• SpeedChaneCZ
    Mezinárodní logistická konference
    1.-2.11.2017 | BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER
Bača Radomír

Bača Radomír | obchodní zástupce CID International

Vystudoval obor Ekonomika-Podnikání. V minulosti působil jako obchodní zástupce v České spořitelně. Od roku 2008 zastává pozici obchodního zástupce společnosti CID International, a.s., která je součásti skupiny OLTIS GROUP. Zabezpečuje český a slovenský trh. Zaměřuje se hlavně na oblast dopravy, spedice a skladování.

Bártková Alice

Bártková Alice | advokátka u společnosti Rödl & Partner

JUDr. Alice Kubová Bártková působí od roku 2016 jako advokátka u společnosti Rödl & Partner, předtím od roku 2003 působila jako samostatná advokátka. Specializuje se od počátku své profesní dráhy od roku 2003 na problematiku přepravního práva v rámci vnitrostátních a mezinárodních přeprav nákladu. Po absolvování právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a následně praxe advokátního koncipienta a složení advokátních zkoušek  v letech 2003 až 2004 absolvovala roční studijní postgraduální program evropských studií na Europa Kolleg, Hamburg. Je zakladatelkou a tajemnicí České společnosti pro dopravní právo (ČSDP), dále je za Českou republiku zapsána v síti právní pomoci IRU, je členkou Německé společnosti pro dopravní právo (Deutsche Gesellschaft für Transportrecht - DGTR) a pravidelně se účastní jejích odborných akcí. Za společnost Rödl & Partner se účastní také akcí Svazu spedice a logistiky ČR (SSL), včetně aktivní účasti v rámci právních klubů SSL. V oboru přepravního práva také již od roku 2006 publikuje a věnuje se přednáškové činnosti jak v České republice, tak v zahraničí.

Bílý Michal

Bílý Michal | obchodní ředitel, GS1 CZECH REPUBLIC

Ing. Michal Bílý započal svou pracovní dráhu v roce 1977. Po ukončení řádného studia na Vysoké škole chemicko-technologické (specializace makromolekulární chemie) působil v oblasti zajišťování a vývoje obalových materiálů v jednom ze státních potravinářských podniků. Jeho hlavní pracovní zaměření se i v dalších letech těsně dotýkala balicí techniky, obalů, obalových materiálů, designu a souvisejících marketingových aktivit. Postupně získal příslušné zkušenosti a celkový přehled vyplývající z pozice řízení nákupu či obchodního ředitele českých subjektů. Čtyřletá pozice obchodního ředitele ve významné belgické firmě potvrdila nabyté zkušenosti v evropském kontextu. Od roku 2006 působí v rámci neziskové organizace GS1 Czech Republic, kde též navázal na dlouholeté zkušenosti člena Výboru GS1 Czech Republic (dříve EAN Česká republika).

Budzel Marián

Budzel Marián | Sales & Customer Relations Director CZ/SK

Marián Budzel se pohybuje v oboru logistiky již více než 10 let. Ve společnosti Raben Logistics Czech pracoval dříve jako Key Account Manager a svými výsledky patřil mezi nejlepší v rámci skupiny Raben. Právě kvůli svým dlouholetým obchodním, provozním i manažerským zkušenostem, od roku 2015 zastává pozici obchodního ředitele Raben pro Českou a Slovenskou republiku.
Je absolventem Technické univerzity v Ostravě, fakulty strojní. Mluví plynule anglicky a polsky.

Černý Bohuslav

Černý Bohuslav | Business Development Manager Automotive CEE, Schoeller Allibert

Od roku 1999 pracuje u společnosti Schoeller Allibert nejprve jako prodejce, později jako Key Account Manager. Od roku 2013 na pozici Sales Manager pro CZ a SK. Od roku 2016 na pozici Business Development Manager Atomotive CEE.

