marketingová ředitelka a v současné době jako obchodní ředitelka Úřadu námořních přístavů Štětín a Svinoústí.

Šmatlák Rudolf

Šmatlák Rudolf | International Sales Manager, TENTE s.r.o.

Šándor Andor

Šťastný Jan | Sales manager, BITO skladovací technika CZ

Van Rossenberg Pim

Van Rossenberg Pim | advokát

Po studiu práva na Leidenské univerzitě v roce 1983 nastoupil advokátní praxi v Rotterdamu. Od samého začátku právnické kariéry působil v oboru dopravy a dopravního práva. Po několika letech spolupráce s jinou advokátní kanceláří v polovině roku 2001 založil advokátní kancelář Van Rossenberg Advocaten. Člen Nizozemského sdružení dopravních právníků, Mezinárodní asociace pro zastupování společných zájmů vnitrozemské plavby a pojištění a pro vedení registru vnitrozemských plavidel v Evropě (IVR), Německé asociace dopravního práva (DGT) a Holandské asociace dopravního práva. Pravidelně přednáší o dopravním právu a je spoluautorem německé publikace Kommentar zur CMR (Komentář k CMR). Rovněž je členem výboru Rotterdam Beurs Transport Society (RBTS) a generálním tajemníkem Organizace přístavních speditérů a poskytovatelů mezinárodních logistických služeb (BZE).

Vasella Juana

Vasella Juana | místopředsedkyně Centra pro logistiku a dopravní právo (KOLT)

Dr. Juana Vasella, RA přednáší na právnické fakultě University of Lucerne soukromé, srovnávací právo, mezinárodní soukromé a evropské právo. Spolupracuje se společností MME zaměřenou na právní a daňové poradenství. Jako místopředseda Centra pro logistiku a dopravní právo (KOLT) je specialistou na logistické a dopravní právo nejenom ve Švýcarsku, ale i v mezinárodním měřítku. Právnické vzdělání získala na univerzitách v Augsburgu, Leónu a na TU Dresden.

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisovná značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.