 

RNDr. Josef Černý

Černý Josef | ICZ a.s. konzultant a vedoucí oddělení aplikací pro logistiku a výrobu

RNDr. Josef Černý vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, obor informatika. Od roku 1978 se na Českém vysokém učení technickém zabýval teoretickými i praktickými aspekty tvorby softwarových systémů a podílel se rovněž na realizaci integrovaných výrobních úseků. V letech 1993 až 1999 byl jednatelem společnosti ICOS Praha, spol.s r.o., která se zabývala dodávkami informačních systémů pro řízení skladových a výrobních provozů. Od roku 2000 pracuje ve společnosti ICZ a.s. jako konzultant a vedoucí oddělení aplikací pro logistiku a výrobu. Působí rovněž jako externí lektor ve společnostech Gradua-Cegos a Reliant a od roku 2004 je členem Pracovní skupiny RFID-EPC při GS1 Czech Republic.

 

 

 

IVANA ČÍZKOVÁ

Čížková Ivana | Senior Key Account a Projekt Manažer, Randstad

V oblasti personalistiky působí 5 rokem, jako Senior Key Account a Projekt Manažer. Její hlavní činností kromě rozvoje obchodu napříč Českou republikou u stávajících zákazníků, je právě příprava business analýz pro nové investory vstupující na trh a také návrh řešení, včetně kroků - co podniknout, a jak lidský potenciál oslovit.

 

Doboš Vladimír

Doboš Vladimír | Reprezentance Praha, Hafen Hamburg Marketing e.V.

Po ukončení VŠE v Praze v roce 1982 nastoupil do námořního referátu v Čechofrachtu. Poté působil na různých pozicích v Čechofrachtu. V letech 1990 – 1992 pracoval v námořním oddělení první privátní spediční firmy v Československu - LEP International, v letech 1992 – 2000 byl jednatele společnosti zaměřené na  poskytování komplexních spedičních a logistických služeb DM Express. Od roku 2001 je zástupcem pražské reprezentace Hafen Hamburg Marketing s působností na území České a Slovenské republiky.

Doležal Luboš

Doležal Luboš | Vedoucí obchodního oddělení Kodys

Ing. Luboš Doležal je absolventem Technické fakulty  ČZU v Praze, se specializací na obchod a podnikání s technikou. Automatickou identifikací se zabývá od roku 2003. Do společnosti KODYS, spol. s r.o. nastoupil jako obchodní konzultant a v roce 2009 se stal jejím obchodním ředitelem. Od roku 2004 je členem Pracovní skupiny RFID-EPC při GS1 Czech Republic.

JAKUB HOLEC

Holec Jakub | majitel a jednatel 108 AGENCY

Jakub založil společnost 108 AGENCY v roce 2009 jako poradenskou agenturu v oblasti průmyslových nemovitostí, která se dnes specializuje a působí v celém odvětví komerčních nemovitostí v České republice a na Slovensku.
Jakub vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu stavební. První zkušenosti z realitní branže získal již během studia (2002-2007), kdy spolupracoval na několika developerských projektech v České republice a absolvoval pracovní stáž v obchodních společnostech ve Francii a Číně. Po dokončení studia působil dva roky na pozici průmyslového konzultanta v pražské pobočce mezinárodní realitní kanceláře King Sturge. Poté založil vlastní společnost 108 AGENCY. Během své praxe spolupracoval s předními realitními developery v České republice, jako i zastupoval české a zahraniční společnosti při pronájmu a prodeji nemovitostí. Jednou z jeho prvních transakcí v rámci realitního poradenství byla akvizice průmyslového areálu Mrazírny Mochov s rozlohou 55,000 m2. Podílel se také na nalezení nového sídla společnosti ČERVA zahrnující 33 000 m2 komerčních ploch nebo na prodeji 33 hektarového komerčního pozemku společnosti SKANSKA Property. Od založení společnosti 108 AGENCY, která v počátku působila výhradně v sektoru průmyslových nemovitostí, rozvinul její zaměření na celý segment komerčních nemovitostí v České republice. V roce 2013 rozšířil působnost společnosti na slovenský trh. Jakub se aktuálně věnuje vedení a rozvoji společnosti, která dnes kromě zajištění pronájmu a prodeje komerčních nemovitostí poskytuje také jejich komplexní správu, marketing a investiční poradenství. Mezi klienty společnosti patří české a mezinárodní firmy z různých oblastí podnikání, převážně pak ze sektoru e-commerce, logistiky, velkoobchodu, automobilového průmyslu nebo realitního developmentu.

Hubeňák Martin

Hubeňák Martin | zástupce pro střední a východní Evropu Port of Antwerp

Přístav Antverpy (Antwerp Port Authority) rozšířil síť svých zástupců v zahraničí o nového zástupce pro střední a východní Evropu. Martin Hubeňák od 1. března zastupuje antverpský přístav na místních trzích v České republice, na Slovensku a v Polsku. Jedním z jeho mnoha úkolů bude zlepšit známost značky antverpského přístavu a rozšířit síť železničních spojení mezi přístavem Antverpy a uvedenými zeměmi střední a východní Evropy. Budou mu přitom velmi nápomocny jeho zkušenosti ve funkci projektového manažera, kterou zastával ve společnosti DB Schenker, a ředitele pro logistiku, kterou vykonával pro společnost Vítkovice Steel. Dále bude mezi jeho povinnosti patřit udržování pravidelných kontaktů s místními subjekty působícími v dotčených oborech a zajišťování výměny informací mezi nimi a přístavem v Antverpách.

VÍT JANEČEK

Janeček Vít | obchodní ředitel pro střední a východní Evropu Inotec Barcode Security

Profesní historie:
20012007 Worldmark International – nadnárodní společnost, výrobce produktů pro identifikaci. Pozice: Key Account manager – odpovědný za stávající a nové zákazníky, prodej a technickou podporu. Region – Česká republika a Slovensko.
2007–2009 Nedelko CZ – součást nizozemské společnosti – distributora značky Brady. Produkty pro identifikaci a zabezpečení. Pozice: obchodní manažer.
2009–současnost Inotec Barcode Security, evropská společnost/výrobce řešení pro identifikaci – RFID, samolepící etikety pro různé druhy použití. Pozice ve společnosti: obchodní ředitel pro střední a východní Evropu. Plně odpovědný za vstup nové společnosti na trhu, včetně prodejní strategie, marketingových aktivity a prodeje.

JAROSLAV KAIZR

Kaizr Jaroslav | obchodní ředitel CTP

Jaroslav Kaizr pracuje v CTP jako obchodní ředitel od května 2014. V roce 2003 získal magisterský titul na VŠE Praha, Fakultě Financí a účetnictví, a ve stejném roce se stal členem týmu průmyslových nemovitostí pražské pobočky Cushman & Wakefield (C&W), mezinárodní poradenské společnosti v oblasti nemovitostí. V roce 2009 dokončil magisterská studia na Sheffield Hallam University, Fakultě investic a řízení nemovitostí. V roce 2010 se Jaroslav Kaizr stal členem Královského institutu diplomovaných znalců (MRICS), a od roku 2013 je také členem vedení RICS v České republice. Za dobu jeho působení ve společnosti CTP portfolio narostlo z 2.2 milionu m2 na 2.8milionu m2 s očekávaným růstem 3.1 milionů do konce roku 2015.

Klíma Petr

Klíma Petr | Ministerstvo vnitra ČR

Vrchní ministerský rada, odbor bezpečnostního výzkumu a vzdělávání, ministerstvo vnitra, před tím ministerstvo obrany, odbor péče o válečné veterány. Na ministerstvu vnitra působí na odboru bezpečnostního výzkumu a vzdělávání, mimo jiné je členem stálého poradního sboru ministerstva vnitra na ochranu měkkých cílů. Tento poradní sbor má za úkol, na základě „Koncepce ochrany měkkých cílů pro roky 2017 – 2020“, přijaté ministerstvem vnitra, vytvořit série vzdělávacích kurzů a materiálů k ochraně měkkých cílů před terorismem a jejich poskytování veřejnosti. Dále je pověřen, ve vztahu ke středním a vyšším policejním školám ministerstva vnitra, výkonem funkce inspekčního pracovníka. Proaktivně vystupuje na seminářích a konferencích zaměřených na problematiku prevence terorismu.

KAREL KOPEČEK

Kopeček Karel | obchodní zástupce společnosti Transics pro ČR a SR.

Karel Kopeček je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulty zahraničního obchodu. V minulosti pracoval na pozici Sales Manager ve společnosti BP ČR a potom jako obchodní a marketingový ředitel ve společnosti Berendsen ČR.
V současnosti zastává funkci obchodního zástupce společnosti Transics pro ČR a SR.

Kotyza Jindřich

Kotyza Jindřich | jednatel Linde Material Handling Česká republika

Ing. Jindřich Kotyza působí ve společnosti Linde Material Handling Česká republika s.r.o. již 25 let. Od roku 2008 je jednatelem společnosti, předtím působil delší dobu jako obchodní ředitel. Pod jeho vedením společnost Linde Material Handling Česká republika úspěšně rozvinula portfolio svých služeb, například v oblasti dodávek regálových systémů a technologie pohonu vysokozdvižných vozíků na CNG. Ve volném čase se Jindřich Kotyza aktivně sportuje, hraje golf, lyžuje, věnuje se cyklistice. Hovoří plynně anglicky a německy.   

Kovařík Jan

Kovařík Jan | majitel společnosti Data Software Brno

Landa Dominik

Landa Dominik | obchodní ředitel DCT Gdansk SA

Dominik Landa je obchodním ředitelem v DCT Gdansk. Před nástupem do DCT Gdansk na začátku roku 2011 pracoval pět let na několika různých pozicích v provozním oddělení společnosti Maersk Polska Sp z o.o., která je součástí APMM Group. Před odchodem zastával v této společnosti funkci generálního ředitele zodpovědného za operace ve východní a střední Evropě. Hrál významnou roli při vyjednáváních o prodloužení prvního týdenního spojení zajišťovaného hlubokomořskou kontejnerovou lodí z Dálného východu do Baltské oblasti, konkrétně do Gdaňsku, což se stalo průlomovou událostí pro polskou námořní dopravu. Dominik Landa má magisterský titul v oboru management dopravy a logistiky a bakalářský titul v IT.

Linhart Jaromír

Linhart Jaromír | Obchod logistiky, JIPOCAR Logistic

Ludvik Milan

Ludvik Milan | Country Manager ZETES Czech Republic

Vystudoval ČVUT FSI, a posledních osmnáct let se věnuje oboru Automatické Identifikace. Od roku 1996 pracuje ve společnosti ZETES Solutions CZ s.r.o, která poskytuje ucelená řešení pro tzv. Collaborative Supply Chain, pro optimalizaci procesů v rámci dodavatelského řetězce. Tato řešení zahrnují Packaging Execution, Logistic Execution, Proof Of Delivery a Direct Store Delivery, Field Service, In-Store Management a Track&Trace řešení pro zajištění úplné sledovatelnosti a dohledatelnosti. Ve firmě zastává pozici Managing Director. Mezi zákazníky firmy ZETES patří Škoda Auto, Visteon, Coca-Cola, Baxter, GSK nebo SAB Miller - Plzeňský Prazdroj.

Netuhová Martina

Netuhová Martina | Marketing and PR Specialist CZ/SK

Martina nastoupila do společnosti Raben v červenci 2015 jako marketingová a PR specialistka. Kromě její srdcové záležitosti společenské odpovědnosti firem, je zodpovědná za všechny marketingové aktivity v rámci Raben Logistics Czech a Raben Logistics Slovakia. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Mezinárodní obchod a Mezinárodní politika a diplomacie. Mluví plynule slovensky, anglicky i německy.

Polter Jan

Polter Jan | obchodní a marketingový ředitel DACHSER Czech Republic a.s.

Ing. Jan Polter, MBA - obchodní a marketingový ředitel DACHSER Czech Republic a.s. Vystudoval provozně-ekonomickou fakultu ČZU s rozšířeným jazykovým studiem angličtiny. Již během svých studií pracoval jako vedoucí servisu u cateringové společnosti Zátiší Catering, Praha. Po studiu absolvoval roční pracovní pobyt v Austrálii, kde působil jako beverage manager společnosti Chianti on Collins v Perthu. V roce 2003 nastoupil do společnosti E.S.T. a.s. na pozici disponent mezinárodních přeprav a pracovník zákaznického servisu. O rok později již zastával funkci projektového manažera. V letech 2005–2007 byl ředitelem divize Food Logistics a vedoucím pobočky v Hradci Králové. V roce 2007 se stal prokuristou společnosti a od roku 2008 je ředitelem obchodu a marketingu pro Českou republiku. Jan Polter absolvoval studium MBA na University of Applied Sciences v Kemptenu v Německu - obor Track Logistics. Jan Polter je ženatý a má syna. Mluví plynně anglicky a německy. Volný čas věnuje rodině a svým sportovním koníčkům, jako je volejbal, squash nebo lyžování.

Priban Daniel

Priban Daniel | ředitel českého a slovenského zastoupení společnosti TimoCom

Působnost ve společnosti TimoCom Soft- und Hardware GmbH se sídlem v Düsseldorfu sahá až k jejímu vzniku do roku 1997, kdy byl u jejího zrodu a jako první byl odpovědný za rozšiřování zákaznické základny a obchodního rozvoje produktů pro český a slovenský trh jako sales area manager. V současné době působí v čele CZ a SK zastoupení jako obchodní ředitel, díky dlouholeté praxi ve spedici a dopravním odvětví a zkušenostem s prodejem a produktovým poradenstvím, aktivně zaštiťuje a buduje strategický kontinuální rozvoj produktů a obchodu pro český a slovenský trh.

Rooke Andy

Rooke Andy | Vice President of British APCO

Andy Rooke je celosvětově jedním z nejvýznamnějších odborníků na systém eCall. Byl součástí původního koncepčního týmu eCall v Evropě a projektovým koordinátorem pro evropské eCall projekty, které pomáhaly členským státům EU se zaváděním eCall. V současnosti pracuje na technické implementaci projektu I_HeERO pro zavádění eCall v Evropě. Rovněž se zabývá systémy eCall pro nákladní vozidla a dálkové autobusy, aplikací Powered 2 Wheel eCall, datovou integrací pro eCall a příští generací eCall založenou na LTE a dalších technologiích. Poskytuje odborné vedení při zavádění eCall v Japonsku, Rusku a na Středním i Dálném východě. Andy Rooke je rovněž členem pracovní skupiny CEN 278 Working Group 15, která se zabývá technickými standardy pro eCall. V současné době je Andy Rooke viceprezidentem v British-APCO, působí ve styčném výboru 999 britské vlády a je předsedou schvalovací skupiny styčného výboru 999. V letošním roce se připojil ke Globálnímu poradnímu výboru pro zprávu o vnitřní bezpečnosti v oblasti systému eCall a záchranných služeb. Andy Rooke má bohaté zkušenosti s inteligentními dopravními systémy a službami, které získal v posledních sedmi letech prací pro ERTICO ITS-Europe v Nizozemsku a Belgii. Jako britský policista specializující se na bezpečnost v dopravě má Andy Rooke zkušenosti v oblasti vynucování zákona. Byl také vrchním vyšetřovatelem pro úmrtí na silnicích. V rámci své specializace na telematiku a inteligentní dopravní systémy vykonával funkci technického poradce pro všechny složky britské policie a pro úřady dopravní bezpečnosti v celé Evropě. Po celou dobu své služby ve vedoucích funkcích v policejním sboru se zabýval nápravou problémových policejních týmů.

Rumler Miroslav

Rumler Miroslav | Reliant

Jednatel společnosti Reliant a vicepresident České logistické asociace

 

Staněk Martin

Staněk Martin | RAALTRANS

Martin Staněk vystudoval VŠE Praha podniková ekonomika se zaměřením logistika – mezinárodní přeprava a zasilatelství. V roce 2006 nastoupil do společnosti RaalTrans na oddělení péče o zahraniční zákazníky. Od roku 2009 zodpovídá za marketing a vztahy se zákazníky společnosti RaalTrans. V současné době se intenzivně věnuje problematice prevence odcizování nákladů v silniční dopravě na straně přepravních databází a na straně přepravců.

Szreder-Piernicka Aneta

Szreder-Piernicka Aneta | Úřad námořních přístavů Štětín a Svinoústí

Aneta Szreder-Piernicka je absolventkou námořní akademie ve Štětíně a University Štětín. Již 16 let působí v přístavech Štětín-Svinoústí. V letech 2000 až 2009 byla předsedkyní představenstva ve společnosti Polské terminály (Polskie Terminale SA). Od roku 2009 pracuje v Úřadu námořních přístavů Štětín a Svinoústí (Zarząd Morskich Portów Szczecin i  Świnoujście SA), zpočátku jako obchodní a marketingová ředitelka a v současné době jako obchodní ředitelka Úřadu námořních přístavů Štětín a Svinoústí.

Šmatlák Rudolf

Šmatlák Rudolf | International Sales Manager, TENTE s.r.o.

Šramko Marian

Šramko Marian | Sales Director Central Europe, Southeaster Europe, Central Asia & Israel Zebra Technologies

Marian Šramko je absolventem hospodářské informatiky, který se dvacet let věnuje oblasti retailu, transportu a logistice. Působením ve společnostech Siemens Nixdorf (dnes Diebold Nixdorf), Symbol Technologies, Motorola Solutions a Zebra Technologies, měl možnost pomáhat zákazníkům v osvojení si nejnovějších technologických trendů, které přinášejí prudký vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií v posledních letech.

Šándor Andor

Šťastný Jan | Sales manager, BITO skladovací technika CZ

Van Rossenberg Pim

Van Rossenberg Pim | advokát

Po studiu práva na Leidenské univerzitě v roce 1983 nastoupil advokátní praxi v Rotterdamu. Od samého začátku právnické kariéry působil v oboru dopravy a dopravního práva. Po několika letech spolupráce s jinou advokátní kanceláří v polovině roku 2001 založil advokátní kancelář Van Rossenberg Advocaten. Člen Nizozemského sdružení dopravních právníků, Mezinárodní asociace pro zastupování společných zájmů vnitrozemské plavby a pojištění a pro vedení registru vnitrozemských plavidel v Evropě (IVR), Německé asociace dopravního práva (DGT) a Holandské asociace dopravního práva. Pravidelně přednáší o dopravním právu a je spoluautorem německé publikace Kommentar zur CMR (Komentář k CMR). Rovněž je členem výboru Rotterdam Beurs Transport Society (RBTS) a generálním tajemníkem Organizace přístavních speditérů a poskytovatelů mezinárodních logistických služeb (BZE).

Vasella Juana

Vasella Juana | místopředsedkyně Centra pro logistiku a dopravní právo (KOLT)

Dr. Juana Vasella, RA přednáší na právnické fakultě University of Lucerne soukromé, srovnávací právo, mezinárodní soukromé a evropské právo. Spolupracuje se společností MME zaměřenou na právní a daňové poradenství. Jako místopředseda Centra pro logistiku a dopravní právo (KOLT) je specialistou na logistické a dopravní právo nejenom ve Švýcarsku, ale i v mezinárodním měřítku. Právnické vzdělání získala na univerzitách v Augsburgu, Leónu a na TU Dresden.

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisovná značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.